BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzikowski Piotr (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Wpływ sektora dostawcy na aktywność innowacyjną przemysłu spożywczego w zachodniej Polsce w latach 2009-2012
The Impact of Supplier's Sector on Innovation Activity in Food Industry in Western Poland in the Years 2009-2012
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 42-49, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Innowacyjność
Food industry, Innovative character
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska Zachodnia
Western Poland
Abstrakt
Celem badań była próba określenia wpływu sektora i poziomu technologicznego dostawcy przemysłowego na aktywność innowacyjną sektora producentów artykułów spożywczych i napojów w zachodniej Polsce w latach 2009-2012. Założono, że wraz ze wzrostem poziomu technicznego i różnorodności dostawców przemysłowych wzrasta aktywność innowacyjna. Największa liczba znalezionych zależności wystąpiła dla sektora produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych. Największy pozytywny wpływ dostawców dotyczy współpracy innowacyjnej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of a study aimed at determining the impact of supplier's sector and its technology level on innovation activity of the food industry in western Poland in the years 2009-2012. It is assumed that the higher technology level and variety of suppliers the greater innovation activity. The survey shows that the greatest number of relationships is associated with manufacture of rubber and plastic products sector whereas the greatest positive influence concerns innovative cooperation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dierkes M. 2003: Visions, Technology, and Organizational Knowledge: An Analysis of the Interplay between Enabling Factors and Triggers of Knowledge Generation, [w:] J. de la Mothe, D. Foray (ed.), Knowledge Management in the Innovation Process, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 2. Dwojacki P., Hlousek J. 2008: Zarządzanie innowacjami, Centrum Badawczo-Rozwojowe, Gdańsk.
 3. Edquist C., Eriksson M.L., Sjörgen H. 2002: Characteristics of Collaboration in Product Innovation in the Regional System of Innovation of East Gothia, European Planning Studies, no. 5.
 4. Janasz W. 2009: Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 5. Janasz W., Kozioł-Nadolna K. 2011: Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa.
 6. Koschatzky K., Sternberg R. 2000: R&D Cooperation in Innovation Systems - Some Lessons from the European Regional Innovation Survey (ERIS), European Planning Studies, 2000, vol. 8, no. 4.
 7. Moszczyński J. 1994: Międzynarodowe standardy metodologiczne statystyki z zakresu innowacji technologicznych, KBN, Warszawa.
 8. Nauka i Technika. 2006, 2007: GUS, Warszawa.
 9. Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji 2008: OECD, Wydanie polskie, Warszawa.
 10. Pavitt K. 1984: Sectoral patterns of technical change: Towards a taxonomy and a theory, Research Policy, 13.
 11. Rogut A. 2007: Modele sektorowego systemu innowacji. Raport ze studiów literaturowych, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.
 12. Saxenian A.L. 1994: Lessons from Silicon Valley, Technology Review, no. 97. 5.
 13. Storper M. 1995: The resurgence of regional economics, ten years later: the region as a nexus of untraded interdependencies, European Urban & Regional Studies, no. 2(3).
 14. Stawasz E. 1999: Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Świadek A. 2008: Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 16. Świadek A. 2011: Regionalne systemy innowacji, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu