BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łacheciński Sebastian (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Analiza porównawcza wybranych narzędzi CASE do modelowania danych w procesie projektowania relacyjnych baz danych
Comparative Analysis of Selected CASE Tools for Data Modeling in Relational Databases Design
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (31), s. 237-258, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Projektowanie baz danych, Computer Aided Software Enginneering (CASE), Oprogramowanie
Database design, Computer Aided Software Enginneering (CASE), Software
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą oceny dostępnego na rynku oprogramowania różnych producentów, wykorzystywanego do modelowania danych w procesie projektowania relacyjnych baz danych. W analizie porównawczej uwzględnione zostały rozwiązania zarówno komercyjne, jak i niekomercyjne. Cel badawczy, jaki został postawiony, to zaproponowanie sposobu oceny narzędzi w oparciu o zmodyfikowany model jakości użytkowej prezentowany w normie ISO 25010 oraz wyłonienie najlepszego narzędzia spośród poddanych ocenie.(abstrakt oryginalny)

The article presents an attempt to evaluate commercially avaible software selected software vendors, used in the design of relational databases. In the comparative analyses both commercial and non-commercial solutions are taken into account. The research purpose is to propose a method of assessment of tools based on a modified model of usable quality presented in ISO 25010 and to select the best tool of the ones that have been evaluated.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen S., 2005, Modelowanie danych, Helion, Gliwice.
 2. Embarcadero: http://www.embarcadero.com.pl/produkty/er-studio/ (10.04.2014).
 3. ERWin: http://erwin.com/ (10.04.2014).
 4. http://www.saso.org.pl/images/dokumenty/sozo.pdf (10.04.2014).
 5. IBM: http://www-03.ibm.com/software/products/pl/subcategory/SWB80 (10.04.2014); http://www-01.ibm. com/support/docview.wss?uid=swg24034837 (10.04.2014).
 6. Łacheciński S., 2012, Tworzenie relacyjnych modeli danych, Studia i Materiały, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, nr 62, s. 42-55, Bydgoszcz.
 7. Łacheciński S., 2013, Notacje modelowania w projektowaniu relacyjnych baz danych, \"Studia Informatica\" vol. 34, nr 4 (114), s. 5-20, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 8. MySQLWorkbench: http://www.mysql.com/products/workbench/ (10.04.2014).
 9. ORACLE: http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/datamodeler/overview/index.html?ss SourceSiteId= otnru; http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/datamodeler/featurelist-167684.html (10.04.2014).
 10. PowerDesigner: http://www.sybase.com/products/modelingdevelopment/powerdesigner; http:/www. sybase. com.pl/products/powerdesigner (10.04.2014).
 11. SASO: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania - Polski System Oceny Zgodności Oprogramowania.
 12. Tuzinkiewicz L., Piechota B., 2011, Ocena narzędzi wspierających proces projektowania baz danych, \"Studia Informatica\" vol. 32, nr 2A (96), s. 143-155, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 13. Visio: http://office.microsoft.com/pl-pl/visio/najwazniejsze-funkcje-programu-microsoft-visio-2013-oprogramowaniedo- tworzenia-diagramow-FX103796044.aspx (10.04.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2014.1.19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu