BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łobos Krzysztof (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Szewczyk Mirosława (Politechnika Opolska)
Tytuł
Wykorzystanie dendrytu analizy ROE do określenia czynników kształtujących zyskowność przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem i przeróbką granitu w okolicy Strzegomia (Dolny Śląsk) - studium przypadku
Use of Dendrite ROE Analysis to Determine Factors Influencing Profitability of Enterprises Involved in Extraction and Processing of Granite in the Strzegom Area (Dolnośląskie Voivodship): a Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 2(40), s. 195-212, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego ; Contemporary Determinants of Economic Development
Słowa kluczowe
Analiza Du Ponta, Rentowność kapitału własnego, Górnictwo surowców skalnych
DuPont analysis, Return on equity (ROE), Rock material mining
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowana jest identyfikacja czynników wpływających na rentowność kapitału własnego (ROE) trzech przedsiębiorstw wydobywających surowce skalne (Borowskie Kopanie Granitu Sp. z o.o., Grabinex Sp. z o.o. oraz Skalimex-Borów S.A.). W badaniu wykorzystano dane z lat 2008-2010 z Monitorów Polskich B. Analizę przeprowadzono na podstawie zmodyfikowanego modelu Du Ponta.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to identify the variables that affect return on equity (ROE) of three enterprises engaged in quarrying rock materials (Borowskie Kopanie Granitu Sp. z o.o., Grabinex Sp. z o.o. oraz Skalimex-Boröw S.A.). The study uses data from the Official Journal of the Republic of Poland "Monitor Polski В". The analysis was carried out using modified Du Pont model.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa 2006.
 2. Bielawska A., Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 3. Bieniasz A., Gołaś Z., Sprawność zarządzania kapitałem obrotowym i jej wpływ na rentowność małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2011, No. 4(22).
 4. Borowskie Kopanie Granitu Sp. z o.o., www.bkg.com.pl/index.php/pl/ [15.05.2012].
 5. Brigham E.F., Houston J.F.,Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 2005.
 6. Czerwińska-Kayzer D., Rentowność przedsiębiorstw sektora mięsnego w latach 2002-2004, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 2006, "Ekonomia", nr 5.
 7. Dudycz T., Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław 2011.
 8. Gawda R., Model Du Ponta w wybranych przedsiębiorstwach branży cukrowniczej, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2009, No. 3(13).
 9. Gołaś Z., Czynniki determinujące rentowność kapitału własnego w rolnictwie, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2009, No. 1(11).
 10. Grabinex Sp. z o.o., www.grabinex.pl/ [15.05.2012].
 11. Jarka S., Wykorzystanie analizy Du Ponta do oceny rentowności przedsiębiorstw, "Rocznik Naukowy", SERiA 2005,nr 7.
 12. Liesz Т., Really modified Du Pont analysis: five ways to improve return on equity, www.sbaer.uca. edu/research/sbida/2002/19pdf [15.05.2012].
 13. Monitor Polski В 2009, nr 812,nr 1870.
 14. Monitor Polski В 2010, nr 86,nr 2117,nr 2338.
 15. Monitor Polski В 2011, nr 33, nr 1867, nr 1868, nr l911.
 16. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2005.
 17. Skalimex-Borów, www.skalimex-borow.com.pl [15.05.2012].
 18. Surowce mineralne Dolnego Śląska, red. K. Dziedzic i in., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979.
 19. Żwirbla A., Analiza według modelu Du Ponta - zastosowanie praktyczne, "Rachunkowość" 2006, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu