BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawulski Jerzy
Tytuł
Public relations wybrane zagadnienia
Źródło
Raporty. Opracowania. Referaty / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1997, nr 7, s. 5-54, wykr., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Public relations, Reklama, Kryptoreklama, Komunikowanie wewnętrzne
Public relations, Advertising, Covert advertising, Internal communication
Abstrakt
Prezentowane opracowanie nie jest przejawem żadnej obcojęzycznej maniery czy mody na europejskość, lecz zwykłą koniecznością. Brak bowiem jak dotychczas polskiego odpowiednika, który oddawałby w najbardziej trafny sposób istotę tego terminu. "Public relations", czyli w dokładnym przekładzie z angielskiego, kontakty ze zbiorowościami społecznymi, dotyczą stosunków określonej instytucji (np. organizacji politycznej, przedsiębiorstwa, organizacji religijnej, sportowej, rządowej, czy władzy lokalnej )z innymi zbiorowościami społecznymi czy organizacjami. Celem nadrzędnym public relations jest ukształtowanie z otoczeniem takich stosunków, aby wyrażały one wzajemne zrozumienie, pozytywne nastawienie, eliminowanie konfliktowości, kształtowanie pozytywnego nastawienia do działalności inicjatorów tych zabiegów. Działania w sferze public relations nie są statycznym układem wzajemnych stosunków, ale zespołem stale zmieniających się działań podejmowanych przez inicjatora public relations celem ukształtowania pozytywnego stanu tych stosunków. Można więc powiedzieć, że public relations to nie relacja a akcja, nie stan a działanie. Zdając sobie sprawę z różnorodności sfer działalności public relations opracowanie to, ze względu na swoją objętość, należy traktować jako minimum wiedzy o dyscyplinie wchodzącej coraz szerzej na polski rynek i do życia politycznego. Poza przedstawieniem rysu historycznego powstania tej dyscypliny naukowej, a głównie praktycznej oraz wyjaśnień terminologicznych, główny nacisk położono na niektóre aspekty działalności public relations, jak: dobór kadr do public relations, współpraca z mediami, reklama w PR, czy miejsce i rola public relations w miejscu pracy. Chodzi także o rozwiązanie pewnych mitów i stereotypów funkcjonujących nawet wśród kadry kierowniczej przedsiębiorstw, upatrujących w PR swoistą formę reklamy, ale nie w aspekcie długofalowej działalności, mającej przynosić doraźne korzyści. Sporą część rozważań poświęcono etycznej działalności PR i to w odniesieniu do pracowników komórek podejmujących tę działalność oraz ich zwierzchników. Jeżeli bowiem w relacji "nadawca - odbiorca" ma istnieć zaufanie, to nie powinno być niedomówień, zafałszowań czy dwulicowości. Opracowanie ma na celu uzmysłowienie pewnych prawidłowości, rozwiązanie mitów stereotypów, a nie danie recept i rozwiązań w konkretnych sytuacjach. To zależeć już będzie od inwencji, wiedzy i wyczucia pracowników PR. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Goban - Klas T., Public relations, czyli promocja reputacji, pojęcia, definicje, uwarunkowania, Warszawa 1995.
  2. Huber K., Image, czyli jak być gwiazdą na rynku, Warszawa 1994.
  3. Kosicka K., Siła przebicia, "Wprost" 11.5.97r.
  4. Kraśka M., Spektakl na politycznej scenie "Aida" 1997, nr 8.
  5. Kunczik M., Polityka informacyjna państwa a public relations, w: Prasa jako kontrola władzy. Polityka informacyjna w Polsce na tle doświadczeń w Europie, Warszawa 1993.
  6. .Misiewicz E., Królowie wyobraźni, "Wprost" 4.5.97 r.
  7. Szafrański A., Instrukcja na wypadek kryzysu "Dziennik Prawa i Gospodarki" 30.6.97 r.
  8. Sznajder A., Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę, Warszawa 1993.
  9. Wójcik K., Public relations czyli jak zjednać otoczenie i tworzyć dobrą opinię, Międzyborów 1993
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-8848
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu