BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ariefiew Igor (Maritime University in Szczecin, Poland)
Tytuł
Matrix Logistics Indicators Assessment of Distributed Transport Hub
Macierz współczynników logistycznych centrum logistycznego
Matrix für Logistische Koeffizienten des Logistikzentrums
Źródło
LogForum, 2014, vol. 10, nr 2, s. 135-140, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Transport, Transport multimodalny, Macierze
Transport, Multimodal transport, Matrix
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Opracowanie poświęcone jest uzasadnieniu i ocenie stanu Węzłów Transportowych typu rozstawionego. Przedstawiona jest metodyka i przykład kształtowania macierzy wskaźników logistycznych i zmiennych określających ten stan. Doświadczenie organizacji przewozów multimodalnych wykazuje, że w logistyce transportowej "wąskie gardło" stanowią punkty obróbki ładunku: porty, terminały, stacje przeładunkowe i magazyny. U podstaw rozwiązania tych zadań leżą problemy oceny zmiennych określających stan Węzła Transportowego jako całości. Celem opracowania jest sporządzenie metodyki kształtowania wskaźników logistycznych określających rolę każdego poszczególnego rodzaju transportu w procesie działalności Rozstawionego Węzła Transportowego. Metody: model oceny dla kształtowania rozstawionych jednostek transportowych może opierać się na formalnych metodach prognozowania zachowania się złożonych systemów i kompleksów logistycznych. Wtedy jednym z podejść do rozwiązania problemu może być przedstawiona w tym opracowaniu macierzowa metoda równowagi czynników technologicznych współdziałania rodzajów transportu w Węźle Transportowym. Wyniki i wnioski: przedstawiona w niniejszym opracowaniu metodyka wyboru i uzasadnienia wskaźników logistycznych ma znaczenie praktyczne przy sporządzaniu modelu oceny stanu i zachowania się Rozstawionych Węzłów Transportowych. Takiego rodzaju model przedstawiona w macierzowej postaci równowagi zgodnie ze wszystkimi wskaźnikami działalności Rozstawionego Węzła Transportowego stanowi element systemu prognozowania i podjęcia decyzji w zakresie zarządzania potokami ładunkowymi typu multimodalnego. (abstrakt oryginalny)

Background: The paper is devoted to the distributed transport hub substantiation and assessment. The paper was an example of the technique and form an array of logistical factors as variables that determine this condition. Experience in organizing multimodal transport showed that the "bottleneck" of transport logistics are items of cargo handling ports, terminals, freight stations and warehouses. At the core of the solution of these problems is the problem of estimating the variables determine the Multi-purpose Hubs. The aim is to develop a method of forming the system of logistical multiplying factors determine the role of each of the types in the technologiacal process of distributed Multi-purpose Hubs. Methods: The assessment model for the formation of Distributed Transport Units can be based on formal methods to predict the behavior of complex systems engineering complexes. Then one of the approaches to the solution of the problem may be the matrix method of technological factors. Results and conclusions: The proposed methodology of the selection and validation of logistic coefficients has the practical importance in the models development for assessing the condition and behavior of Distributed Transport. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Arefyev I., 2007. Kształtowanie modelu optymalizacji struktury węzła transportowego jako elementu systemu. [Creation of node structure optimization model].
  2. Transport as part of the system]. Polish juornal of enviromental studies . 16, 6B, 23-26.
  3. Grzybowski M., 2012. Inwestycje wspomagające rozwój funkcji logistycznych w polskich portach [Investments supporting development of the logistics functions in Polish ports]. Logistyka 4. 217-226.
  4. Strategia rozwoju gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim do roku 2015. [Maritime development strategy in the West region in 2015], 2010. AM Szczecinie, 200.
  5. Арефьев И., Кивалов А., Мартыщенко Л., 2008. Аналитическая логистика (эконометрия логистических систем), [Analytical logistics (econometrics logistics systems).] 2, СПб, СЗТУ. 91с.
  6. Aрефьев И., 2010. Прогнозирование и контроль состояния объекта управления в среде системы PERT (метод интегральных характеристик).[Forecasting and monitorring of facility management in system environment PERT (the method of integral characteristics)], Спб., СЗТУ, 305.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu