BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Abramek Edyta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Sołtysik-Piorunkiewicz Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Sroka Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kierunki badań i perspektywy rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania
Research Directions and Trends in the Development of Integrated Management Information Systems
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (31), s. 114-125, tab., bibliogr. 39 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Zintegrowane systemy zarządzania, Zintegrowane systemy informatyczne, Chmura obliczeniowa, Technologie mobilne, Kokpit menedżerski
Integrated Management System, Information integrated system, Cloud computing, Mobile technologies, Management dashboard
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących kierunków rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania (ZSIZ). W badaniu wzięto pod uwagę przede wszystkim funkcjonalność systemów oraz rozwiązania technologiczne. Badanie skierowano do wiodących na polskim rynku producentów systemów klasy MRPII/ERP. Wyniki pozwoliły wyłonić następujące trendy w rozwoju systemów MRPII/ERP na lata 2013-2015: analityka biznesowa, Business Intelligence, dostęp do systemu z poziomu przeglądarki internetowej, kokpity menadżerskie, Cloud Computing i wirtualizacja danych, technologie mobilne, modelowanie procesów biznesowych w środowisku ZSIZ.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the results of research on the directions of the development of integrated management information systems. The authors took especially into account the functionality of systems and technology solutions. The survey was sent to the leading MRPII/ERP producers on the Polish market. Findings allowed to identify future trends in the development of MRPII/ERP systems for the years 2013-2015: Business Analytics, Business Intelligence, access to the system through a web browser, management dashboards, Cloud Computing and virtualization of data, mobile technology and tools for business processes modeling in ERP systems.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramek E., 2013, Prosumpcja w rozwoju systemów informatycznych zarządzania, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2013/p001.pdf.
 2. Abramek E., 2013, Ewaluacja zarządzania relacjami z klientami na potrzeby społeczeństwa e-prosumentów, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice, s. 9-26.
 3. Abramowicz W., Nowicki A., Owoc M. (red.), 2004, Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Badurek J., 2012, System ERP czeka fala zmian, \"Computerworld Polska\", kwiecień, s. 24-25.
 5. Borowik M., 2013, Postępująca ewolucja, \"Computerworld Polska\", marzec, s. 10.
 6. Buyya R., Broberg J., Goscinski A., 2011, Cloud computing. Principles and Paradigms, Wiley, New Jersey.
 7. Chmielarz W., 2000, Zagadnienia analizy i projektowania informatycznych systemów wspomagających zarządzanie, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 8. Chmielarz W., 2005, Powstanie i rozwój zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie, [w:] Zintegrowane systemy informatycznego wspomagania zarządzania, red. A. Adamczyk, W. Chmielarz, Wydawnictwo WSEI, Warszawa, s. 9-41.
 9. Czakon W. (red.), 2013, Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer SA, Warszawa, s. 128-140.
 10. Dospinescu O., Fotache D., Munteanu B. A., Hurbean L., 2008, Mobile enterprise resource planning: New technology horizons, Communications of the IBIMA, no. (1) 11, s. 91-97.
 11. Dyczkowski M., 2002, Kierunki rozwoju systemów klasy ERP, a zmiany współczesnego środowiska zarządzania gospodarczego, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, red. R. Knosala, WNT, Warszawa.
 12. ERP w chmurze - standard przeszłości, 2013, http://www.erp-view.pl/erp/erp_w_chmurze_standard_ przyszlosci.html (24.10.2013).
 13. Gartner, http://www.gartner.com/technology/home.jsp (7.08.2014).
 14. Grzeszczyk T.A., Nguyen H. T., 2006, Zarządzanie zmianami w systemach klasy ERP, \"Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw\", Rok LVII, nr 2 (673), luty 2006, s. 61-70.
 15. Harmonogramowanie produkcji w systemach klasy ERP na przykładzie system Impuls5, 2011, [w:] Informatyka w badaniach operacyjnych, red. T. Trzaskalik,Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 16. IFS, http://www.ifsworld.com/pl-pl/industries, 25.04.2014.
 17. Januszewski A., 2008, Funkcjonalność Informatycznych Systemów Zarządzania, t. 1: Zintegrowane Systemy Transakcyjne, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 18. Kania K. (red.), 2010, Technologie informatyczne firmy 2.0., Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 19. Kiesielnicki J., Pańkowska M., Sroka H. (red.), 2012, Zintegrowane Systemy Informatyczne. Dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP, PWN, Warszawa.
 20. Kiełtyka L. (red.), 2013, Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji. Zarządzanie z wykorzystaniem multimediów, TNOIK, Toruń.
 21. Laudon K.C., Laudon J.P., 2011, Essentials of Management Information Systems, Pearson Education Inc. Upper Saddle River, NJ.
 22. Linthicum D.S., 2010, Cloud Computing and SOA Convergence in Your Enterprise, Addison-Wesley, Boston.
 23. Mateos A., Rosenberg J., 2011, Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 24. \"Mobilizacja\" ERP - korzyści i zagrożenia, 2014, http://www.erp-view.pl/erp/mobilizacja _systemow_erp_korzysci_i_zagrozenia.html (26.03.2014).
 25. Murugesan S., Gangadharan G.R., 2012, Green IT: An Overview. In Harnessing Green IT, Principles and practices, S. Murugesan, G.R. Gangadharan (red.), Wiley, Chichester, s. 25-43.
 26. Najważniejsze funkcje oraz referencje dostępnych na polskim rynku systemów ERP, 2013, \"Computerworld Polska\", s. 12-17.
 27. Nycz M., 2013, Business Intelligence 2.0 as a support technology for decision-making process in a modern enterprise, Refereed Proceedings of KM Conference 2013, Novi Sad, Serbia.
 28. Pańkowska M., Sołtysik-Piorunkiewicz A., 2013, Green information technology in logistics enterprise, \"Polish Journal of Management Studies\", vol. 8.
 29. SAP, http://www.sap.com/poland/solution.html (25.04.2014).
 30. Soneta sp. z o.o., http://www.enova.pl, 25.04.2014.
 31. Sołtysik-Piorunkiewicz A., 2013, The development of mobile Internet technology and ubiquitous communication in a knowledge-based organization, [w:] A Publication of the International Institute for Applied Knowledge Management, red. Y. Levy, F. Kohun, E. Ziemba, Issue 1, s. 29-41. Online Journal of Applied Knowledge Management.
 32. Sołtysik-Piorunkiewicz A., 2014, Technologie mobilne w zarządzaniu organizacją opartą na wiedzy, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole, http://ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2014/T2/t2_263.pdf.
 33. Sroka H. (red.), 2006, Strategie i metodyka przekształcania organizacji w kierunku e-biznesu na podstawie technologii informacyjnej, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 34. Sroka H. (red.), 2009, Zintegrowane systemy zarządzania ERP w gospodarce wirtualnej, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 35. Stanek S., Abramek E., Kowal R., 2013, Projektowanie systemów interorganizacyjnych, [w:] Wyzwania w rozwoju podstaw metodycznych projektowania systemów informatycznych zarządzania, red. M. Pańkowska, S. Stanek, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Studia Ekonomiczne, nr 128, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 36. Upraszczanie systemów informatycznych, 2013, \"Computerworld\", kwiecień, s. 16-18.
 37. Unhelkar B., 2011, Green IT strategies and applications, using environmental intelligence, CRC Press, Boca Raton, London.
 38. Wrycza S., 1999, Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania: metody, techniki, narzędzia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 39. Wrycza S., 2010, Informatyka ekonomiczna: podręcznik akademicki, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2014.1.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu