BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hernik Joanna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Refleksje nad rozwojem marketingu - ujęcie historyczne
Reflections on Marketing - from the Beginnings to the XXI Century
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 82-90, rys.
Słowa kluczowe
Marketing, Rolnictwo, Sprzedaż, Konkurencja
Marketing, Agriculture, Sale, Competition
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Niniejszy artykuł pokazuje początki stosowania pojęcia marketing i jego ewolucję do czasów współczesnych. Pierwsze odnotowane użycie tego słowa pochodzi z 1561 roku, a więc w 2014 roku ma ono 453 lata. Publikacje mające w tytule termin marketing, pojawiają się na początku XX w. i wiążą się z produkcją rolniczą oraz handlem żywnością. Mimo że pozycje książkowe na temat istoty marketingu pojawiają się w latach 20. XX w., to za pierwszą definicję uznać trzeba dopiero stwierdzenie F.E. Clarka z 1925 roku, że "Marketing oznacza wysiłki, których efekt przenosi się na własność towarów‖. Definicja inicjująca działalność stowarzyszenia AMA powstanie 10 lat później i będzie odnosiła się do dystrybucji. W miarę rozwoju przemysłu i handlu, powstawania wielkich miast, upowszechniania się wynalazków, rynek się zmienia i zmieniają się działania marketingowe przedsiębiorców. Wydaje się jednak, że dopiero od lat 50. XX w. mówić można o marketingu jako metodzie zdobywania sukcesu przez lepsze niż konkurencja zaspokajanie potrzeb odbiorców.(abstrakt oryginalny)

This paper shows the origins of a concept of marketing and its evolution from the XVI c. till modern times. The first recorded use of the term dates from 1561, so in 2014 it is 453 years old. Publications with the term marketing in a title become visible at the beginning of the XX c. and are associated with agricultural production and trade of food. Although books discussing the theory and essence of marketing appear in the 20s. of XX c., it must be regarded that the first definition is F.E. Clark`s the statement (1925) that Marketing means efforts which effects transfers in the ownership of goods. Definition initiating activity of the AMA association will upraise 10 years later and will refer to distribution. According to development of industry and trade, emergence of large cities, dissemination of inventions, the market is changing and entrepreneurs` approach to marketing is changing as well. It seems, however, that only from 50s. of XX c. we can talk about marketing as a way of gaining success through better than competition meeting the needs of customers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. James Cook,James King, Great Britain, Admiralty, A Voyage to the Pacific Ocean: Undertaken, by the Command of His Majesty, for Making Discoveries in the Northern Hemisphere, to Determine the Position and Extent of the West Side of North America; Its Distance from Asia; and the Practicability of a Northern Passage to Europe, W. and A. Strahan Publishing, New York 1784.
 2. J. Szpak, Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 1997, s. 95-105.
 3. J. Swift, Polite conversation, Published 8th April 1783 by J. Wenman, Dean of St. Patrick`s, Dublin, s. 145.
 4. J. Trusler, The London adviser and guide: containing every instruction and information useful and necessary to persons living in London and coming to reside there, Literary-Press, London 1790, s. 45-46.
 5. Ch. Summner Plumb, Marketing live stock, U.S. Dept. of Agriculture, Washington 1903.
 6. F. A. Waugh, Packing and marketing fruits: how fruits should be handled to carry to market in best condition and present most attractive appearance, The Fruit-Grower Company, 1905.
 7. R. Slocum, Marketing Eggs through the Creamery, "Farmer's Bulletin‖ 445, Washington - Government Printing Office, 1911.
 8. A.B. Adams, Marketing Perishable Farm Products, Columbia University, Washington 1916.
 9. L. Dwight, H. Weld, The Marketing of Farm Products, Macmillan Co., New York 1921.
 10. W. Cumberland, Cooperative Marketing: Its Advantages as Exemplified in the California Fruit Growers Exchange, Princeton University Press, 1917, s. 41, 57.
 11. C.S. Duncan, Marketing: Its Problems and Methods, D. Appleton Publishing, New York 1920, s. 304, 351
 12. J.O. Rankin, Marketing Nebraska Potatoes, Agricultural Experiment Station, Kansas State Agricultural College, Manhattan 1919.
 13. R.S. Butler, J.B. Swinney, Marketing and Merchandising, Alexander Hamilton Institute, Clinton 1919.
 14. F.L. Thomsen, Marketing Milk in Six Cities of Kansas, Agricultural Experiment Station, Kansas State Agricultural College, Manhattan 1923; Marketing Grain, Vol. 19, American Institute of Agriculture, 1924.
 15. F.E. Clark, Readings in Marketing, Macmillan Co, New York 1925.
 16. Marketing is the performance of business activities that direct the flow of goods and services from producers to consumers, "National Marketing Review‖ Fall 1935, s. 156.
 17. F.E. Clark, C.P. Clark, Principles of Marketing, Macmillan Co., New York 1942, s. xxiii;
 18. C.W. Barker, M. Anshen, Modern Marketing, McGraw-Hill, 1939, s. 3.
 19. P.T. Cherington, Elements of Marketing, Macmillian Co., New York 1920, s. 3-4
 20. F.E. Clark, Principles of Marketing, Macmillan Co., New York 1920, s. 1.
 21. P.W. Ivey, Principles of Marketing. A Textbook for Colleges and Schools of Business Administration, The Ronald Press Company, New York 1921
 22. E. Brown, Marketing, Harper Publ., New York 1925, s. 66.
 23. I. Wright, Ch.E. Landon, Reading in Marketing Principles, University Cornell, Prentice-Hall Inc., 1928.
 24. O.B. Jesness, The Cooperative Marketing of Tobacco, Kentucky Agricultural Experiment Station, University of Kentucky, Lexington 1928.
 25. H. Richmond Kemp (red.), Canadian Marketing Problems: Ten Essays, The University of Toronto Press, Toronto1939, s. 65.
 26. M.K. Ibrahim, Marketing Definitions. Review and Analysis, 2010, PDF presentation: http://www.slideshare.net/levi22usa/marketing-definitions-11716803 [dostęp: 15.12.2013].
 27. P.F. Drucker, The Practice of Management, Harper & Brothers, New York 1954. 39
 28. Th. Levitt, Marketing Myopia, ―Harvard Business Review‖ 1960, Vol. 6-7, s. 45-56.
 29. A. See, Definition of Marketing, http://www.customerthink.com/blog/definition_marketing [dostęp: 27.01.2013].
 30. Ph. Kotler, Marketing Management: Analysis, Planning, and Control, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1972.
 31. E.J. McCarthy, Basic Marketing: A Managerial Approach, Irwin, Homewood, IL, 1960, s. 20-25.
 32. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 1999, s. 6.
 33. W.M. Pride, O.C. Ferrell, Marketing: Concepts and Strategies, 9th edition, Houghton Mifflin, Boston 1995, s. 4.
 34. H. Meffert, Marketing: Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung. Konzepte - Instrumente - Praxisbeispiele, Gabler GmbH, Wiesbaden 1977.
 35. A.H. Krzymiński, Marketing, Polska Izba Handlu Zagranicznego, Warszawa 1963.
 36. W. Kowalski, Marketing mebli we Francji: próba analizy, Centrala Handlu Zagranicznego PAGED, Warszawa 1970
 37. J. Dietl, Marketing: pojęcie, podstawowe zasady oraz warunki zastosowania w gospodarce socjalistycznej, Instytut Śląski. Zakład Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Opole 1974;
 38. T. Turczyńska, Marketing jako narzędzie ekspansji przedsiębiorstw kapitalistycznych, Inst. Dosk. Kadr Kier. Adm. Państwowej, Warszawa 1975;
 39. K.P. Białecki, Marketing w gospodarce socjalistycznej, PWE, Warszawa 1978.
 40. A. Czubała (red.), Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2012. 49 J. Kardaszewski, Narodziny marketingu z ducha ekonomii, Wydawnictwo Obraz Terytoria, Gdańsk 2004.
 41. L. Garbarski J. Tkaczyk, Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 42. Ph. Kotler, Marketing Management, 11th edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2003, s. 9.
 43. W.M. Pride, O.C. Ferrell, Marketing: Concepts and Strategies, 13th ed., Houghton Mifflin, Boston 2006, s. 4.
 44. Ph. Kotler, G. Armstrong, Principles of Marketing, Pearson International Edition, Upper Saddle River, New Jersey 2008, s. 5.
 45. L. Simkin, Marketing Is Marketing - Maybe!, "Marketing Intelligence & Planning‖ 2000, Vol. 18, Issue 3, s. 154-158;
 46. P. McCole, Marketing Is Not Dead: A Response to Elegy on the Death of Marketing, "European Journal of Marketing‖ 2004,Vol. 38, Issue 11/12, s. 1349-1354;
 47. C.M. Hultman, G.E. Hills, Influence from Entrepreneurship in Marketing Theory, "Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship‖ 2011, Vol. 13, Issue 2, s. 120-125.
 48. Shaoming Zou, Huifen Fu, International Marketing and Emerging Markets: An Introduction to the AIM, [w:] Shaoming Zou, Huifen Fu (red.), International Marketing: Emerging Markets "Advances in International Marketing‖ 2011, Vol. 21, s. xi-xiv.
 49. Ch. Matschke, J. Moskaliuk, U. Cress, Knowledge Exchange Using Web 2.0 Technologies in NGOs, "Journal of Knowledge Management‖ 2012, Vol. 16, Issue 1, s. 159-176.
 50. M. Yemini, Educational Marketing and the Pace of Innovation, [w:] I. Oplatka, J.Hemsley-Brown (red.), The Management and Leadership of Educational Marketing: Research, Practice and Applications, "Advances in Educational Administration‖ 2012, Vol. 15, s. 225-242.
 51. H.S. Lee, D.A. Griffith, Transferring Corporate Brand Image to Local Markets: Governance Decisions for Market Entry and Global Branding Strategy, [w:] K.S. Swan, S. Zou (red.) Interdisciplinary Approaches to Product Design, "Innovation & Branding in International Marketing - Advances in International Marketing‖ 2012, Vol. 23, s. 39-65.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu