BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Olga (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Polityka społeczna wobec niepełnosprawności - teoria i praktyka
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz, 2006, s. 403-412, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Polityka społeczna, Polityka społeczna państwa, Zabezpieczenie społeczne, Osoby niepełnosprawne, Regulacje prawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Świadczenia socjalne, Integracja społeczna
Social policy, Social policy, Social security system, Disabled people, Legal regulations, Disabilities employment activity, Social benefits, Social integration
Abstrakt
Obecna polityka wobec niepełnosprawności w wielu krajach jest efektem rozwoju społecznego, jaki nastąpił w czasie kilku stuleci, szczególnie w ciągu ostatnich 200 lat. Idee socjalne, koncepcje dotyczące stosunku do ludzi ułomnych, chorych i ubogich istniały w każdej epoce - od starożytności po czasy współczesne. Jako elementy socjalnej działalności państwa zaczęły się pojawiać w XVI-wiecznej Anglii. Opieka nad ubogimi z powodu ślepoty, przewlekłej choroby czy starości miała oczywiście ograniczony zakres, zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy. W następnych latach zasady zorganizowanej opieki nad ubogimi zaczęto wprowadzać także w innych państwach europejskich. W ciągu wieków podlegały one zmianom pod względem zarówno stosowanych kryteriów dostępności, jak i rodzajów świadczeń, jednak przez cały ten czas, angażowania się w pomoc najsłabszym nie uznawano za stały obowiązek państwa. Sprawy te pozostawały w gestii społeczności lokalnych i miały w zasadniczej mierze charakter dobroczynny. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Kowalczyk O. : Rola pomocy osobistej w procesie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce i w innych krajach. Wrocław 2003.
 2. Księżopolski M. : Polityka społeczna. Wybrane problemy porównań międzynarodowych. Katowice 1999.
 3. Dziewięcka-Bokun L. : Systemowe determinanty polityki społecznej. Wrocław 1999.
 4. Szubert W. : Przedmiot, geneza i zakres polityki społecznej. W : Polityka społeczna. Red. Rajkiewicz A., Warszawa 1979.
 5. Szubert W. : Istota polityki społecznej - wczoraj i dziś. W : Polityka społeczna. Materiały do studiowania. Red. Rajkiewicz A, SupińskaJ., Księżopolski M., Katowice 1998.
 6. Kowalczyk O. : Zabezpieczenie społeczne wobec potrzeb osób niepełnosprawnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Wrocław 2002.
 7. Szumlicz T. : Zabezpieczenie społeczne - od lokalizacji do globalizacji. W : Globalan gospodarka. Lokalne społeczeństwo. Świat na progu XXI wieku. Warszawa 2001.
 8. Księżopolski M. : Polityka społeczna. Wybrane problemy porównań międzynarodowych. Katowice 2000.
 9. Uścińska G. : Zabezpieczenie społeczne w podstawowych aktach Rady Europy. W : Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznyh. Red. Florek L., Warszawa 1996.
 10. Jończyk J. : Prawo zabezpieczenia społecznego. Kraków 2001.
 11. Pieters D. : The concept of social Security. W : Pieters D. : Social security in interdyscyplinary perspective. Denver-Boston 1993.
 12. Golinowska S. : Europejski model socjalny a otwarta koordynacja polityki społecznej. "Polityka Społeczna", 2002, nr 11.
 13. Pieters D. : Wprowadzenie do prawa ubezpieczeń społecznych państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Kraków 1992.
 14. Golinowska S. : Polityka społeczna państwa w gospodarcze rynkowej. Studium ekonomiczne. Warszawa 1994.
 15. Greve B. : Economics and social security an introduction to basic concepts and theories. W : Pieters D. :Social Security in interdyscyplinary perspective. Denver-Boston 1993.
 16. Barr N. : Ekonomika polityki społecznej. Pozna 1993.
 17. Golinowska S. : Polityka społeczna. Koncepcje - Instytucje - koszty. Warszawa 2000.
 18. Głąbicka K. : Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne. Warszawa 2001.
 19. Luhman N. : Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego. Warszawa 1994.
 20. Golinowska S. : zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych w Polsce i w innych krajach. Warszawa 2001.
 21. Rajkiewicz A. : Cele i zakres zabezpieczenia społecznego w nowych uwarunkowaniach ustrojowych. W : Polityka społeczna globalna i lokalna. Red. Kurzynowski A., Warszawa 1999.
 22. Księżopolski M., Magnuszewska-Otulak G., Gierszewska R. : Zabezpieczenie społeczne. W : Polityka społeczna. materiały do studiowania. Red. Rajkiewicz A., Supińska J., Księżopolski M., Katowice 1998.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu