BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bergel Izabela (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Przewoźnicy pasażerscy a polityka fiskalna
Passenger Carriers and Fiscal Policy
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 123, s. 51-67, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Polityka fiskalna, Transport pasażerski, Transport publiczny
Fiscal policy, Passenger transport, Public transport
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Od lat specjaliści od funkcjonowania rynku pasażerskiego zwracają uwagę na konieczność uporządkowania zasad świadczenia usług transportu publicznego w warunkach rynkowych. Brak było w polskim ustawodawstwie jednej ustawy,która regulowałaby kompetencje organizatorów transportu publicznego, zasady finansowania i zasady dostępu przewoźników do rynku. W tej sytuacji jednostki administracji publicznej na odpowiednich szczeblach miały ograniczony wpływ na funkcjonowanie transportu publicznego. W ich kompetencjach leżało wydawanie zezwoleń i licencji przewozowych, ale nie miały pełnych możliwości kształtowania sieci komunikacyjnych, ich integracji oraz kontrolowania jakości przewozów. Efektywność funkcjonowania przewoźników pasażerskich stała w sprzeczności z dotychczasowymi zasadami zapewnienia przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Toteż przygotowywana od kilku lat Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym wprowadza rozwiązania dostosowane do warunków krajowych, jakich wybór pozostawia państwom członkowskim Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007.(abstrakt oryginalny)

The study analyses the scope and scale of the state interventionism in passenger transport implemented on the one hand through financial support for the passengers and on the other through making carriers implement public utility transport. It presents subsidies, subventions and compensations for passenger carriers in rail and bus transport. It also indicates current tax titles of these carriers in Poland. The analysis also deals with principles of Public Service Obligation (PSO) in the conditions of market economy, for the provision of which a crucial role is played by the European Union Ordinance (WE) 1370/2000 in force since 3 December 2009 on public services in the area of road and rail passenger transport. The basis for the PSO application in Poland is a new legal act on public mass transport (PTZ) in force since March 2011. It outlines new rules of rendering PSO services in the light of the PTZ act, showing the competences of the regulator, transport organiser and carriers in the new economic conditions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bergel I., Liberalizacja i deregulacja a obowiązek świadczenia usługi publicznej w autobusowym i kolejowym transporcie pasażerskim, "Transport i Komunikacja" 2007, nr 1.
 2. Jest już projekt ustawy wprowadzającej opłatę dworcową, http://biznes.gazetaprawna. pl/artykuly/465 732, jest_juz_projekt_ustawy_wprowadzajacej_oplate_dworcowa artykuł z dnia 17.11.2010.
 3. http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_ustaw/ustawy_ inne/ust_publicz_transp_zbiorowy/px_uwagi_uokik.pdf.
 4. Klatka J., Lepszy projekt ustawy, "Komunikacja Publiczna" 2009, nr 3.
 5. Kołodziejski H., Wyszomirski O., Organizacja transportu miejskiego w aglomeracjach w świetle "Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym", "Komunikacja Publiczna" 2011, nr 1.
 6. Komunikat Ministra Infrastruktury w sprawie Rozporządzenia (WE) 1370/2007 dotyczącego usług publicznych z zakresu kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego opublikowany na stronie Ministerstwa, www.mi.gov.pl.
 7. Mikiel P., Umowa o świadczenie usług publicznych w świetle Rozporządzenia (WE) 1370/2007 oraz projektowanych przepisów prawa krajowego, "Komunikacja Publiczna" 2010, nr 1.
 8. Mounier E., Rozporządzenie 1370 w krajach Unii Europejskiej, "Komunikacja Publiczna" 2010, nr 1.
 9. Raport roczny 2008, PKP Przewozy Regionalne
 10. Raport roczny 2010, Przewozy Regionalne.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich, Dz.U. nr 188, poz. 1261.
 12. Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, EUR-Lex-32 007R1370-PL.
 13. Stefańska A., Monopol na przystanku, "Rzeczpospolita" z 13.08.2009, Ekonomia i Rynek, B1
 14. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznymi transportu zbiorowego, Dz.U. z 2002 r. nr 175, poz. 1440 z późn. zm.
 15. www.pigtsis.pl/zmiany-dot-uprawnien-do-ulgowych-przejazdow-srodkamipublicznymi.
 16. Zamkowska S., Mężyk A., Konflikty i dylematy w rozwoju transportu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 628, Szczecin 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu