BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawiła-Niedźwiecki Janusz (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Operacjonalizacja zarządzania wiedzą w świetle badań Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej
Operationalizing of Knowledge Management in the Light of Research of Faculty of Management in Warsaw University of Technology
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (31), s. 91-100, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Wiedza, Zarządzanie wiedzą
Knowledge, Knowledge management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia koncepcję, która jest uogólnieniem rozwiązania opracowanego w projekcie doradczym dla dużej spółki usług komunalnych organizującej po raz pierwszy systematyczne zarządzanie wiedzą korporacyjną z zakresu: badań nad technologiami, techniki konstruowania oraz budowania sieci i urządzeń, organizacji produkcji, organizacji świadczenia usług. W wyniku ustaleń zaproponowano nowatorskie podejście do procesu przetwarzania wiedzy. Jest ono częścią szerszego programu opracowywania koncepcji zrównoważonego zarządzania opartej na harmonijnym doborze technik zarządzania.(abstrakt oryginalny)

This article presents the concept which is a generalization of the solution developed in the project advisory for a large district utilities company organizing the first systematic management of corporate knowledge in the field: technology research, construction techniques and building networks and devices, organization of production, organization of services. As a result of the findings a novel approach to knowledge processing has been proposed. It is a part of a wider program of development of the concept of sustainable management based on the balanced selection of management techniques.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chrostowski A., 2006, Metoda Action research w doradztwie strategicznym, praca doktorska, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania, Warszawa.
 2. Grudzewski W., Hejduk I. (red.), 2010, Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości, Poltext, Warszawa.
 3. Malara Z., Rzęchowski J., 2011, Zarządzanie informacją na rynku globalnym, C.H. Beck, Warszawa.
 4. Masłyk-Musiał E., 2005, Zarządzanie kompetencjami w organizacji, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Warszawa.
 5. Nonaka I., Takeuchi H., 2000, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 6. Perechuda K. (red.), 2005, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 7. Probst G., Raub S., Romhardt K., 2004, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Sitarski K., 2010, Informatyka w zarządzaniu wiedzą, [w:] J. Zawiła-Niedźwiecki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz, Informatyka gospodarcza, t. 3, C.H. Beck, Warszawa.
 9. Senge P.M., 2006, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Wolters Kluwer, Kraków.
 10. Szczepańska K., 2011, Zarządzanie jakością. Dążenie do doskonałości, C.H. Beck, Warszawa.
 11. Tabaszewska E., 2011, System zarządzania wiedzą - próba definicji, \"Przegląd Organizacji\" nr 4.
 12. Tabaszewska E., 2012, Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Yin R.K., 1989, Case Study Research. Design and Methods, Sage Publ., London.
 14. Zawiła-Niedźwiecki J., 2014a, Propozycja warstwowego modelu zarządzania wiedzą, \"Marketing i Rynek\" nr 5.
 15. Zawiła-Niedźwiecki J., 2014b, Propozycja strukturalizacji problematyki zrównoważonego zarządzania, konferencja \"Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym\", Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2014.1.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu