BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowska-Woś Magdalena (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Inbound marketing a skuteczna komunikacja marketingowa
Inbound Marketing and Effective Marketing Communication
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 39-45, rys.
Słowa kluczowe
Marketing, Media społecznościowe, Wyszukiwarki internetowe, Komunikowanie marketingowe, Marketing przychodzący
Marketing, Social media, Internet search engine, Marketing communication, Inbound marketing
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie koncepcji inbound marketing jako przykładu nowego podejścia do planowania i realizacji polityki komunikacji marketingowej w Internecie. Współcześnie klienci nie chcą być atakowani nachalną reklamą lub zanudzani przez nieatrakcyjne treści. Odwracają się od marek, które prowadzą z nimi komunikację jedynie przy użyciu tradycyjnych działań komunikacji marketingowej. Znane organizacje wykorzystują do promowania swoich marek inbound marketing (IM). IM oferuje efektywny kosztowo i wymierny sposób generowania większej liczby użytkowników oraz skłania do realizacji większej liczby zakupów niż tradycyjne działania komunikacji marketingowej. Działania IM kierują uwagę nabywców bezpośrednio na strony witryny internetowej organizacji, szczególnie gdy są oni zainteresowani odnalezieniem rozwiązania istotnego dla nich problemu. IM opiera się na trzech głównych komponentach: wyszukiwarki internetowe, kontent, media społecznościowe. Ciekawe treści napędzają ruch na stronach naszej witryny internetowej oraz zwiększają liczbę potencjalnych klientów. IM tworzy wiarygodność i szacunek, pozwalając nam zdystansować naszą konkurencję.(abstrakt oryginalny)

The aim of the following article is to introduce the concept of inbound marketing as an example of a new approach to planning and executing the policy of marketing communication in the Internet. Today, customers don't want to be interrupted by advertising or bored with content. They're turning away from brands that keep using traditional marketing communication activities. Known organizations use to promote their brands inbound marketing (IM). IM offers a cost-effective and quantifiable method of generating more leads and closing more deals than traditional marketing communication ever did. IM draws ideal buyers directly to our business's doorstep. IM attracts people to your website when they're interested in finding a solution to their problem. IM has a three main parts: search engine, content, social media. Interesting content is fueling traffic to the website and increasing leads for your business. IM creates credibility and respect, which distances you from your competitors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Blythe, Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002, s. 14.
  2. M. Brzozowska-Woś, Crowdsourcing a komunikacja z konsumentami, [w:] L. Kiełtyka (red.), Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji. Zarządzanie z wykorzystaniem multimediów, TNOiK "Dom Organizatora‖, Toruń 2013, s. 40-43.
  3. J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 53.
  4. P.R. Smith., J. Taylor, Marketing Communications. An Intergated Approach, 4th Edition, Kogan Page, Malta 2004, s. 8.
  5. J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2013, s. 336.
  6. B. Halligan, D. Shah, Inbound Marketing. Daj się poznać w Google, serwisach społecznościowych i na blogu, Helion, Gliwice 2010, s. 13.
  7. M. Brzozowska-Woś, Crowdsourcing a komunikacja z konsumentami, [w:] L. Kiełtyka (red.), Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji. Zarządzanie z wykorzystaniem multimediów, TNOiK "Dom Organizatora‖, Toruń 2013, s. 43-44.
  8. M. Brzozowska-Woś, Search engine marketing jako istotne narzędzie komunikacji marketingowej, [w:] M. Czaplewski, P. Ładny (red.), Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, część II, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 651, Ekonomiczne problemy usług, nr 68, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 652.
  9. M. Brzozowska-Woś, Media społecznościowe a wizerunek marki, "Journal of Managament and Finance‖ 2013, nr 1/1, s. 53-64.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu