BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Redmer Adam (Poznan University of Technology, Poland)
Tytuł
Strategic Vehicle Fleet Management - The Make Or Buy Problem
Strategiczne zarządzanie taborem samochodowym - problem make-or-buy
Strategisches Fahrzeugflotten-Management - das Make-or-Buy Problem
Źródło
LogForum, 2014, vol. 10, nr 2, s. 205-212, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Optymalizacja, Zarządzanie flotą pojazdów, Decyzje make or buy, Transport
Management, Optimalization, Fleet management, Make-or-Buy decisions, Transport
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Floty pojazdów stanowią podstawowy środek produkcji w transporcie. Prawidłowe zarządzanie nimi jest zatem kluczowe dla wszystkich firm realizujących przewozy. Niniejszy artykuł jest pierwszym z serii trzech, jakie Autor chce poświęcić tematyce strategicznego zarządzania taborem samochodowym. Metody: W artykule omówiono sposoby zaspokajania potrzeb przewozowych przedsiębiorstw (problem MAKE-orBUY). To znaczy wybór pomiędzy wykorzystaniem własnych środków transportu i/lub zakupem usług przewozowych na rynku. Istota problemu MAKE-or-BUY leży w aspekcie zmienności w czasie, sezonowości potrzeb przewozowych przedsiębiorstw. Prowadzi to do rozwiązań typu MAKE-and-BUY obejmujących jednoczesne wykorzystanie transportu własnego i obcego. W artykule zaproponowano autorską metodę (model optymalizacyjny) pozwalającą na prowadzenie analiz typu MAKE-and-BUY. Rezultaty: W artykule zaprezentowano zastosowanie opracowanej metody na rzeczywistym przykładzie problemu decyzyjnego w warunkach polskich oraz uzyskane rezultaty. Rezultaty te pokazały brak ekonomicznego uzasadnienia dla zastosowania opcji MAKE w polskiej praktyce gospodarczej. Szczególnie w przypadku, gdy rozwiązanie to miałoby być oparte o tabor złożony z pojazdów fabrycznie nowych. Wnioski: Niniejszy artykuł będzie kontynuowany w dwu kolejnych artykułach Autora, poświęconych strategicznemu zarządzaniu taborem samochodowym, w tym kwestii jego liczebności / składu oraz wymiany. (abstrakt oryginalny)

Background: Fleets constitute the most important production means in transportation. Their appropriate management is crucial for all companies having transportation duties. The paper is the first one of a series of three papers that the author dedicates to the strategic vehicle fleet management topic. Methods: The paper discusses ways of fulfilling company's transportation needs (MAKE-or-BUY problem). It means the choice between using company's own and outside fleet (buying transportation services in a market). The essence of the MAKE-or-BUY problem lies in a time dependency, a seasonal nature of transportation needs. It leads to the MAKEand-BUY solutions including utilization of both in-house and outside fleets. In the paper an original mathematical model (an optimization method) allowing for the MAKE-and-BUY analysis is proposed. Results: An application of the proposed optimization method in a real-life decision situation (the case study) within the Polish environment and the obtained solution are presented. The solution shows a low economic justification for using the MAKE option in practice. Especially when a fleet composed of brand new vehicles is considered. Conclusions: The paper will be continued in two further papers dedicated to strategic vehicle fleet management problems including fleet sizing / composition and fleet replacement. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakowski, W., and Redmer, A., 2012a, Formy pozyskiwania pojazdów samochodowych [The different forms of financing vehicle investment], Logistyka, 5, 74-77.
 2. Bakowski, W., and Redmer A, 2012b, Analiza i ocena porównawcza form pozyskiwania pojazdów na przykładzie zestawu drogowego [The analysis and the comparative assessment of different forms of financing vehicle investment based on the truck with semi-trailer example], Logistyka, 6, 79-83.
 3. Debinska-Cyran, I., and Gubala, M., 2005, Podstawy zarządzania transportem w przykładach [Basics of transportation management in examples], Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznan.
 4. Hines, T., 2004, Supply Chain Strategies, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
 5. Jacobs, F.R., and Chase R.B., 2010, Operations and Supply Management The Core, McGraw-Hill/Irwin, New York.
 6. Mankowski, C., 1999, Problem decyzyjny typu "make or buy" [Make or buy type decision problem], Logistyka, 3, 5-6.
 7. Min, H., 1998, A personal-computer assisted decision support system for private versus common carrier selection, Transportation Research Part E, 34(3), 229-241.
 8. Parmigiani, A., 2007, Why do firms both make and buy? An investigation of concurrent sourcing, Strategic Management Journal, 28, 285-311.
 9. Porter, M.E., 1980, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, Free Press, New York.
 10. Romanow, P., 2003, Zarządzanie transportem przedsiębiorstw przemysłowych [Transport management in industrial companies], Wyzsza Szkola Logistyki, Poznan.
 11. Stojanovic, D., Nikolicic, S., and Milicic, M., 2011, Transport fleet sizing by using make and buy decision-making, Economic Annals, LVI (190), 77-102.
 12. Trocki, M., 2001, Outsourcing, PWE, Warsaw.
 13. Twarog, J., 2004, Logistyczne wskaźniki oceny transportu w przedsiębiorstwie produkcyjnym [Logistic indexes for transport assessment in a production company], Logistyka, 2, 27-30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu