BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kieruzel Magdalena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Metoda oceny ryzyka realizacji oprogramowania do wspomagania działalności przedsiębiorstwa na przykładzie oprogramowania typu open source
The Risk Assessment Method as a Support for IT Enterprise Management Using Open Source Projects as an Example
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (31), s. 259-268, tab., bibliogr. 4 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Ocena ryzyka, Projektowanie systemów informatycznych
Risk assessment, Information system design
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowana została idea i konstrukcja programowa oryginalnego systemu waluacji ryzyka realizacji oprogramowania, oparta na adaptacji podejścia VaR. Przedstawione zostały zagadnienia analizy ryzyka realizacji oprogramowania, oryginalna propozycja modelu oceny ryzyka produkcji oprogramowania, metoda oceny ryzyka w projektach informatycznych, jak też weryfikacja modelu. W artykule zostały uwzględnione w szczególności: duża zmienność otoczenia, wieloetapowy charakter działań przy udziale dużej liczby osób, duża złożoność i trudności w ustrukturyzowaniu zadań, niedostatecznie zaawansowane metodyki realizacji projektów informatycznych.(abstrakt oryginalny)

The article presents the idea and design of the original method and its implementation associated with the valuation of risks in IT projects. This new method is based on the adaptation of the VaR approach. The article shows the issues of risk analysis in software production, the original proposition of risk assessment model of software projects, as well as the verification of the model. The paper takes into account in particular: high volatility of environment, multi-step nature of the activities with the participation of a large number of people, high complexity of project's tasks and the lack of risk validation in methodology for the implementation of IT projects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bałamut T., 2002, Metody estymacji Value at Risk, "Materiały i Studia NBP", z. 147.
  2. Dowd K., 1998, Beyond Value at Risk. The New science of risk management, Wiley.
  3. Jajuga K., Kuziak K., Papla D., 2000, Ryzyko rynkowe polskiego rynku akcji - Value at Risk i inne metody pomiaru, Rynek kapitałowy, skuteczne inwestowanie, materiały konferencyjne nr 53, red. W. Tarczyński, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  4. Langner A., 2007, Creditmetrics a portfel kredytów zagrożonych, Wyd. Cedewu, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2014.1.20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu