BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeżewska-Zychowicz Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Konsumencka percepcja korzyści z konsumpcji żywności wysokiej jakości
Consumer Perception of Benefits of Consuming High Quality Foods
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2014, R. 21, nr 2 (93), s. 214-224, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Badania konsumenckie, Konsument, Jakość produktów żywnościowych, Konsumpcja żywności, Cechy produktu, Percepcja
Food, Consumer research, Consumer, Food quality, Food consumption, Product features, Perception
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była konsumencka ocena oczekiwanych korzyści z konsumpcji żywności o wysokiej jakości. Dokonano klasyfikacji respondentów po uwzględnieniu ich opinii o korzyściach. Dane empiryczne (n = 1003) zgromadzono w badaniu ankietowym zrealizowanym w listopadzie 2012 roku. W opinii respondentów oczekiwanym rezultatem spożywania żywności o wysokiej jakości jest przede wszystkim dobre samopoczucie, wzrost zaufania do żywności oraz podwyższenie walorów zdrowotnych żywności, natomiast wzrost wydatków na żywność oceniono na poziomie średnim. Miejsce zamieszkania, opinia o dochodzie oraz płeć różnicowały percepcję korzyści. Tylko poziom wykształcenia i opinia o dochodzie różnicowały przynależność respondentów do jednorodnych grup ze względu na percepcję korzyści z konsumpcji żywności o wysokiej jakości. (abstrakt oryginalny)

The objective of this research study was to evaluate the consumer expectations as regards benefits of eating high quality food products. The respondents were classified on the basis of their opinions about the benefits of consuming such food products. Empirical data (n = 1003) were collected under the survey completed in November 2012. In the opinions of the respondents, the expected results of eating high-quality foods are: in the first place - well-being, boost in the confidence in foods, and the increased prohealth values of food. However, the increased expenditures on food were assessed at a medium level. The factors: place of residence, opinion on income, and gender differentiated the perception of benefits. Only the level of education and the opinion on income graded the classification of the respondents into homogeneous groups as regards the perception of the benefits when consuming high quality food products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ares G., Gámbaro A.: Influence of gender, age and motives underlying food choice on perceived healthiness and willingness to try functional foods. Appetite, 2007, 49, 148-158.
 2. Bech-Larsen T., Grunert K.G.: The perceived Healthiness of functional foods. A conjoint study of Danish, Finnish and American consumers' perception of functional foods. Appetite, 2003, 40, 9-14.
 3. Bruhn C.M.: Enhancing consumer acceptance of new processing technologies. Inn. Food Sci. Emer. Technol., 2007, 8, 555-558.
 4. Cardello A.V., Schutz H.G., Lesher L.L.: Consumer perceptions of foods processed by innovative and emerging technologies: A conjoint analytic study. Inn. Food Sci. Emer. Technol., 2007, 68, 73-83.
 5. Costa-Font M., Gil J.M., Trail B.W.: Consumer acceptance, valuation of and attitudes towards genetically modified food: Review and implications for food policy. Food Policy, 2008, 33, 99-111.
 6. Czapska M., Jeznach M., Święcicka A.: Zachowania konsumentów na rynku żywności funkcjonalnej. Handel Wewn., 2002, 48, 30-33.
 7. Dagevos H.: Consumers as four-faced creatures. Looking at food consumption from the perspective of contemporary consumers. Appetite, 2005, 45, 32-39.
 8. De Steur H., Gellynck X., Storozhenko S., Liqun G., Lambert W., van Der Straeten D., Viaene J.: Willingness-to-accept and purchase genetically rice with folate content in Shanxi Province, China. Appetite, 2010, 54, 118-125.
 9. Frewer L., Scholderer J., Lambert N.: Consumer acceptance of functional foods: issues for the future. Br. Food J., 2003, 105, 714-731.
 10. Górecka D., Czarnocińska J., Idzikowski M., Kowalec J.: Postawy osób dorosłych wobec żywności funkcjonalnej w zależności od wieku i płci. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 4 (65), 32-326.
 11. Gutkowska K., Sajdakowska M., Żakowska-Biemans S., Kowalczuk I., Kozłowska A., Olewnik- Mikołajewska A.: Poziom akceptacji zmian na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego w opinii konsumentów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 5 (84), 187-202.
 12. Jakubowska D., Radzymińska M., Smoczyński S.S.: Określenie determinant wpływających na percepcję ryzyka w zakresie bezpieczeństwa mięsa i produktów mięsnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 1 (68), 123-129.
 13. Jeżewska-Zychowicz M.: Impact of beliefs and attitudes on young consumers' willingness to use functional food. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2009, 59, 2, 183-187.
 14. Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W.: Konsument na rynku nowej żywności. Wybrane uwarunkowania. Wyd. SGGW, Warszawa 2009.
 15. Mahon D., Cowan C., McCarthy M.: The role of attitudes, subjective norm, perceived control and habit in the consumption of ready meals and takeaways in Great Britain. Food Qual. Prefer., 2006, 17, 474-481.
 16. Radzymińska M., Jakubowska D., Smoczyński S.S.: Postrzeganie obcych związków w żywności jako czynnika stanowiącego zagrożenie dla zdrowia. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 2 (69), 132-139.
 17. Rollin F., Kennedy J., Wills J.: Consumers and new food technologies. Trends Food Sci. Technol., 2011, 22, 99-111.
 18. Ronteltap A., van Trijp J.C.M. Renes R.J., Frewer L.J.: Consumer acceptance of technology-based food innovations: lessons for the future of nutrigenomics. Appetite, 2007, 49, 1-17.
 19. Rozin P., Spranca M., Krieger Z., Neuhaus S., Surillo D., Swerdin A.: Preference for natural: instrumental and ideational/moral motivations, and the contrast between foods and medicines. Appetite, 2004, 43, 147-154.
 20. Siegrist M.: Factors influencing public acceptance of innovative food technologies and products. Trends Food Sci. Technol., 2008, 19, 603-608.
 21. Spence A., Townsend E.: Examining consumer behavior toward genetically modified (GM) food in Br. Risk Anal., 2006, 26, 657-670.
 22. Urala N., Lähteenmäki L.: Attitudes behind consumers' willingness to use functional foods. Food Qual. Prefer., 2004, 15, 793-803.
 23. Vassallo M., Saba A., Arvola A., Dean M., Messina F., Winkelmann M., Claupen E., Lähteenmäki L., Shepherd R.: Willingness to use functional breads. Applying the Health Belief Model across four European countries. Appetite, 2009, 52, 452-460.
 24. Verbeke W.: Functional foods: consumer willingness to compromise on taste and health. Food Qual. Prefer., 2006, 17, 126-131.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.15193/zntj/2014/93/214-224
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu