BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek-Łopacińska Krystyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Marketing 3.0 w kontekście rozwoju kreatywności
Marketing 3.0 in Context of Development of Creativity
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 128-134, rys., tab.
Słowa kluczowe
Marketing, Crowdsourcing, Kreatywność, Wartość przedsiębiorstwa
Marketing, Crowdsourcing, Creativity, Enterprise value
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę marketingu 3.0 jako koncepcji opartej na wartościach. Podstawą rozwoju tej koncepcji jest korzystanie z potencjału kreatywności w myśleniu marketingowym. Jest to konieczne dla wydobycia prawdziwych oczekiwań i pragnień klientów. Przedstawiono źródła kreatywności tkwiące w analizie głębokich metafor oraz w analizie semiotycznej. Wskazano na rolę katalizatorów kreatywnych w procesie innowacji, a także na szanse wynikające z crowdsourcingu. Podkreślono, iż powodzenie marketingu 3.0 zależy w efekcie od postaw i kompetencji pracowników organizacji, a zwłaszcza umiejętności skorelowania misji, wizji i wartości firmy z wartościami ważnymi dla klientów.(abstrakt oryginalny)

The article presents the essence of marketing 3.0 as a concept based on values. The fundament for development of this concept is a use of creativity potential regarding marketing thinking. It is crucial to bring out true customers' expectations and needs. Therefore the sources of creativity laying in analysis of deep metaphors and semiotic analysis have been presented. The role of creativity catalyst in a process of innovation as well as a factor increasing the success, resulting from crowdsourcing have been pointed out. What was also emphasized was that the success of marketing 3.0 depends on workers' attitude and competence, especially the ability to properly correlate company's mission, vision and values with values important to company's customers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Mróz, Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
  2. G. Zaltman, L. Zaltman, Metafora w marketingu. Jak przeniknąć umysły klientów dzięki metaforom głębokim, Rebis, Poznań 2010.
  3. G. Zaltman, Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku, Harvard Business Press, Rebis, Poznań 2008, s. 267-276.
  4. K. Polak, M. Żurawicka-Koczan, Podejście semiotyczne w ocenie interwencji publicznych, [w:] A. Haber, M. Szałaj (red.), Ewaluacja w strategicznym zarzadzaniu, PARP,Warszawa 2010, s. 130-132.
  5. K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, Wykorzystanie semiotyki w kreowaniu nowych produktów, [w:] S. Kaczmarczyk, M. Schulz (red.), Zastosowania badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów. Cena - opakowanie - znak towarowy, Wydawnictwo "Dom Organizatora‖, Toruń 2008, s. 23-31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu