BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czapliński Paweł (Akademia Pomorska w Słupsku)
Tytuł
Zmiany struktury przestrzennej przemysłu w subregionie słupskim
Transformations of the Industrial Spatial Structure in the Slupsk Subregion
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2008, nr 10, s. 23-34, rys., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy transformacji układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia
Słowa kluczowe
Struktura przemysłu, Struktura przestrzenna, Zmiany organizacyjne
Industrial structure, Spatial structure, Organisational change
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Słupsk
Abstrakt
Reakcją przedsiębiorstwa na zmiany otoczenia powinny być permanentne procesy przystosowawcze. Procesy, które można określić[...]jako adaptacja do zmian środowiska zewnętrznego i zachowań innych aktorów gry ekonomicznej. Warto przy tym dodać, że jednym z atrybutów adaptacji - poza podmiotem, celem i mechanizmem oraz czasem - jest przestrzeń. Można zatem założyć, że przyjęte strategie adaptacji i ich skutki mają swój wymiar przestrzenny. Wynika z tego, że obraz struktury przestrzennej jest wynikiem dotychczasowych adaptacji przestrzennych jednostek, w tym jednostek przemysłowych. W świetle powyższych założeń postawiono pytanie, jaki jest wpływ transformacji na układy przestrzenne przemysłu (sektora przemysłowego) na obszarze subregionu słupskiego.(fragment tekstu)

The purpose of this article is the answer to the following question: what is the influence of the transformations on the spatial relations of industry in the area of the Slupsk subregion. Making an overall estimation of the past processes, one can state that in the period of 1995-2003 a distinctive change took place. There has been a significant diminution of the cities' role as the converging points of most of industrial production potential. Of course, it is still in the cities that most of industry's staff potential is located. However, the communes situated in the suburban areas, but also those located in a considerable distance from the cities (The Kolczyglowy commune), or sometimes peripheral in relation to the subregion's boundaries (The Wicko commune) tend to take over production functions, every year becoming more and more important among places of this type of activities. An essential fact is that of subregion's division according to the flow of the number of those employed in the industrial sector to the northern and southern sections. The division is the consequence of the fact that subregion's northern section no longer significantly assembles the working power. On the other hand, a considerable growth in that area has taken place in the subregion's southern parts. Industrial spatial structure of the Slupsk's subregion is therefore significantly varied, and the transformations taking place in the spatial relations prove that the adaptation processes are constant ones.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bukowski M. (red.), 2005, Zatrudnienie w Polsce w 2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa
 2. Czapliński P., 2002, Polityka regionalna a rozwój przemysłu w regionie słupskim, [w:] Z. Zioło (red.), Problemy transformacji struktur przemysłowych, Warszawa-Kraków-Rzeszów
 3. Czapliński P., 2003, Ścieżki prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w regionie słupskim, "Słupskie Prace Geograficzne" nr 1, Słupsk
 4. Czapliński P., 2004, Czynniki podjęcia działalności produkcyjnej w podregionie słupskim, [w:] Z. Michalczyk (red.), Badania geograficzne w poznawaniu środowiska, Lublin
 5. Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski, Kraków
 6. Grzeszczak J., 1998, Przesunięcie "miasto - wieś" w przemyśle krajów Unii Europejskiej, "Zeszyty IGiPZ PAN", nr 55, Warszawa
 7. Jażdżewska I., 2003, Statystyka dla geografów, Łódź
 8. Krumme G., 1969, Notes on locational adjustment patterns in industrial geography, "Geogr. Annaler", 51 B
 9. Mc Quitty L.L., 1957, Elementary Linkage Analysis for Isolating Orthogonal and Oblique Types and Typal Relevancies, [in:] Educational and Psychological Measurement, Vol. 17
 10. Ratajski L., 1973, Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej, Warszawa
 11. Runge J., 1992, Wybrane zagadnienia analizy przestrzennej w badaniach geograficznych, Katowice
 12. Sieńko B., 1992, Marketing jako koncepcja zarządzania, [w:] T. Bal (red.), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej, Rzeszów
 13. Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Poznań
 14. Walker D.F., 1975, A behavioural approach to industrial location, [in:] L. Collins, D.F. Walker (ed.), Locational dynamics of manufacturing activity, London
 15. Zioło Z., 1997, Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, [w:] Z. Zioło (red.), Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Warszawa-Kraków
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu