BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bober Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Znaczenie informacji w procesie wyceny przedsiębiorstw sektora MSP
Information in the Valuation's Process of Small and Medium Size Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 23-37, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Metody wyceny przedsiębiorstwa, Informacja o przedsiębiorstwie
Small business, Enterprise value, Business valuation method, Company information
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem opracowania jest przybliżenie problematyki wyceny wartości przedsiębiorstw sektora MSP oraz ukazanie istoty zarządzania ich wartością. W pierwszej kolejności przybliżono problematykę wyceny wartości przedsiębiorstw. Następnie przedstawiono zakres zastosowania i metodologię poszczególnych metod wyceny ze szczególnym uwzględnieniem tych problemów, które bezpośrednio mają wpływ na szacowanie wartości małych i średnich przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the summary is the approximation of issues in the valuation of small and medium size enterprises and to show the role of management in their valuation. Firstly, a logical arrangement is established in the bringing closer of the issues in the valuation of enterprises. Next, the range of issues and methodology of individual methods of valuation is represented taking particularly those problems into consideration which directly have influence on valuation of small and medium size enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R., Wycena przedsiębiorstwa. Metody-procedury-przykłady, AE w Krakowie i TNOIK, Warszawa-Kraków 1993.
 2. Dowrzycki A., Sobolewski H., Tłuchowski W., Restrukturyzacja, Prywatyzacja i Wycena Przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 3. Jaki A., Pomiar efektywności w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków 2005.
 4. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 5. Kononowicz Ł., Wycena przedsiębiorstw - materiały szkoleniowe, SKwP, Poznań 2000.
 6. Kufel M., Metody wyceny przedsiębiorstwa, PARK Bielsko - Biała 1992.
 7. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1999.
 8. Ostaszewski J., Analiza finansowa i wycena firmy według standardów Unii Europejskiej, CIM, Warszawa 1996.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 10. Słupski G., Wycena wartości małych i średnich przedsiębiorstw. Materiał szkoleniowy dla Doradców "e-MSP", KPWiG, Serock 2002.
 11. Szablewski A., Tuziemek R., Wycena i zarządzanie wartością firmy. Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2004.
 12. Ustawa z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 13. Ustawa z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 14. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu