BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drejerska Nina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Źródła utrzymania i lokalizacja miejsc pracy mieszkańców strefy podmiejskiej Warszawy
Sources of Livelihood and Localization of Workplaces of Habitants of the Warsaw Suburban Zone
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 30-34, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Strefy podmiejskie, Rozwój obszarów wiejskich
Labour market, Suburban areas, Rural development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Warszawa
Warsaw
Abstrakt
Celem badań było m.in. określenie struktury źródeł utrzymania oraz identyfikacja relacji pomiędzy poziomem wykształcenia oraz płcią a lokalizacją miejsc pracy w próbie objętej własnym badaniem empirycznym. Obszary podmiejskie są połączone z miastami centralnymi wieloma złożonymi procesami społeczno-gospodarczymi. Jednym z wymiarów tych relacji jest rynek pracy, a w jego obrębie dojazdy do pracy z obszarów wiejskich do miasta. Uzyskane wyniki wskazują na większy zasięg obszaru funkcjonalnego Warszawy w grupie osób z wykształceniem wyższym w porównaniu z pozostałymi uczestnikami badania. Zidentyfikowano również większą skalę dojazdów do pracy do miasta centralnego wśród mężczyzn w porównaniu z kobietami. Jako ważną lokalizację miejsc pracy w badanej grupie zidentyfikowano również gminy bezpośrednio sąsiadujące ze stolicą oraz miasta w okolicach Warszawy. (abstrakt oryginalny)

Suburban areas are connected to central cities by many complex social and economic relations. Labour market, especially commuting, is one of a such dimension. The aim of the paper is to determine sources of income and to identify relations between educational attainments as well as sex and workplace localization in the investigated group. Results confirm that there exists a wider functional area for those of a higher educational attainment. This functional area is also wider for male than for female. However this last relations was proven by a lower correlation coefficient and not in all distinguished subareas. Communes neighbouring Warsaw as well as towns near to Warsaw were identified also as important localizations of workplaces in the investigated group. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bański J. (red.). 2009: Analiza zróżnicowania i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, t. 16, Typologia gmin według zasięgów oddziaływania (rozwoju funkcji miejskich), PTG, IGIPZ PAN, Warszawa, 13-37.
  2. Domański R. 2006: Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 162-166.
  3. Drejerska N., Chrzanowska M., Pomianek I. 2014: Strefa podmiejska Warszawy. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, http://kpefpim.wne.sggw.pl/badania/projekt-ncn-n-n114-145240.
  4. Huber P. 2011: Are Commuters in the EU Better Educated than Non-Commuters but Worse than Migrants? WIFO Working Papers 407, WIFO, 13-15.
  5. Karlsson C., Ollson M. 2006: The identification of functional regions: theory, methods, and applications, Ann. Reg. Sci., 40, 1-18, 17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu