BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaushik Satya Parkash (Singhania University), Kaushik Veerender Kumar (Technological Institute of Textile & Sciences, Bhiwani, India)
Tytuł
A Simplified, Result Oriented Supplier Performance Management System Testing Framework for SME
Uproszczona metoda oceny zarządzania dostawcami dla małych i średnich przedsiębiorstw
Eine Vereinfachte Methode für die Beurteilung des Managements von Lieferanten für Klein- und Mittelständische Unternehmen
Źródło
LogForum, 2014, vol. 10, nr 2, s. 191-203, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Analiza wariancji, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Supply chain, Variance analysis, Small business
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Zarządzanie oceną dostawców jest obszarem o istotnym znaczeniu dla małych I średnich przedsiębiorstw. Jak tego typu przedsiębiorstwa mogą uzyskać lepszą pozycję rynkową poprzez poprawę systemu oceny dostawców? Kluczową sprawą jest zbudowanie systemu oceny wartości dodanej wniesionej przez dostawców opartego na grupie wskaźników. Taki system audytowania może pomóc małych i średnim przedsiębiorstwom obniżyć poziom ryzyka oraz obniżyć koszty wynikające ze złej jakości. Dlatego też dobrej jakości program oceny dostawców jest istotnym narzędziem zarządzania dla przedsiębiorstwa. Metody: Aby sprostać wymaganiom stawianym programom efektywnej oceny dostawców, w pracy zaproponowano ogólne zasady takiego programu opartego na silnej i jednocześnie wszechstronnej analizie wariancji (ANOVA). Zaprezentowano definicję procesu, standaryzację, przegląd współczesnej literatury oraz praktyczne zastosowanie na przykładzie przedsiębiorstwa Sports Goods Industry z Indii. Wyniki i wnioski: Zaletą proponowanej metody jest uwzględnienie różnorodności działa przedsiębiorstwa oraz jednocześnie efektywnej identyfikacji różnic pomiędzy dostawcami. Dzięki stosowaniu tej metody możliwe jest podniesie jakość pracy przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Background: Supplier performance management continues to be a significant concern for small & medium enterprises (SME). How can small & medium enterprises better position themselves to check and sustain actual supplier performance improvement? A key framework is the establishment of a value-added supplier performance audit program that places significant emphasis on supplier performance controls. A value-added supplier audit program can help SME mitigate business and regulatory risk while reducing the cost of poor quality (COPQ). Thus a good supplier performance audit program is the cornerstone of supplier performance management integrity. Methods: By acknowledging and addressing the challenges to an effective supplier Performance Audit program, this paper proposes an objective framework of supplier performance audit program, built on a strong, yet versatile statistical methodology - Analysis of variance (ANOVA). This performance audit framework considers process definition, standardization, review of the contemporary literature on ANOVA & its practical application in supplier performance scorecard of one of the reputed Sports Goods Industry in India. Results and conclusions: The advantages of this framework are that: it simultaneously considers multiple supplier performance in multiple time frames and effectively identifies the differences across the suppliers in terms of their performance. Through this framework the organization will be able to increase the odds of performing a predictable and successful implementation of a value-added supplier performance audit. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barrett, Jane and Rizza, Mickey North, 2008. Supplier Performance Management: It's More Than a Scorecard - It's a Strategy, AMR Research Alert, June 6, 2008.
 2. Chopra Sunil, Meindl Peter, 2001. Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, Prentice Hall, New Jersey.
 3. Dobler D.W., Lee L.Jr., Burt D.N., 1990. Purchasing and Materials Management: Text and Cases, 5th edn, McGraw-Hill, New York.
 4. Dobler Donald W., Burt David N., 2002, Purchasing and supply chain management: Text and cases, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi.
 5. Field A.P., 2013. Discovering statistics using IBM SPSS Statistics: And sex and drug & rock 'n' roll (4th ed.). London: Sage.
 6. Fine Charles H., 1999. Clock speed: Winning Industry Control in the age of Temporary advantage, Persues Books, New York.
 7. Girden ER, 1992. ANOVA: repeated measures. Sage University Papers Series on Quantitative Applications in the Social Sciences, 84. Thousand Oaks, CA: Sage.
 8. Gordon Sherry R., 2010. Understanding and Improving Supplier Performance: Supplier Performance Management Retrieved from http://www.esourcingwiki.com/index.php/Supplier_Performance_Management (15 Dec 2010)
 9. Greenhouse SW, Geisser S., 1959. On methods in the analysis of profile data. Psychometrika, 24, 95-112.
 10. Howell David, 2002. Statistical Methods for Psychology. Duxbury. 324-325. ISBN 0-534-37770-X.
 11. Huynh H, Feldt LS, 1976. Estimation of the Box correction for degrees of freedom from sample data in randomised block and splitplot designs. Journal of Educational Statistics, 1, 69-82.
 12. Kirk RE, 1995. Experimental Design: Procedures For The Behavioral Sciences (3 ed.). Pacific Grove, CA, USA: Brooks/Cole.
 13. Lecture B., 1991. A correction for the e approximate test in repeated measures designs with two or more independent groups. Journal of Educational Statistics, 16, 371-372.
 14. Leenders M.R., Fearon H.E., England W.P., 1981. Purchasing and Materials Management, 9th, Irwin, Homewood, IL.
 15. Narasimhan R., 1983. An analytical approach to supplier selection. Journal of Purchasing and Materials Management, 19(4), 2732.
 16. Simpson Penny M., Siguaw Judy A., White Susan C., 2002. Measuring the performance of suppliers: An analysis of evaluation processes, Journal of Supply Chain Management,Vol. 38 (1), 29.
 17. Soukoup R.W., 1987. Supplier selection strategies, International Journal of Purchasing and Materials Management, Vol. 23(1), 7-11.
 18. SPSS Statistics Base 17.0 User's Guide (2007). Chicago, IL: SPSS Inc.}
 19. Timmerman E., 1986. An approach to vendor performance evaluation. Journal of Purchasing and Materials Management, 22 (4), 2-8.
 20. Zenz G.J., 1987. Purchasing and Management of Materials, 6th edn, John Wiley, New York.
 21. http://www2.fiu.edu/~howellip/exanova.htm 8/10/2013 02:00PM
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu