BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Heryszek Tomasz (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie)
Tytuł
Zmiany rynku reklamowego
Changes in the Advertising Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 2(40), s. 139-149, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego ; Contemporary Determinants of Economic Development
Słowa kluczowe
Reklama, Rynek reklamy, Marketing
Advertising, Advertising market, Marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polski rynek reklamowy ewoluuje i rozwija się niezmiennie dynamicznie od roku 1990. Dynamika zmian, które można w jego ramach zaobserwować - wyższa w latach 90. ubiegłego wieku - nadal może zadziwiać, mimo procyklicznych spadków tempa rozwoju. Wydaje się przy tym, że sektor ten wciąż kryje rezerwy, zwłaszcza że istotne dla branży nowoczesne technologie komunikacyjne rozwijają się od niespełna kilku lat. Okres przemian polskiej gospodarki, po roku 1990, to niezwykle dynamiczny czas rozwoju polskiego rynku reklamowego oraz mediów, w tym najważniejszego medium w historii naszej cywilizacji, czyli Internetu. Ogromny wpływ na rynek reklamowy w Polsce miało wejście do Unii Europejskiej, co otworzyło nowe możliwości - nie tylko przed polskimi przedsiębiorstwami, lecz przede wszystkim zaowocowało dopływem sporej ilości środków finansowych po stronie popytu. Wydaje się, że obecnie jednym z najważniejszych strategicznych wyzwań stojących przed branżą reklamową jest przede wszystkim próba oszacowania trendów rozwoju tego rynku w przyszłości, zwłaszcza w kontekście zmieniającego się rynku odbiorców - w perspektywie demograficznej, społecznej i ekonomicznej, a także zmian związanych z ewolucją kanałów komunikacyjnych, związanych w szczególności z nowymi technologiami przekazu.(abstrakt oryginalny)

The Polish advertising market continues to evolve and it has been growing rapidly for twenty - three years. The dynamics of change that can be seen above, it in the nineties may still surprise, despite the pro-cyclical growth rate declines. It seems that the market still has large reserves, considering the fact that modern communication technologies have been developing for less than a few years. The last twenty years denote a very dynamic time of development of the Polish advertising market, the media as well as the most important medium in the history namely the Internet. A huge impact on the advertising market in Poland was made by the Polish accession to the European Union, which has opened up new opportunities not only for Polish companies, but primarily generated a large amount of funds on the demand side. It seems that now one of the most important strategic issues challenging the advertising industry is primarily an attempt to assess trends in the development of this market in the future, in the context of market users, including demographic, social and economic, as well as changes associated with the evolution of communication channels in particular new media technologies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk J., Polskie społeczeństwo i gospodarka w świetle wyzwań wynikających z kryzysu ekonomicznego, w: Otoczenie współczesnych przedsiębiorstw - specyfika i zmiany, red. A. Gierczak, J. Wiażewicz, A. Zielińska, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012.
  2. Nowacki R., Strużycki M, Reklama w procesach konkurencji, Difin, Warszawa 2011.
  3. Rudzewicz A., Opinie konsumentów na temat reklamy, w: Komunikacja rynkowa, strategie i instrumenty, red. B. Pilarczyk, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
  4. Tkaczyk J., Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe, "Handel Wewnętrzny" 2012, nr 5-6.
  5. www.starlink.pl
  6. www.wirtualnemedia.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu