BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łobos Krzysztof (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Szewczyk Mirosława (Politechnika Opolska)
Tytuł
Ryzyko operacyjne i finansowe przedsiębiorstw wydobywających surowce skalne w województwach opolskim i dolnośląskim
Operating and Financial Risk of Stone Quarrying Companies in Opolskie and Dolnoslaskie Voivodships
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 2(40), s. 183-193, bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego ; Contemporary Determinants of Economic Development
Słowa kluczowe
Dźwignia finansowa, Górnictwo surowców skalnych, Ryzyko operacyjne
Financial leverage, Rock material mining, Operational risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dźwignia finansowa (DFL) odzwierciedla udział kapitału obcego w strukturze kapitału. DFL jest miarą ryzyka finansowego. Dźwignia operacyjna (DOL)jest miarą ryzyka operacyjnego i określa zależność między zmianą zysku operacyjnego przed odliczeniem odsetek i opodatkowaniem a zmianą przychodów ze sprzedaży. Ma ona istotny wpływ na alokację aktywów w przedsiębiorstwie. Celem opracowania jest analiza wartości dźwigni operacyjnej i dźwigni finansowej (DFL) dla największych przedsiębiorstw wydobywających surowce skalne w województwach opolskim i dolnośląskim. W artykule wykorzystano dane pochodzące z Monitorów Polskich В z lat 2007-2010.(abstrakt oryginalny)

The financial leverage (DFL) reflects the debt amount used in the capital structure of the firm. The financial leverage measures firm's exposure to the financial risk. The operating leverage (DOL) measures firm's exposure to the operating risk. It is defined as the rate of change in profits before interest divided by the rate of change in sales. It has important implications for risk management and asset allocation within the firm. The purpose of this paper is to analyze value of financial leverage and operating leverage for the largest stone quarrying companies in Opolskie and Dolnoslaskie Voivodships. The study uses data from the Official Journal of the Republic of Poland "Monitor Polski В" (2007-2010 period).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aquino R.Q., Degrees of Operating and Financial Leverage of Philippine Firms: 1997-2008, "UP College of Business Administration Discussion Papers" 2010, Vol. 1006, s. 1-14, http://cba. upd.edu.ph/DP/1006_aquino.pdf, [15.05.2012].
 2. Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2010 r., Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2011.
 3. Buk H., Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa2006.
 4. Czaja P., Kozioł W., Górnictwo skalne w Polsce - stan obecny, perspektywy i uwarunkowania rozwoju, "Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne" 2010, listopad-grudzień.
 5. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2005.
 6. Finanse przedsiębiorstwa, red. L. Szyszko, J. Szczepański, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 7. Galos K., Burkowicz A., Guzik A., Szlugaj J., Zróżnicowanie regionalnej podaży surowców wytwarzanych ze zwięzłych kopalin skalnych w województwach Polski Południowej, "Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii Polskiej Akademii Nauk" 2011, nr 80, s. 5-25.
 8. Głodek Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 9. Huffman L., Operating leverage, Financial leverage and Equity Risk, "Journal of Banking&Finance" 1983, Vol. 7, No. 2, s. 197-212.
 10. Huffman S.P., The Impact of the Degrees of Operating and Financial leverage on the Systematic Risk of Common Stocks: Another look, "Quarterly Journal of Business and Economics" 1989, Vol. 28, No. l, s. 83-100.
 11. Jaworski J., Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2010.
 12. Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, WN PWN, Warszawa 2004.
 13. Lord R.A., The Impact of Operating and Financial Risk on Equity Risk, "Journal of Economic and Finance" 1996, Vol. 20, N. 3, s. 27-38.
 14. Mandelker G.N., Rhee S.G., The Impact of the Degrees of Operating and Financial leverage on Systematic Risk of Common Stock, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1984, Vol. 19, No. l, s. 45-57.
 15. Мiller М., Debtand Taxes, "Journal of Finance" 1977, Vol. 32, s. 266-268.
 16. Modigliani F., Miller M., Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction, "American Economic Review" 1963, Vol. 53, s. 433-443.
 17. Modigliani F., Miller M., The cost of capital, corporation finance and the theory of investment, "American Economic Review" 1958, Vol. 48, s. 261-297.
 18. Monitor Polski B 2009, nr 372, nr 972, nr 1040, nr 1195, nr 1361, nr 1520, nr 1675, nr 1758, nr 2285, nr 2326, nr 2382, nr 2407, nr 2463, nr 2465, nr 2439, nr 2452, nr 2625.
 19. Monitor Polski B 2010, nr41, nr 43, nr 86, nr 265, nr 267, nr 660, nr 1050, nr 1093, nr 1148, nr 1251, nr 1324, nr 1348, nr 1394, nr 1440, nr 1586, nr 1602, nr 1645, nr 1688, nr 1770, nr 1842, nr 1898, nr 2276, nr 2301, nr 2338, nr 2386, nr 2398, nr 2414, nr 2490, nr 2497, nr 2505, nr 2549.
 20. Monitor Polski В 2011, nr 33, nr 37, nr 316, nr 401, nr 736, nr 1046, nr 1097, nr 1146, nr 1219, nr 1389, nr 1404, nr 1435, nr 1488, nr 1491, nr 1492, nr 1524, nr 1532, nr 1560, nr 1581, nr 1632, nr 1867, nr 1868, nr 1887, nr 2001, nr 2053, nr 2078, nr 2229, nr 2241, nr 2314, nr 2376, nr 2415, nr 2417, nr 2430.
 21. Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. A. Bielawska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 22. Pomykalska В., Pomykalski P, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2007.
 23. Szczepankowski P.J., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teoretyczne, przykłady i zadania, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 24. Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka zarządzania finansami, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
 25. Zygmunt A., Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw należących do branży przemysłu elektromaszynowego (w świetle badań empirycznych), w: Finanse przedsiębiorstw, red. A. Kopiński, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 442-449.
 26. Zygmunt J., Analiza wpływu finansowania zewnętrznego na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" 2011, nr 20, s. 475-486.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu