BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kralewski Dariusz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Optymalizowanie dokumentacji w działach IT
Optimizing the IT Documentation
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 2(40), s. 161-168, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego ; Contemporary Determinants of Economic Development
Słowa kluczowe
Dokumentacja, Dokumentacja organizacyjna
Documentation, Institutional documentation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dokumentacja w działach IT jest niezbędna do osiągnięcia założonych celów, tj. ochrony kapitału intelektualnego i ciągłości działania oraz poprawy przejrzystości i impulsu w projektach oraz działaniach. Niestety, specjaliści IT często lekceważą dokumentację, traktując ją jako "narzędzie krytyczne". Nie rozumieją wielu korzyści płynących ze skutecznej dokumentacji i ryzyka działania nieskutecznej dokumentacji. Działy IT nie mogą funkcjonować w ramach podejścia do dokumentacji na zasadzie kreowania, realizacji i oceny listy kontrolnej, zawierającej tworzone dokumenty. Firmy powinny stosować standard ponownego wykonania, aby zapewnić, że dokumentacja spełnia potrzeby organizacji. Przenoszenie firmy na optymalny poziom dokumentacji nie przychodzi z dnia na dzień, ale stanowcze przyjęcie procesu, zaangażowanie odpowiednich ludzi i budowanie odpowiedzialnej kultury wokół dokumentacji wzmacnia i rozwija potencjał działu IT. Dokumentacja na zoptymalizowanym poziomie jest więcej niż tylko dobrą praktyką jest strategiczną przewagą zespołu, działu IT i organizacji jako całości.(abstrakt oryginalny)

Documentation is essential for IT organizations to achieve their goals such as the protection of intellectual capital and business continuity and improvement of transparency and an impulse in projects and activities. Unfortunately, IT professionals often ignore the documentation regarding it as a critical tool. They do not understand numerous benefits of the effective functioning of the documentation and the risk of unsuccessful records. IT departments cannot function in the approach to the documentation on the basis of the creation, implementation and evaluation checklist that contains documents created. Companies should apply the re-performance standard to ensure that the documentation meets the needs of the organization. Moving to the optimum level of documents does not come overnight, but firm adoption of the process, involvement of people and building a culture of responsible documentation strengthens and develops the potential of IT department. Documentation on an optimized level is more than just a good idea, it is a strategic advantage of the team, the IT department and the organization as a whole.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Doheny-Farina S., Effective Documentation: What We Have Learned from Research (Information Systems), The MIT Press (November 2, 1988).
  2. Escoe A., The Practical Guide to People-Friendly Documentation, 2nd ed., Amer Society for Quality, (June 1,2001).
  3. Kralewski D., Bottom-up decentralized approach to innovation strategy. New Generation Enterprise and Business Innovation Systems, CAiSE, Springer 2012.
  4. O'Keefe S.S., Pringle A.S., Content Strategy 101: Transform Technical Content into a Business Asset, Scriptorium Publishing Services Inc. (September 10,2012).
  5. Singleton T.W., What Every Auditor Should Know About Backup and Recovery, "ISACA Journal" 2011, Vol. 6, s. 1.
  6. Springhouse, Complete Guide to Documentation, 2nd ed., Lippincott Williams&Wilkins, (May 11, 2007).
  7. Strother J.B., Ulijn J.M., Fazal Z., Information Overload: An International Challengefor Professional Engineers and Technical Communicators, "IEEE PCS Professional Engineering Communication Series", 1st ed., Wiley-IEEE Press, (October 23, 2012).
  8. Van Laan K., The Insider's Guide to Technical Writing, 1st ed., XML Press, (August 28,2012).
  9. Whitaker J.C., Mancini R.K., Technical Documentation and Process, 1st ed., CRC Press, (October 24, 2012).
  10. Woźniak M., The Innovative Potential and Problems of the Modern IT Projects. New Generation Enterprise and Business Innovation Systems, CAiSE, Springer 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu