BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Twardochleb Michał (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Dobór zespołów projektowych z wykorzystaniem metod stochastycznych
Project Team Selection Using Stochastic Methods
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (31), s. 223-236, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Optymalizacja, Analiza stochastyczna, Metoda Monte Carlo, Modele stochastyczne, Grupy projektowe
Optimalization, Stochastic analysis, Monte Carlo method, Stochastic models, Project teams
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania metod stochastycznych we wspomaganiu doboru członków zespołów projektowych. Według badań M. Belbina efektywna współpraca członków zespołu projektowego jest uzależniona od odpowiedniego wystąpienia w jego składzie 8 ról zespołowych, opisujących kompetencje miękkie, co umożliwi wystąpienie efektu synergii. Na potrzeby badań opracowano autorskie oprogramowanie, które wykorzystuje metody stochastyczne w procesie kompletowania zespołów spełniających te kryterium. Przedstawiono wyniki eksperymentów na podstawie anonimizowanych ankiet przeprowadzonych wśród studentów różnych kierunków. Otrzymane w drodze symulacji zespoły spełniały kryterium kompletności ról zespołowych. Wskazano, że zastosowanie metod stochastycznych we wspomaganiu procesu doboru pracowników w zespoły projektowe może przyczynić się do poprawy efektywności alokacji zasobów poprzez odpowiedni przydział ról i obowiązków, np. uniknięcie sytuacji gdy wykwalifikowany specjalista zostałby dołączony do zespołu, w którym marnowałby się jego potencjał.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the possibility of application of stochastic methods in supporting the selection of project team members. According to research of M. Belbin an effective collaboration of members of the project team requires 8 team roles (describing the soft skills) in its composition, which will enable the occurrence of the synergy effect. For the purpose of the reasearch, the original software was developed, which uses stochastic methods in the process of assembling teams that meet these criteria. The paper presents the results of experiments based on anonymized surveys conducted among students of different faculties. Teams obtained thorough conducted simulations fulfilled the criterion of completeness of team roles.It was pointed out that the use of stochastic methods in supporting the process of selection of employees in project teams may contribute to improving the efficiency of resource allocation through the appropriate assignation of roles and responsibilities, for example, to avoid a situation where a qualified professional would be attached to the team, wherein his potential would be wasted.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ariely D., 2011, Zalety irracjonalności, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 2. Betta J., 2012, Ludzie największą wartością projektu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych", nr 4 (166), s. 159-176.
 3. Dałkowski B., Staśko L., Zalewski M., 2009, Polskie wytyczne kompetencji IPMA wersja 3.0, Stowarzyszenie Project Management Polska.
 4. Hartman T., 1999, Kod kolorów - typy osobowości zaszyfrowane w kolorach, Wydawnictwo Amber, Warszawa.
 5. Kohn S., Oconnell V., 2008, 6 nawyków wydajnego zespołu, Helion, Gliwice.
 6. Kordziński J., 2012, Siła motywacji - jak dopingować siebie i ludzi, z którymi pracujesz, Helion, Gliwice.
 7. Krysiński K., 2013, Zastosowanie metod stochastycznych we wspomaganiu doboru personelu w zespołach projektowych i pracowniczych, praca magisterska pod kier. Michała Twardochleba, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki, Szczecin.
 8. Niemczyk A., Niemczyk A., Mądry J., Motywacja pod lupą. Praktyczny poradnik dla szefów, Helion, Gliwice.
 9. Phillips J., 2011, Zarządzanie projektami IT, Helion, Gliwice.
 10. Szymańska K., 2012 , Przegląd współczesnych poglądów na zarządzanie zasobami ludzkimi w projektach, "Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie", z. 1-4, t. VI, s. 129-149.
 11. Wiseman L., Mckeown G., 2011, Dodaj im skrzydeł! Jak najlepsi liderzy wyzwalają potencjał swoich współpracowników, Helion, Gliwice.
 12. Wróblewski P., 2005, Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków, Helion, Gliwice.
 13. Antoniewicz P., Jak zostać i być dobrym liderem, www.qwsi.pl/asp/pliki/aktualnosci/qwsi_liderzy. ppt, IV 2014.
 14. Betta J., Ludzie w projekcie, http://www.ioz.pwr.wroc.pl/Pracownicy/Betta/Materialy/2013_14/Lu dzie%20w%20projekcie-Niestacjonarne.pptx, IV 2014.
 15. Choroszczak J., Organizowanie i kierowanie zespołami projektowymi http://administracja.wsbnlu. edu.pl/uploadedFiles/file/zajecia_JChoroszczak.pdf , IV 2014.
 16. Ćwik K., Praca zespołowa http://www.hs.dobrekadry.pl/docs/Praca_zespolowa-Cwik.pdf, IV 2014.
 17. Kotylak S., Zarządzanie projektami, http://www.uz.zgora.pl/~skotylak/studenci/02ZP.pdf, IV 2014.
 18. Roszkowski M., Teoria zarządzania - Style kierowania http://mroszkowski.zut.edu.pl/teoriazarzadzania- style-kierowania/, IV 2014.
 19. Working out your team role, http://www.teamtechnology.co.uk/workingoutyourteamrole.htm, IV 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2014.1.18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu