BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Garbarski Lechosław (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Teoretycy i praktycy marketingu - jeden czy dwa światy?
Marketing Academicians and Practitioners - One or Two Worlds?
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 65-69
Słowa kluczowe
Marketing, Ewolucja zarządzania, Teoria marketingu, Praktyka marketingu
Marketing, Evolution of management, Marketing theory, Marketing practice
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Ewolucja sposobu myślenia o marketingu w Polsce w ciągu ostatnich 40 lat osiągnęła niebezpieczny punkt, w którym marketing podlega nadmiernie krytycznemu osądowi, a w konsekwencji istotnemu deprecjonowaniu. Zamiast konsolidacji postaw i działań teoretyków i praktyków, obserwuje się wyłanianie "dwóch światów‖ marketingu. Artykuł ukazuje przykłady niekorzystnych zjawisk w tym obszarze oraz uwarunkowania powstawania rozbieżności (w kontekście adresatów działań, perspektyw czasowych, presji środowisk oraz okoliczności działania). Umożliwia to zaproponowanie niezbędnych działań zmniejszających dystans między środowiskami i podniesienia prestiżu marketingu.(abstrakt oryginalny)

Evolution in way of thinking about marketing in Poland during last 40 years reached its critical point. Marketing is judged critically in excessive way and consequently became depreciated. Instead of consolidation of theoreticians and practicians attitudes and activities, emerging ―two worlds‖ of marketing could be observed. An article presents examples of unfavorable phenomena in these field and determinants of discrepancies (in the context of target groups, time perspective, environmental pressure, and circumstances). This cerate opportunities to propose necessary activities which decrease a distance between two groups and consequently increase an prestige of marketing.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Niestrój (red.), Wizerunek marketingu w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
  2. R. Kłeczek, Marketing i metodologia nauki. Co robić, żeby marketing był nauką?, [w:] L. Garbarski, M. Krzyżanowska (red.), Kreowanie wartości, "Handel Wewnętrzny‖ 2013, nr 3, t. 1, s. 39-44.
  3. M. Barber, K. Donelly, S. Rizvi, An Avalache Is Coming, Higher Education and Revolution ahead, Institute of Public Policy Research, London 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu