BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobińska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Innowacyjne modele biznesu dla IT - wyzwania i perspektywy rozwoju
Innovative IT Business Models - Challenges and Prospects
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (31), s. 126-137, rys., bibliogr. 19 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Chmura obliczeniowa, Innowacje, Modele biznesowe
Management, Cloud computing, Innovations, Business models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Technologia informacyjna (IT) jest kluczowym czynnikiem kształtującym sukces organizacji, dając jej solidne podstawy i możliwość zwiększania efektywności i wydajności. Nowe, innowacyjne modele biznesu oparte na zaawansowanych technologiach informacyjno- komunikacyjnych mają sprzyjać wzrostowi elastyczności przedsiębiorstw i kreowaniu wyższej wartości dla ich interesariuszy. Innowacje polegające na wykorzystywaniu zewnętrznych zasobów nie tylko poprzez klasyczne relacje outsourcingowe są coraz bardziej realistyczne, chociaż rodzą nowe rodzaje ryzyk i wchodzą w nowe, nieprzetestowane przestrzenie. Celem artykułu będzie omówienie wyzwań i trendów stojących przed organizacjami w kontekście wyboru i implementacji nowych modeli biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem modeli sourcingowych w przestrzeni IT. Ponadto dokonana zostanie analiza potencjału sourcingowych modeli biznesu w kontekście zwiększania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

Information Technology (IT) shapes the success of organizations, giving them a solid foundation that increases both their level of efficiency as well as productivity. New and innovative business models based on advanced information and communication technologies are to promote the growth of enterprises and the flexibility of creating greater value for their stakeholders. The aim of the article is to discuss the challenges and trends facing organizations in the context of the selection and implementation of new business models with particular emphasis on sourcing models in the IT area. Moreover, the article will investigate the impact of IT sourcing models on innovation and competitiveness of the organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek, 2013, red. J. Kasprzycki-Rosikoń, J. Piątkowski, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 2. Duczkowska-Piasecka M., Poniatowska-Jaksch M., Duczkowska-Małysz K., (red.), 2013, Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, Difin, Warszawa.
 3. Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., 2008, Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Wyd. SGH, Warszawa.
 4. Jabłoński A., 2013, Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, Difin, Warszawa.
 5. Łobejko S., 2010, Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 6. Mikrusy rosną, 2013, "Puls Biznesu", 27 listopada, s. 89.
 7. Morgan J.L., Bravard R., 2010, Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, MT Biznes Sp. z o.o., Polska.
 8. Oshri I., Kotlarski J., Willcocks L.P., 2011, The handbook of global outsourcing and offshoring. Second edition, Palgrave Macmillan Ltd., Houndmills Basingstoke Hampshire (UK).
 9. Prahalad C.K., Krishnan M.S., 2010, Nowa era innowacji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 10. Sobińska M., 2014, IT management business model - sourcing IT services, rozdział [w:] Networking Models in Wirtual Enterprises, red. K. Perechuda, w recenzji.
 11. Szpringer W., 2012, Innowacyjne modele e-biznesu. Aspekty instytucjonalne, Difin, Warszawa.
 12. Szpringer W., 2008, Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu. Ujęcie instytucjonalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 13. Willcocks L.P., Lacity M.C., 2012, The new IT outsourcing landscape. From innovation to cloud computing, Palgrave Macmillan Ltd., Houndmills Basingstoke Hampshire (UK).
 14. Wybrane modele prowadzenia biznesu, 2011, red. A. Jabłoński, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 15. Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce, 2011, red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 16. Żebrowski M., Waćkowski K., 2011, Strategiczne zarządzanie innowacjami. Strategie małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 17. http://blog.psoda.com/micro-sourcing-and-crowdsourcing-similar-but-different/- (1.03.2014).
 18. http://errancarmel.blogspot.com/2008/07/micro-sourcing.html#!/2008/07/micro-sourcing.html (1.03.2014).
 19. http://www.pmrpublications.com/product/Rynek-przetwarzania-danych-w-chmurze-w-Polsce-2013 (3.12.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2014.1.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu