BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korczak Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Dudycz Helena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Dyczkowski Mirosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Inteligentny Kokpit Menedżerski jako innowacyjny system wspomagający zarządzanie w MŚP
Intelligent Dashboard for Managers as an Innovative System Supporting Management Processes in SMEs
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (31), s. 288-303, rys., bibliogr. 19 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Kokpit menedżerski, Systemy Business Intelligence, Ontologia, Systemy wspomagania zarządzania, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Management dashboard, Business Intelligence systems, Ontology, Management support systems, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono najważniejsze elementy Inteligentnego Kokpitu Menedżerskiego InKoM. System InKoM został zaprojektowany, wykonany i zaimplementowany w środowisku TETA BI jako podstawowy produkt projektu, którego fazy badawczą i komercjalizacji zrealizowano w latach 2012-2014. Innowacyjny Inteligentny Kokpit Menedżerski stanowi z jednej strony uzupełnienie, z drugiej rozwinięcie systemu TETA BI, a więc zestawu rozwiązań klasy business intelligence oferowanych na rynku przez UNIT4 TETA BI Center. Innowacyjność systemu InKoM polega m.in. na bardzo szerokim zastosowaniu metod, technik i narzędzi wizualnej eksploracji danych w obszarze wiedzy ekonomicznej i finansowej. Zdaniem jego twórców, zastosowane podejście oraz stworzone rozwiązania dostarczają menedżerom małych i średnich obiektów gospodarczych niedostępne dotąd dla nich zaawansowane funkcje analityczne i informacyjne, podnosząc jakość, skuteczność i efektywność procesów podejmowania decyzji. Należy dodać, że projekt InKoM i wykonany w jego ramach system są przykładem współpracy i transferu wiedzy między jednostką naukowo-badawczą, komercyjnym wytwórcą oprogramowania i praktykami gospodarczymi, bez której nie jest możliwe tworzenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających zarządzanie.(abstrakt oryginalny)

The article presents the key elements of the Intelligent Management Dashboard InKoM. The InKoM system was designed, built and implemented in the TETA BI environment as the fundamental product of a project which research and commercialization phases were conducted in 2012-2014. The innovative Intelligent Dashboard for SMEs Managers developed by the consortium is both a supplement to and an extention of the TETA BI system, which is a set of business intelligence solutions marketed by UNIT4 TETA BI Center. The major innovation of the InKoM system lies in a very wide application of methods, techniques and tools for visual data exploration in the field of economic and financial knowledge. The creators of the system believe that the approach they adopted and the solutions they developed provide managers of SMEs with some advanced analytical and information tools which had not been available for them earlier and which improve the quality, effectiveness and efficiency of decision-making processes. It should be added that the project InKoM and the system created under it are the examples of collaboration and knowledge transfer between a scientific research institution, a commercial manufacturer of business software and business practitioners, cooperation without which it is impossible to develop innovative solutions to support management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dudycz H., 2010, Visualization methods in Business Intelligence systems - an overview, [w:] Business Informatics (16). Data Mining and Business Intelligence, red. J. Korczak, "Research Papers of Wroclaw University of Economics", no. 104, s. 9-24.
 2. Dudycz H., 2013, Mapa pojęć jako wizualna reprezentacja wiedzy ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 3. Gibcus P., Vermeulen P.A.M., Jong J.P.J., 2009, Strategic decision making in small firms: a taxonomy of small business owners, "International Journal of Entrepreneurship and Small Business", vol. 7, no. 1, s. 74-91.
 4. Howson C., 2013, Successful Business Intelligence, Second Edition: Unlock the Value of BI & Big Data, McGraw-Hill Education, New York.
 5. Korczak J., Dudycz H., 2009, Approach to visualization of financial information using topic maps, [w:] Information Management, red. B.F. Kubiak, A. Korowicki, Gdansk University Press, Gdansk, s. 86-97.
 6. Korczak J., Dudycz H., Dyczkowski M., 2012a, Inteligentny kokpit dla menedżerów - koncepcja systemu, [w:] Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, "Studia Ekonomiczne" nr 113, Katowice, s. 27-37.
 7. Korczak J., Dudycz H, Dyczkowski M., 2012b, Intelligent Dashboard for SME Managers. Architecture and Functions, [w:] Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2012, red. M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, Polskie Towarzystwo Informatyczne, IEEE Computer Society Press, Warsaw, CA, Los Alamitos, s. 1003-1007.
 8. Korczak J., Dudycz H., Dyczkowski M., 2012c, Intelligent decision support for SME managers - project InKoM, Business Informatics (Informatyka Ekonomiczna), no. 3 (25), s. 84-96.
 9. Korczak J., Dudycz H, Dyczkowski M., 2013a, Design of Financial Knowledge in Dashboard for SME Managers, [w:] Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Annals of Computer Science and Information Systems, red. M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, vol. 1, Polskie Towarzystwo Informatyczne, IEEE Computer Society Press, Warsaw, CA, Los Alamitos, s. 1111-1118.
 10. Korczak J., Dudycz H., Dyczkowski M., 2013b, Specification of financial knowledge - the case of Intelligent Dashboard for Managers, Business Informatics (Informatyka Ekonomiczna), no. 2(28), s. 56-76.
 11. Korczak J., Dyczkowski M., Łukasik-Makowska B. (red.), 2013, Informatyka ekonomiczna, cz. 2: Informatyzacja obiektu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Olszak C., Ziemba E., 2012, Critical Success Factors for Implementing Business Intelligence Systems in Small and Medium Enterprises on the Example of Upper Silesia, Poland, Interdisciplinary "Journal of Information, Knowledge & Management", vol. 7, s. 129-150.
 13. Schlegel K., Sallam R.L., Yuen D., Tapadinhas J., 2013, Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms, Gartner, Inc. no. G00239854, 5 February 2013, http://www.walmeric. com/body/pm/2013_gartner_magic_quadrant_for_bi_and_analytics.pdf.
 14. Surma J., 2010, Rola analogii w podejmowaniu decyzji w zarządzaniu strategicznym małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 15. "Think Small First". A "Small Business Act" for Europe, 2008, Communication from the Commission of the European Communities COM(2008) 394 final, 25 June 2008, Brussels, http://www. socialeconomy.eu.org/spip.php?article531/COM-2008-0394-FIN-EN-TXT.
 16. Wisdom of Crowds® Business Intelligence Market Study. 2013 Edition, Licensed to Information Builders, Dresner Advisory Services, LLC, 20 May 2013, http://www.informationbuilders.com/ tracker/email/new/pdf/2013_wisdom_of_crowds_bi_market_study.pdf.
 17. Wisdom of Crowds® Small and Mid-Sized Enterprise Business Intelligence Market Study. 2013 Edition, Licensed to TIBCO Software, Dresner Advisory Services, LLC, 6 November 2013, http://explore.tibco.com/rs/tibcospotfire/images/Wisdom_of_Crowds_SME_BI_Report- Licensed_to_TIBCO_Software-Copyright_2013.pdf.
 18. Wise L., 2008, The emerging importance of data visualization, part 1, 29 October 2008, http://www. dashboardinsight.com/articles/business-performance-management/the-emerging-importance-ofdata- visualization-part-1.aspx.
 19. Ziemba E., 2009, Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2014.1.22
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu