BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiedermann Krzysztof (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
Tytuł
Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze
The Concept of Multiplier Effect in Determining the Influence of Enterprises on Their Socio-Economic Environment
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2009, nr 11, s. 98-106, rys., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Problematyka badawcza geografii przemysłu
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo przemysłowe, Otoczenie przedsiębiorstwa, Analiza mnożnikowa
Industrial enterprises, Enterprise environment, Multiplier analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem tego opracowania jest operacjonalizacja metody szacowania wielkości efektów mnożnikowych, które generowane są przez przedsiębiorstwa przemysłowe zlokalizowane na określonym terenie, oraz ocena ich "domknięcia" w skali lokalnej i regionalnej. W pierwszej kolejności analizowane są efekty mnożnikowe powstające za pośrednictwem zaopatrzenia firm w strefie w materiały, półprodukty i części do produkcji, a następnie efekty związane ze zlecaniem przez nie różnorodnych usług. Szeroko potraktowano oddziaływanie strefy na rozwój miejscowych firm poprzez dochody zatrudnionych tam pracowników.(fragment tekstu)

The subject of this paper is presentation of a method of calculating multiplier effects in order to determine the influence of enterprises on their environment. Emergence or development of economic activity in a given area may bring about an increase in income and employment in many other enterprises, as well as to an increase taxes collected by the local authority. This increase is labelled multiplier effects, and its value enables the evaluation of the enterprise's activity on the functioning of neighbouring firms.In literature, the most frequently discussed types of multiplier effects are the supply and income effects. The first result from the demand created by the emerging and developing enterprises, which fosters the development of their goods and services suppliers. The second type, the income effects, result from the increase in purchasing power of the inhabitants, owing to the employees' remuneration, and this means fostering the development of firms that satisfy consumers' needs. These enterprises create greater demand themselves, thus triggering new cycles of multiplier effects.The calculation of created workplaces for the supply effects was conducted by using a designed algorithm. It allows calculating the new workplaces in the supplier firms on the bases of data concerning income of enterprises, participation of supply in the revenue, and employment-related costs. The growth of employment and payment is correlated with the increase in the income multiplier effects, generated by single enterprises. This work presents a scheme for calculation of new workplaces created as a result of new investments.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bourque P. 1969, Income Multipliers for the Washington Economy, University of Washington, Center for Urban and Regional Research
 2. Brucker S.M., Hastings S.E., Latham W.R. 1990, The Variation of Estimated Impacts from Five Regional Input-Output Models, "International Regional Science Review", 13, 119-39
 3. Conti S., 1993, The network perspective in industrial geography. Towards a model, "Geogr. Annaler", 75 B, 3, 115-130
 4. Conti S., Malecki E.J., Oinas P. (eds), 1995, The industrial enterprise and its environment, Aldershot, Avebury
 5. Dicken P., Forsgreen M., Malmberg A. 1994, Local embeddedness and transnational corporations[in:] Globalisation, institutions and regional development in Europe, eds. A. Amin, N. Thrift, Oxford Univ. Press, Oxford, 23-45
 6. Domański B. 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków
 7. Domański B. 2004, Local and regional embeddedness of foreign industrial investors in Poland, Prace Geograficzne, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków
 8. Domański B., Gwosdz K. (red.), 2005, Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005, UJ, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, ARP o. Mielec, Kraków
 9. Domański B., Gwosdz K., Huculak M., Wiedermann K. 2005, Oddziaływanie SSE Euro-Park Mielec na otoczenie lokalne. Powiązania firm i efekty mnożnikowe, [w:] Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej Mielec 1995-2005, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, ARP o. Mielec, Kraków
 10. Drake R.L. 1976, A Short-Cut to Estimates of Regional Input-Output Multipliers, "International Regional Science Review" 1, 1-17
 11. Garnick D.H. 1970, Differential Regional Multiplier Models, "Journal of Regional Science", 10, 35-47
 12. Glickman N.J. 1971, An Econometric Forecasting Model for the Philadelphia Region, "Journal of Regional Science", 11, 15-32
 13. Grabher G. 1994, The disembedded regional economy: the transformation of East German industrial complexes into western enclaves, [in:] Globalization, institutions and regional development in Europe, eds. A. Amin, N. Thrift, Oxford Univ. Press, Oxford, 177-195
 14. Hall O.P., Licari J.A. 1974, Building Small Region Econometric Models: Extension of Glickman's Structure to Los Angeles, "Journal of Regional Science", 14, 337-353
 15. Hardy J. 1998, Cathedrals in the desert? Transnationals, corporate strategy and locality in Wrocław, "Reg. Stud.", 32, 7, 639-652
 16. Hayter R., Watts H.D. 1983, The geography of enterprise: a reappraisal, "Progress in Human Geogr.", 7, 157-181
 17. Lee Hansen W., Tiebout Ch.M. 1963, An Intersectoral Flows Analysis of the California Economy, "The Review of Economics and Statistics", 45, 409-419
 18. Lloyd P., Dicken P. 1972, Location in space: a theoretical approach to economic geography, Harper&Row, New York, San Francisco, London
 19. Mattila J.M. 1973, A Metropolitan Income Determination Model and the Estimation of Metropolitan Income Multipliers, "Journal of Regional Science", 13, 1-16
 20. Myrdal G. 1957, Economic Theory and Under-Developed Regions, Duckworth, London
 21. Sasaki K. 1963, Military Expenditures and the Employment Multiplier in Hawaii, "The Review of Economics and Statistics", 45, 289-304
 22. Scott A.J. 1988, New industrial space: flexible production and regional economic development in the USA and Western Europe, Pion, London
 23. Sobala-Gwosdz A. 2000, The influence of large manufacturing firmson the local development of Jarosław in the 1990s, [w:] Local economy and urban development of Poland, red. T. Marszał, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 62-69
 24. Stryjakiewicz T.red., 2004, Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny ilokalny, Bogucki, Wyd. Naukowe, Poznań
 25. Tiebout Ch.M. 1957, Interregional Input-Output Models: An Appraisal, "Southern Economic Journal", 24, 140-147
 26. Weiss S.J., Gooding E. 1968, Estimation of Differential Employment Multipliers in a Small Regional Economy, "Land Economics", 44, 235-244
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu