BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarczyk Monika (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą jako podstawa skutecznego konkurowania współczesnych przedsiębiorstw
Knowledge Management as a Effective Competing Contemporary Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 9-21, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Słowa kluczowe
Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Teoria wiedzy
Knowledge, Knowledge management, Enterprise competitiveness, Theory of knowledge
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W pracy została dokonana prezentacja dość młodej dziedziny jaką jest " Zarządzanie wiedzą", która może stać się podstawą skutecznego konkurowania współczesnych przedsiębiorstw. W pierwszej części przedstawiono interpretację pojęcia wiedzy oraz sposoby jej postrzegania przez teoretyków i praktyków, a następnie wskazano rodzaje wiedzy. W pracy poruszono również zagadnienie wiedzy jako istotnego zasobu współczesnych przedsiębiorstw, na którym można zbudować przewagę konkurencyjną. Aby tego dokonać przedsiębiorstwo musi odpowiednio tym zasobem zarządzać, dlatego w ostatniej części dokonano analizy koncepcji zarządzania wiedzą, która w tym przypadku jest warunkiem koniecznym, aby można było mówić o skutecznym podejściu do tego tematu. (abstrakt oryginalny)

The paper presents developed but still young field which is knowledge management which becomes the base of effective competing contemporary enterprises. In the first part an interpretation of the knowledge concept and ways for its perceiving by theorists and practitioners has been described furthermore the different types of knowledge has been indicated. At the paper also brought up issue of the knowledge as the essential store contemporary enterprises on which it is possible to build the competitive edge on. In order to make it enterprise must appropriately manage this store the refore in the last part the conception of knowledge management has been analyzed which in this case is a necessary condition so that it is possible to say about the effective approach towards this topic.(short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2006
 2. Błaszczuk A., Brdulak J.,Guzik M., Pawluczuk A., Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa 2003.
 3. Brdulak J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy. Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa 2005.
 4. Dąbrowski J., Gierszewska G., Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą. Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2005.
 5. Evans, Ch., Zarządzanie wiedzą. Wydawnictwo PWE, Warszawa 2005.
 6. Grudzewski W., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 7. Grudzewski W., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003.
 8. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Gdańska 2002.
 9. Kaczmarek B., Walczak W., Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009.
 10. Kobyłko G., Morawski M., Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Wyd. Difin, Warszawa 2006.
 11. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Wyd. Difin, Warszawa 2007.
 12. Koźmiński A., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 13. Mikuła B., W kierunku organizacji inteligentnych, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kraków 2001.
 14. Mikuła B, Organizacje oparte na wiedzy. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006.
 15. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Wyd. Difin, Warszawa 2007.
 16. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Wyd. Poltext, Warszawa 2000.
 17. Perechuda K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 18. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 19. Staniewski M., Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Wizja Press & IT, Warszawa 2008.
 20. Strojny M., Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako nowe źródło przewagi konkurencyjnej "Problemy Jakości" 1999.
 21. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, ODCE, Polska 2000.
 22. Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, M. Stankiewicz (red.), Wyd. "Dom Organizatora", Toruń 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu