BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczyk Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Systemy Wspomagania Decyzji doboru typu dostępu do sieci komputerowej w firmie
Decision Support Systems for the Computer Type Network Selection in the Company
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (31), s. 271-287, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Sieci komputerowe, Systemy wspomagania decyzji, Analiza porównawcza, Przedsiębiorstwo
Computer networks, Decision Support Systems (DSS), Comparative analysis, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wiele firm na problem z doborem typu sieci komputerowej, ponieważ każda z nich charakteryzuje się innymi właściwościami i specyfikacją. Przedsiębiorca często nie wie, czego może on nich oczekiwać i który typ sieci w pełni pozwoli mu wykorzystać potencjał jego przedsiębiorstwa. Celem głównym pracy jest więc budowa systemu wspomagania decyzji w tym obszarze. Cel pośredni to wyspecyfikowanie cech, czyli kryteriów, jakimi będzie się kierował przedsiębiorca w tym wyborze. W pracy przeprowadzono analizę porównawczą typu dostępu do sieci komputerowej metodą tzw. studium przypadku. Opracowano również koncepcję systemu wspomagania decyzji dotyczącą omawianego zagadnienia. W rezultacie wyspecyfikowano i poddano analizie sześć kryteriów porównawczych: bezpieczeństwo, integralność danych, cenę, mobilność, wydajność, konfigurację. W wyniku przeprowadzonych analiz został zaprezentowany ranking końcowy, który po zastosowaniu metody AHP ukazuje, który z typów dostępu do sieci według podanych przez przedsiębiorcę kryteriów jest dla niego najbardziej odpowiedni.(abstrakt oryginalny)

A lot of companies have a problem with the selection of the type of computer network, because each of them has different characteristics and specifications. A businessman often does not know what he can expect from them and which type of network will allow him to fully exploit the potential of its business. The main objective of the work is to build a decision support system in this area. Intermediate target is to specify the characteristics or criteria which will be guided by a businessman in this selection. A comparative analysis of the type of access to the network using a case study was made in the work. The paper also developed the concept of a decision support system on the issue in question. As a result, six benchmarking criteria were specified and analyzed: security, data integrity, price, mobility, performance and configuration. As a result of the analysis, the final ranking was presented. Having used AHP method it showed which type of access to the network according to the given criteria provided by a businessman was the most suitable for him.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bodin L., Gass S.I., 2003, On teaching the analytic hierarchy process, "Computers & Operations Research", vol. 30 (10), s. 1487-1497.
 2. Click Master Polska, 2011, Raport na temat mobilnego Internetu, Kraków, s. 10-15.
 3. Connolly I., Begg C., 2004, Data Base Systems: A Practical Approach to Desing, Implementation and Management, Oficyna Wydawnicza Read Me, t. 1, Warszawa, s. 10-15.
 4. Kisielnicki J., Sroka H., 2005, Systemy informatyczne biznesu, Agencja Wydawnicza PLACED, Warszawa, s. 58-63.
 5. Kolbun E., Nowakowski A., 2009, Informatyka w zarządzaniu - metody i systemy, WZSB, Szczecin, s. 16-26
 6. Krysiak K., 2005, Sieci komputerowe, Helion, Gliwice, s. 57, 82-85.
 7. Kurose J.F., Ross K.W., 2010, Sieci komputerowe. Ujęcie całościowe, Helion, wyd. V, Gliwice, s. 20-22.
 8. Pawlak R., 2011, Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka, Helion, wyd. III, Gliwice, s. 38.
 9. Perez J. i in., "Another Potential Shortcoming of AHP", TOP, Springer, Berlin-Heidelberg, vol. 14, no. 1, czerwiec 2006.
 10. Pöyhönen M.A., Hämäläinen R.P., Salo A.A., 1997, An Experiment on the Numerical Modelling of Verbal Ratio Statements, "Journal of Multi-Criteria Decision Analysis", vol. 6, no. 1, s. 1-10.
 11. Ross J., 2009, Sieci bezprzewodowe. Przewodnik po sieciach Wi-Fi i szerokopasmowych sieciach bezprzewodowych, Helion, Warszawa, s. 85-91.
 12. Sankar K., Balinsky A., Miller D., 2005, Cisco Wireless LAN Security, Cisco Press, New York, s. 62-66.
 13. Sijan K.S., Parker T., 2009, TCP/IP. Księga ekspert, Helion, wyd. II, Gliwice, s. 40-41.
 14. Stefański J., Żurek J., 2009, Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G, Instytut Łączności, Warszawa.
 15. Woodcock J.A., 2002, Microsoft Computer Dictionary, Wyd. Microsoft Press, Warszawa, s. 146.
 16. Vacca J.R., 2010, Network and System Security, Elsevier, Oxford, s. 15.
 17. Vaidya O.S., Kumar S., 2006, Analytic hierarchy process: An overview of applications, "European Journal of Operational Research", vol. 169 (1), s. 1-29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2014.1.21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu