BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Truszkiewicz Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Efektywna organizacja pracy linii produkcyjnych w koncepcji Lean Management
Effective Work Organization on Production Lines According to Lean Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 2(40), s. 289-301, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego ; Contemporary Determinants of Economic Development
Słowa kluczowe
Organizacja pracy, Metoda Just in Time, Odchudzone zarządzanie, Efektywność przedsiębiorstwa, Efektywność produkcji, Linia produkcyjna
Work organisation, Just in Time method, Lean management, Enterprise effectiveness, Production effectiveness, Production line
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia teoretyczne i praktyczne metody, pozwalające na poprawę efektywności i produktywności przedsiębiorstwa na podstawie założeń koncepcji Lean Management (LM). Opisano podstawowe założenia tej koncepcji oraz proces modelowania i organizowania pracy linii produkcyjnych zgodnie z założeniami koncepcji Lean przytoczono również wzory obliczeniowe oraz przykłady rozwiązań, pozwalające przybliżyć czytelnikowi aspekty bezpośredniego wdrażania systemu do organizacji pracy hali produkcyjnej - w nawiązaniu do ustalonego czasu taktu procesu. (abstrakt oryginalny)

The article presents theoretical and practical methods of improving efficiency and productivity of the company, based on the assumptions of the Lean Management concept. The first part - theoretical, explains the basic assumptions of this concept. In the second part - the practical one, the author focuses on describing the modelling of the process and the proper organization of work on production lines, according to the Lean concept. In this section the calculation models and examples of solutions are quoted that bring the reader to aspects of the implementation of the system directly on the production floor by giving cycle time of the process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Glossary of Special Terms Used At Production Jobsites In Toyota, Toyota Motor Corporation, Toyota City 1987.
 2. Ćwiklicki M., Obora H., Metody TQM w zarządzaniu firmą, Poltext, Warszawa 2009.
 3. Drucker P., Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, MT Biznes, Warszawa 2010.
 4. Hutchins D., Just in Time, Gower Publishing, Hampshire 1988.
 5. Imai M., Gemba Kaizen, MT Biznes, Warszawa 2006.
 6. Kemer R., Fabrizio Т., The Lean Primer, MCS Media, Chelsea 2005.
 7. Kozieradzka A., Lis S., Programowanie poprawy produktywności, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 1998.
 8. Koźmiński A., Latusek-Jurczak D., Rozwój teorii organizacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 9. Liker J.K., Droga Toyoty, MT Biznes, Warszawa 2005.
 10. Liker J., Meier D., The Toyota Way Fieldbook, McGraw-Hill Companies, New York2006.
 11. Milewscy В. i D., Just in Time, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 12. Nogalski В., Lean Management, w: Koncepcje zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 13. Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM, red. J. Łańcucki, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 14. Productivity Press Development Team, Standard Work for the Shopfloor, Productivity Press, New York 2002.
 15. Shigoto, Value Adding Work, w: A Glossary of special terms used at production jobsites in Toyota, Toyota Motor Corporation, Tokyo 1987.
 16. Słownik japońsko-polski, wyd. II, Wiedza Powszechna, Warszawa 2000.
 17. Standard Work for the Shopfloor, Productivity Press, New York 2002.
 18. Takeda H., The Synchronized Production System, Kogan Page Limited, London 2006.
 19. Vatalaro J., Takt Time Can Configure a Cell, w: Improving Flow, Productivity Press, New York 2006.
 20. Wiśniewska M., Osiągnięcie efektywnych procesów i całej organizacji jest możliwe. Czy Kaizen pozwala osiągnąć ten cel?, "Zarządzanie Jakością" 2005, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu