BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sławiński Krzysztof (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Organizacja służb PR w strukturze polskich uczelni wyższych
Organization of PR Services in the Structure of Polish Universities
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 2(40), s. 265-275, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego ; Contemporary Determinants of Economic Development
Słowa kluczowe
Public relations, Wizerunek przedsiębiorstwa, Struktura organizacyjna, Szkolnictwo wyższe
Public relations, Company image, Organisational structure, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Organizacja i kompetencje służb public relations w uczelni wyższej są kluczowe do sprawnego zarządzania wizerunkiem. Celem artykułu jest przedstawienie podobieństw i różnic, jakie występują w strukturach organizacyjnych uczelni wyższych w Polsce w zakresie lokacji działów marketingu, public relations czy oficerów prasowych. Niniejsze opracowanie może być przyczynkiem do szerszej dyskusji na temat organizacji i miejsca działów public relations w wyższych uczelniach.(abstrakt oryginalny)

Organization and powers of public relations services in higher education are essential to the efficient image management. The article is designed to present the similarities and differences that exist in organizational structures of universities in Poland with regard to the location of departments of marketing, public relations and press officers. The paper may be a contribution to the broader debate about the organization and public relations departments of the universities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2002.
 2. Bielawski P., Public relations. Zarządzanie informacjami, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Poznań - Opole 2011.
 3. Black S., Public relations, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 4. Budzyński W., Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty, Poltext, Warszawa 2002.
 5. Fraser P. Seitel, Public Relations w praktyce, Felberg SJA, Warszawa 2003.
 6. Modele zarządzania uczelniami w Polsce. Raport końcowy, red. du Vail M., Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 7. Public reations instytucji użyteczności publicznej, red. E. Hope, SPGroup, Gdańsk 2005.
 8. Soliński Т., Tworzydło D., tytuł, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2007.
 9. Sułkowski Ł., Organizacja w poszukiwaniu tożsamości, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 3.
 10. Tworzydło D., Gawroński S., Wykorzystanie public relations w zarządzaniu szkołą wyższą, w: Маrketing szkół wyższych, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2004.
 11. Wójcik K., Public Relations. Analiza sytuacji wyjściowej. Planowanie działalności, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 12. www.dsw.edu.pl
 13. www.po.opole.pl
 14. www.pwr.wroc.pl
 15. www.sggw.pl
 16. www.sgh.waw.pl
 17. www.spoleczna.pl
 18. www.swps.pl
 19. www.uni.opole.pl
 20. www.uz.zgora.pl
 21. www.wsb.pl
 22. www.wsl.com.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu