BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mach-Król Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Ontologia czasu nieliniowego dla opisu rzeczywistości ekonomicznej
Nonlinear Time Ontology for the Description of Economic Realm
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (31), s. 69-76, bibliogr. 13 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Ontologia, Czas w ekonomii, Analiza strategiczna, Przedsiębiorstwo
Ontology, Time and economy, Strategic analysis, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy ustalenia takiej ontologii czasu, która pozwoli jak najdokładniej odwzorowywać zmiany w nieciągłym, burzliwym otoczeniu ekonomicznym przedsiębiorstw. Jest to konieczne, aby można było zbudować temporalny model analityczny tego otoczenia, zdolny wskazać zmiany istotne, określić ich przyczyny, kierunki i skutki oraz wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Należy wziąć pod uwagę cechy analizowanego otoczenia i do nich dopasować ontologię czasu. W artykule zaproponowano ontologię, która dobrze pasuje do opisu i analizy turbulentnego otoczenia przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest analiza specyficznych cech rzeczywistości ekonomicznej, warunkujących wybór struktury czasu i przedstawienie propozycji ontologii czasu odpowiadającej wymogom analizy ekonomicznej.(abstrakt oryginalny)

The paper concerns the question of establishing such a time ontology that would enable to depict in a precise manner changes in discontinuous, turbulent environment of enterprises. It is necessary if one wants to build a temporal analytical model of this environment, capable of indicating the most important changes, their reasons, directions and effects, as well as their influence on enterprise's operations. It is indispensable to take into account the features of the environment being analyzed, and to properly adjust the ontology of time. In the paper an ontology of time is proposed, that is well suited to depicting and analyzing the turbulent economic environment of an enterprise. The main aim of the paper is to analyze the specific features of economic realm, which determine the time structure, and to present a proposal of time ontology suited for economic analyses.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bennett B., Galton A.P., 2004, A unifying semantics for time and events, Artificial Intelligence, t. 153, s. 13-48.
 2. Eder J., Koncilia C., 2005, Interoperability in Temporal Ontologies, Springer, Porto.
 3. Grenon P., 2003, The Formal Ontology of Spatio-Temporal Reality and its Formalization, AAAI.
 4. Hajnicz E., 1996, Time Structures. Formal Description and Algorithmic Representation, Springer, Berlin.
 5. Hobbs J.R., Pan F., 2004, An Ontology of Time for the Semantic Web, ACM Transactions on Asian Language Information Processing, March, 3(1), s. 66-85.
 6. Klimek R., 1999, Wprowadzenie do logiki temporalnej, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo- -Dydaktyczne AGH, Kraków.
 7. Mach M.A., 2007, Temporalna analiza otoczenia przedsiębiorstwa. Techniki i narzędzia inteligentne, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 8. McDermott D., 1982, A Temporal Logic for Reasoning about Processes and Plans, Cognitive Science, t. 6, s. 101-155.
 9. Perry M., Hakimpour F., Sheth, A., 2006. Analyzing Theme, Space, and Time: An Ontology-based Approach, New York, ACM, s. 147-154.
 10. Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W., 1998, Marketing. Pierwsza polska edycja, Dom Wydawniczy ABC Sp. z o.o., Warszawa.
 11. Salguero A., Araque F., Delgado C., 2008, Spatio-temporal ontology based model for Data Warehousing, WSEAS. Istanbul, s. 125-130.
 12. Sowa J., 2000, Knowledge representation, Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
 13. Vila L., 1994, A Survey on Temporal Reasoning in Artificial Intelligence, AI Communications, Issue 7(1), s. 4-28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2014.1.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu