BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Angowski Marek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Jarosz-Angowska Aneta (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Zmiany uwarunkowań działalności sektora małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich województwa lubelskiego
Changes in Business Environment Conditions for Small and Medium-Sized Enterprises of Lubelskie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 9-13, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Obszary wiejskie, Otoczenie przedsiębiorstwa
Small business, Rural areas, Enterprise environment
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Głównym celem badań była identyfikacja czynników otoczenia i analiza ich wpływu na możliwości funkcjonowania i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Analizy i oceny dokonano na podstawie wyników badań ankietowych na temat znaczenia i wpływu poszczególnych czynników otoczenia na działalność i pozycję na rynku MSP zlokalizowanych na obszarach wiejskich województwa lubelskiego. Badania przeprowadzono w 3 latach: 2001, 2006 i 2011. stwierdzono, że rok 2006 w stosunku do roku 2001 był postrzegany znacznie korzystniej, natomiast w 2011 roku nastąpiło pogorszenie wielu czynników, co może wiązać się ze skutkami kryzysu gospodarczego. Zmieniło się na korzystne postrzeganie możliwości płynących z integracji z UE, pogorszyło się natomiast postrzeganie lokalnych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the study is to identify environmental business factors and their impacts on the viability and development of small and medium-sized enterprises (SMEs ) with special focus on rural areas. Analysis and evaluation was made on the basis of survey results on the importance and impact of each factor on the business environment and market position of SMEs located in rural areas of one of the Polish eastern provinces - Lublin region. The study was conducted in 2001, 2006 and 2011. The main conclusion from the study indicates a favorable change in the perception of opportunities arising from integration with the EU, while the perception of the local conditions of doing business worsened. The results show that the year 2006 compared to 2001 was seen much more advantageous, while in 2011 the deterioration of many factors that may be associated with the effects of the economic crisis occurred. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Angowski M. 2005: Wpływ otoczenia na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, WAR, Lublin, 34-35.
  2. Blanchard K. 2013: Entrepreneurial characteristics in SMEs: A rural, remote rural, and urban perspective of Lincolnshire business, Strategic Change, Briefings in Entrepreneurial Finance, Wiley Online Library, 193.
  3. Jasra J.M., Asif Khan M., Imran Hunjra A., Aziz Ur Rehman R., I Azam R. 2011: Determinants of business success of small and medium enterprises, International Journal of Business and Social Science, vol. 2, no. 20, 274-280.
  4. Kłodziński M. 2013: Bariery rozwoju pozarolniczej przedsiębiorczości wiejskiej, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 1, 88.
  5. Markantoni M., Strijker D., Koster S. 2013: Growth expectations for side activities in rural areas, Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 20, no. 3, 585.
  6. Price L., Rae D., Cini V. 2013: SME perceptions of and responses to the recession, Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 20, no. 3, 486.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu