BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mitręga Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Pomiar w badaniach naukowych w marketingu - standardy w Polsce i za granicą okiem recenzenta
Measurament in Scientific Research in Marketing - Standards in Poland and Abroad from the Perspective of Reviewer
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 135-138, tab.
Słowa kluczowe
Marketing, Pomiary, Teoria marketingu, Praktyka marketingu, Metody pomiarowe
Marketing, Measurement, Marketing theory, Marketing practice, Measuring methods
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest próba identyfikacji standardów dostrzegalnych w polskiej i zagranicznej praktyce akademickiej w zakresie pomiaru zjawisk marketingowych. Jako inspiracja w powstaniu niniejszego artykułu służyły autorowi zmiany instytucjonalne, które zaszły w szkolnictwie wyższym w Polsce w ostatnich latach, a zwłaszcza nowe przepisy dotyczące awansu naukowego oraz przyznawania stopni naukowych i tytułu naukowego. W artykule zaprezentowano procedurę budowy i testowania modeli pomiarowych upowszechnianą w tzw. topowych czasopismach zagranicznych oraz przegląd praktyk stosowanych w polskich czasopismach z zakresu marketingu z lat 2011-2013. Rodzime i zagraniczne standardy pomiarowe różnią się zasadniczo, a różnice te przypuszczalnie będą ulegać zatarciu w przyszłości, co wpłynie na międzynarodową rozpoznawalność prac polskich autorów.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to identify standards seen in Polish and foreign academic practice with regard to measuring marketing phenomena. Author was inspired by institutional changes that took place at university education in Poland in recent years, e.g. new regulations in the area of scholar promotion and scientific degrees. The procedure of developing and testing measurement models that got popular in world top marketing journals is introduced and practices observable in Polish marketing journals between 2011 and 2013 are presented. Domestic and foreign measurement standards differ substantially and these differences will be probably minimized in the future, which, in turn, will impact on international recognizibility of Polish scholars.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R.P. Bagozzi, Measurement in Marketing Research: Basic Principles of Questionnaire Design, "Principles of Marketing Research‖ 1994, No. 1, s. 1-49;
 2. N. K. Malhotra, Marketing Research: An Applied Orientation, Pearson Education India, 2008;
 3. S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe: metody i techniki, PWE, Warszawa 1996.
 4. A. Sagan, Model pomiarowy satysfakcji i lojalności, Czytelnia - Marketing, StatSoft Polska, 2003;
 5. M. Stoma, Przykłady modyfikacji skali SERVQUAL, "Problemy Jakości‖ 2010, nr 5, s. 17-20;
 6. M. Mitręga, S. Forkmann, C. Ramos, S.C. Henneberg, Networking Capability in Business Relationships - Concept and Scale Development, "Industrial Marketing Management‖ 2012, No. 41 (5), s. 739-751.
 7. R. Kozielski, Wskaźniki marketingowe, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Warszawa 2006;
 8. B.H. Clark, Marketing Performance Measures: History and Interrelationships, "Journal of Marketing Management‖ 1999, No. 15 (8), s. 711-732.
 9. G.A. Churchill Jr., J.P. Peter, Research design effects on the reliability of rating scales: a meta-analysis, "Journal of Marketing Research‖ 1984, No. 21(4), s. 360-375.
 10. D.W. Gerbing, J. C. Anderson, An Updated Paradigm for Scale Development Incorporating Unidimensionality and its Assessment, "Journal of Marketing Research‖ 1988, Vol. 25, Issue 2, s. 186-192.
 11. M. Mitręga, Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych, "Problemy Zarządzania‖ 2013, t. 11, nr 1 (40), s. 40-63.
 12. T.S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, PWN, Warszawa 1968.
 13. M. Szreder, Więcej respektu dla liczb i zasad statystyki, "Marketing i Rynek‖ 2012, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu