BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mitręga-Niestrój Krystyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Stabilność światowego systemu finansowego jako cel nowej architektury finansowej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rola międzynarodowych organizacji finansowych w stabilizowaniu światowego systemu finansowego, 2007, s. 69-102, tab., wykr., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys azjatycki, Finanse międzynarodowe, Międzynarodowe instytucje finansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Bankowość, Kryzys finansowy, Globalizacja gospodarki, Globalizacja rynków finansowych, Globalizacja sektora bankowego, Rezerwy walutowe, Zadłużenie zagraniczne
Asian crisis, International finance, International financial institutions, International Accounting Standards (IAS), Banking, Financial crisis, Economic globalization, Globalization of financial market, Globalization of banking sector, Foreign exchange reserves, Foreign debt
Abstrakt
Lata 90. XX w. to okres, w którym w różnych częściach świata pojawiły się kryzysy finansowe. W latach 1992-1993 miał miejsce kryzys Europejskiego Mechanizmu Kursowego, który kosztował rząd niemiecki 1 mld USD, a Szwecję aż 26 mld USD. Kryzys meksykański w latach 1994-1995 i powstały w jego następstwie "efekt teąuili" nie tylko zdestabilizował rynki Ameryki Łacińskiej, ale również dotknął Kanadę i Filipiny. W 1997 r. wybuchł kryzys azjatycki z dotkliwymi skutkami nie tylko dla krajów regionu Azji Południowo-Wschodniej, ale i innych krajów z grupy rynków wschodzących. We wrześniu 1998 r., tuż po kryzysie rosyjskim i przed kryzysem brazylijskim, w USA upadł fundusz Long Term Capital Management (LTCM), co spowodowało konieczność pomocy finansowej znaczących amerykańskich banków. Wszystkie te wydarzenia wywołały dyskusję o zmianach w światowym systemie finansowym. System funkcjonujący do tej pory okazał się nieodpowiedni w warunkach przepływów kapitałowych o dużej skali i zmienności. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilski H.: Nowa międzynarodowa architektura finansowa (próba reformy światowego systemu finansowego). Materiały i Studia NBP, Zeszyt nr 90, Warszawa 1999.
 2. Czajkowski B.: Ustawa Sarbanes-Oxley, http://cfo.cxo.pl/artykuly/48003.html
 3. Code of Good Practices on Fiscal Transparency. http://www.imf.org
 4. De Las Casas M., De Lis S.F., González-Mota E., Mira-Salama C.: A Review of Progress in the Reform of the International Financial Architecture Since the Asian Crisis. Documentos Ocasionales, nr 0407/2004, Banco de España.
 5. Dziekoński P.: Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego. "Materiały i Studia", NBP, Zeszyt 164, Warszawa 2003.
 6. Fidrmuc J., Schardax F.: Increasing integration of applicant countries into international financial markets: implications for monetary and financial stability. Bank for International Settlements, Conference Papers Nr 8, March 2000.
 7. IMF Reviews the Experience with the Publication of Staff Reports and Takes Decisions to Enhance the Transparency of the Fund's Operations and the Policies of its Members, Public Information Notice (PIN), No. 01/3, January 12, 2001, http//www.imf.org
 8. International Monetary Fund, Fifth Review Of The Fund's Data Standards Initiatives, Prepared By Statistics Department In Consultation With Other Departments, Approved By Carol S. Carson, June 18, 2003.
 9. International Standards: Strengthening Surveillance, Domestic Institutions, and International Markets, Prepared by Staffs of the World Bank and International Monetary Fund, Approved by G. Nankani and T. Geithner, March 5,2003.
 10. Kiedrowska M., Marszałek P.: Stabilność finansowa - pojęcie, cechy i sposoby jej zapewnienia. "Bank i Kredyt" 2002, nr 4.
 11. Kieszonkowy przewodnik po MSR. Deloitte & Touche, Warszawa 2001.
 12. Koterwas M.: Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego i jego wpływ na kształt nadzoru bankowego na świecie. "Bank i Kredyt" 2003, nr 10.
 13. Kurs: Bankowość. Rozdział 1: Uwarunkowania współczesnej bankowości, http ://www.kursy.nbportal.pl Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, http://www.rachunkowoscfinanse.pl/slownik/standardy.php
 14. Nowak E.: Międzynarodowe standardy rachunkowości a globalizacja gospodarki, http ://www. wsiz.rzeszow.pl/publikacje/standardy.pdf
 15. Pawliszyn M.: Restrukturyzacja zadłużenia zagranicznego - koncepcje usprawnienia procesu. "Bank i Kredyt" 2003, nr 9.
 16. Pietrzak B.: Geneza i realizacja idei nowej międzynarodowej architektury finansowej. "Ekonomia" 2001, nr 1.
 17. Reforming the Global Financial Architecture: A Chronology, Strona internetowa Ministerstwa Finansów Kanady, http://www.fin.gc.ca
 18. Rezerwy walutowe: Rezerwy walutowe na świecie, http://www.kursy.nbportal.pl
 19. Strona internetowa Polskiego Forum Corporate Governance http://www.pfcg.org.pl
 20. W stroną większej przejrzystości banków (Enhancing Bank Transparency, Nr 41), Narodowy Bank Polski, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, Bazylea ,wrzesień 1998.
 21. Zasady dobrej praktyki bankowej w zakresie księgowania kredytów i udostępniania informacji o kredytach (Sound practices for loan accounting and disclosure). Narodowy Bank Polski, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, Bazylea, lipiec 1999.
 22. Zasady nadzoru korporacyjnego OECD. Ministerstwo Skarbu Państwa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu