BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wachnik Bartosz (Warsaw University of Technology, Poland)
Tytuł
Reducing Information Asymmetry in IT Projects
Zmniejszanie asymetrii informacji w projektach IT
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (31), s. 212-222, rys., bibliogr. 12 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Systemy wspomagania zarządzania, Dostęp do informacji, Komputerowe wspomaganie zarządzania, Teoria agencji, Asymetria informacji, Teoria gier
Management support systems, Access to information, Computer aiding management, Agency theory, Information asymmetry, Game theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Projekt informatyczny polegający na wdrożeniu systemów informatycznych wspierających zarządzanie posiada cechę asymetrii informacji pomiędzy dostawcą i klientem. Przedstawione rezultaty badań są częścią szerszych badań autora wskazujących niedoskonałości w dostępie do informacji wśród dostawców i odbiorców projektów informatycznych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie metod uniknięcia asymetrii informacji w ramach realizacji projektu informatycznego. Wyniki badań mogą być interesujące dla badaczy zajmujących się tematyką realizacji projektów informatycznych oraz praktyków realizujących projekty informatyczne.(abstrakt oryginalny)

An IT project consisting in implementing a management support information system is characterised by information asymmetry between the supplier and the client. The presented research results are part of the author's broader research pointing to imperfections in the access to information amongst the providers and buyers of IT projects. The scope of this article is to present the methods of avoiding information asymmetry as part of an IT project implementation. The research results may be interesting for researchers specialising in the subject matter of IT project implementation and for practitioners completing IT projects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof G.A., 1970, The Market for \'Lemons\': Quality Uncertainty and the Market Mechanism, \"Quarterly Journal of Economics\", vol. 84, no. 3, pp. 488-500.
 2. Eisenhardt K., 1989, Agency Theory: An Assessment and Review, \"Academy of Management Review\", vol. 14, no. 1, pp. 57-75.
 3. Kataja A., Tuunanen T., 2006, Information Systems Development Methods and Reducing Information Asymmetry: A Way to Decrease Project Escalation in Outsourcing?, ECIS Proceedings, Paper 126.
 4. Lichtenstein Y., 2004, Puzzles in Software Development Contracting, \"Communications of the ACM\", vol. 47, no. 2, pp. 61-65.
 5. Polański B., Pietrzak Z., Woźniak B., 2008, Financial System in Poland, PWN, vol. 1, Warsaw.
 6. Rottschild M., J. Stiglitz, 1976, Equilibrumin Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economic of Imperfect Information, \"Quarterly Journal of Economics\", vol. 90, no. 4, pp. 629-649.
 7. Sommerville I., 2001, Software Engineering, Addison Wesley, Harlow, p. 78.
 8. Spence M., 1973, Job Market Signaling, \"Quarterly Journal of Economics\", vol. 87, no. 3, pp. 355-374.
 9. Stiglitz J., 1975, The Theory of Screening, Education and the Distribution of Income, \"American Economic Review\", no. 65, pp. 283-300.
 10. The Standish Group, 2005, Chaos Report.
 11. Wachnik B., The Characteristics of Chosen Types of Management Support IT Projects in Enterprises, Czestochowa University of Technology, Częstochowa 2014.
 12. Wachnik B., Information asymmetry on the management support IT system market. Organisation Support Systems, Katowice University of Economics, Katowice 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2014.1.17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu