BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borecka Anna (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie), Sowula-Skrzyńska Elżbieta (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie), Szumiec Anna (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie)
Tytuł
Program ochrony zasobów genetycznych owiec czynnikiem stymulującym rozwój owczarstwa w Polsce
Sheep Genetic Resources Conservation Programme as a Driver for the Development of Sheep Farming in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 20-24, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Wspieranie rozwoju lokalnego, Hodowla zwierząt, Rolnictwo zrównoważone
Local development support, Animal husbandry, Sustainable agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była analiza efektywności ekonomicznej gospodarstw biorących udział w programie ochrony zasobów genetycznych owiec. Badaniami objęto 65 gospodarstw w latach 2011-2013, uczestniczących w programie ochrony z regionu Podkarpacia, Podlasia oraz Dolnego Śląska. Płatność w ramach zachowania lokalnych ras owiec jest bodźcem decydującym w głównej mierze o utrzymywaniu tych ras przez producentów żywca jagnięcego. W gospodarstwach objętych badaniami płatność ta przyczyniła się do wzrostu dochodu z działalności w analizowanych gospodarstwach średnio w o 128,2%. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to analyse the economic efficiency of farms enrolled in the sheep genetic resources conservation programme. The study involved 65 farms participating in the conservation programme in Subcarpathia, Podlasie and Lower Silesia regions in the years 2011-2013. Payments to conserve local sheep breeds are an incentive for producers of fattened lambs to maintain these breeds. These payments caused the income of analysed farms to increase by 128.23% on average. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Klepacki B., Rokicki T. 2006: Produkcja owczarska jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, nr 540, 221-225.
  2. Krupiński J., Martyniuk E. 2013: Wartość zasobów genetycznych dla nowoczesnej hodowli zwierząt, Materiały konferencyjne pt. Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, Balice 15-17.10.2013, 33-38.
  3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  4. Szulc K. 2011: Ochrona zasobów zwierząt gospodarskich w kontekście zrównoważonego rozwoju, Problemy Ekorozwoju, vol. 6, no. 2, 141-146.
  5. www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/liczebnosc
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu