BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulce Halina (Poznan School of Logistics), Świekatowski Ryszard (Poznan School of Logistics)
Tytuł
Franchising as an Instrument Of Integration in Higher Education
Franczyza jako instrument integracji w szkolnictwie wyższym
Franchise als Instrument für Integration im Hochschulwesen
Źródło
LogForum, 2014, vol. 10, nr 2, s. 175-183, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Sieci franczyzowe, Edukacja, Sektor usług
Higher education, Franchising networks, Education, Services sector
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Coraz częściej sektor usług edukacyjnych jest postrzegany jako potencjał zmian w systemie szkolnictwa wyższego. Problemy tego obszaru stają się bardziej wyraziste wraz ze wzrostem jego konkurencyjności, które jest następstwem zmian demograficznych i niedostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. W tej sytuacji coraz wyraźniejsza i w pełni uzasadniona jest tendencja do koncentracji, szczególnie w sferze uczelni niepublicznych. Mechanizmem najbardziej predestynowanym do tego typu działań w sferze usług edukacyjnych wydaje się być franczyza. W artykule zaprezentowano istotę i możliwości zastosowania franczyzy w omawianym obszarze. Opisano proces budowy systemu franczyzowego, czynniki decydujące o jego wyborze oraz mechanizm jego zastosowania w edukacji. Metody: Artykuł oparty o analizę źródeł literaturowych wskazuje na możliwość wykorzystania potencjału franczyzowego w zarządzaniu szkołą wyższą. Zagadnienie to próbowano ująć w kontekście zarówno franczyzodawców, jak i franczyzobiorców oraz możliwych efektów rynkowych i ekonomicznych. Wyniki i wnioski: Artykuł jest studium literaturowym wykorzystującym doświadczenia zastosowania franczyzy w różnych obszarach działań usługowych. Wskazano na celowość i możliwości jej zastosowania w obszarze szkolnictwa wyższego. Brak wyników badań w tej sferze nie pozwala sprecyzować systemu i zakresu jego wdrożenia. Wskazuje to na konieczność przeprowadzenia badań i przygotowania raportu ukazującego istniejące fakty oraz możliwości zastosowania działań franczyzowych w tym obszarze. (abstrakt oryginalny)

Background: It can be observed recently, that the sector of educational services is seen to have potential of changes in the system of the higher education. The problems of this area are more and more visible ones along with the growth of its competitiveness, which are a consequence of demographic changes and the maladjustment of an educational offer to the need of the labor market. Therefore, the tendency to the concentration seems to be more and more distinct and fully justified one, especially for private universities. The franchising seems to be a mechanism, which is most predestined for this type of actions covering the area of educational services. The essence and the possibilities of the implementation of franchising methods are presented in this paper. The process of creation of a franchising system and factors determining its choice as well as the mechanism of its implementation in the education were described. Methods: The paper is based on the analysis of literature sources and indicates the possibility to use the potential of franchising in the management of a university. The attempt was made to present this problem in the context of a franchisor and a franchisee as well as possible market changes. Results and conclusions: The paper is a study of the literature and uses the experiences of the implementation of franchising in various services areas. Its purposefulness as well as the possibilities of its application in higher education was shown. The lack of results of researches in this area makes impossible to precise the system and the scope of its implementation. The need of such researches was shown as well as the need of preparing a report showing the existing facts and possibilities to use franchising methods in this area. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buržio Dž., 2009. Vlijanie ekonomičeskogo krizisa na systemy vysšego obrazovanija [Influence of economical crisis on systems of higher education], Izvestija Sankt - Peterburgskogo univer-siteta ekonomiki i finansom, 1, 14-22.
 2. Dovgan V., 1994. Frančajzing: put? k rasšireniju biznesa [Franchising - a way to business], Tol'jatti: Izdatel'skaja firma "Doka - Press", 231.
 3. Gasparski W., 2004, Wykłady z etyki biznesu [Lectures on business ethics], WSPiZ im. L. Koźmińskiego, W-wa, 403.
 4. Mazur J., 2002, Zarządzanie marketingiem usług [Management of services marketing], Difin, W - wa, 78.
 5. Pečerskaja E.P., Astaf'eva O.V., 2009. Model' realizacji predprinimatel'skoj strategii vuza v ramkach meždunarodnych obrazovatel'nych al'jansov [Model of realisation of economical strategies in the area of international educational systems], Ekonomičeskie Nauki, 12 (61), 479 - 482.
 6. Šejn S.A., 2006. Ot moroženogo k Internetu: Frančajzing kak instrument razvitija i povyšenija pribyl'nosti vašej kompanii [Franchising as an instrument of the development and a conditio for the increase of profits]: per. s ang. O.V. Teplych/pod naučn. red. E.E. Kozlova, Dnepropetrovsk, "Balans Biznes Buks", 208.
 7. Sosna S.A., Vasil'eva E.N., 2005. Frančajzing. Kommerčeskaja koncessija [Franchising - commercial license], M.: IKC "Akademkniga", 2005, 375.
 8. Sztucki T., 1998. Encykloperdia marketingu [Encyclopedia of marketing], AW Placet, W-wa, 82.
 9. Uil'jamson O.I., 1996. Ekonomičeskie instytuty kapitalizma: Firmy, rynki, "otnošenskaja" kontraktacja/Naučnoje redaktirovanie i vstupitel'naja stat'ja [Economical institutions of capitalism: companies, markets, contract, business relationships] V.S. Kat'kalo, per. s angl. Ju. E. Blagova , V.S. Kat'kalo, D.S. Slavnova i dr., CPb.: Lenizdat, CEV Press, 702.
 10. Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym [The Act of 27 July 2005 Law on Higher Education] (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), s. 4, 12, 13, 39.
 11. Uznanie wykształcenia i kwalifikacji uzyskanych za granicą. 2004. Przewodnik dla ekspertów. [Recognition of education and qualifications obtained abroad. A guide for experts.], Warszawa, 50.
 12. Ziółkowska M., 2010. Franchising. Modern model of uisness development, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa, 24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu