BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrzosek Małgorzata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Bilska Beata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kołożyn-Krajewska Danuta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Krajewski Karol (Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach; Polskie Towarzystwo Technologów Żywności), Kondraszuk Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Określenie skali i przyczyn strat żywności w handlu detalicznym na przykładzie mleka i jego przetworów
Determining Scale and Causes of Food Losses in Trade Exemplified by Milk And Its Products
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2014, R. 21, nr 2 (93), s. 225-238, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Handel detaliczny, Rynek przetworów mlecznych, Trwałość produktów żywnościowych, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Food, Retail trade, Dairy market, Food durability, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było oszacowanie wielkości i przyczyn strat żywności w handlu w kategorii produktów: mleko oraz jego przetwory. Badanie ankietowe przeprowadzono w 117 obiektach handlowych z obszaru województwa mazowieckiego (84 obiekty) oraz podkarpackiego (33 obiekty). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że największe ilościowe straty produktów mlecznych powstawały w sklepach dyskontowych, następnie w dużych sklepach osiedlowych i małych supermarketach. Natomiast najczęstszą przyczyną marnotrawstwa mleka i jego przetworów w handlu było przekroczenie terminu przydatności do spożycia (78 % strat odnotowanych w badaniu). Jak wskazują badania własne i dane literaturowe, eliminacja strat żywności w handlu wymagałaby opracownia procedur racjonalnego zagospodarowania produktów wycofywanych ze sprzedaży. Jednym z możliwych sposobów odzysku żywności jest jej przekazywanie do organizacji pozarządowych, zajmujących się redystrybucją do potrzebujących grup społecznych. (abstrakt oryginalny)

The objective of the research study was to determine the causes and to estimate the size of food losses occurring in milk and its products in trade. The questionnaire survey was conducted in 117 shopping centres located in the Mazovian (84 objects) and Podkarpacie Provinces (33 objects). Based at the results obtained, it was found that the largest quantitative losses of dairy products occurred in the discount stores, next, in the large local stores, and in the small supermarkets. The most common wastage cause of milk and its products in trade was the exceeded shelf life (78 % of all the losses reported in the survey). Based on the authors' own research and reference data contained in Literature, it would be necessary, in order to eliminate food losses in trade, to develop rational management procedures of foods withdrawn from sale. One of the ways to recover foods is donating it to non-governmental organizations dealing with the redistribution of excess food to the social groups, which need it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buzby J.C., Hyman J., Stewart H., Wells H.F.: The value of retail - and consumer - level fruit and vegetable losses in the United States. J. Consum. Aff., 2011, 46 (3), 492-515.
 2. Buzby J.C., Hyman J.: Total and per capita value of food loss in the United States. Food Policy, 2012, 37, 561-570.
 3. Buzby J.C., Wells H.F., Axtman B., Mickey J.: Supermarket Loss Estimates for Fresh Fruit, Vegetables, Meat, Poultry, and Seafood and Their Use in the ERS Loss-Adjusted Food Availability Data. USDA, Economic Research Service, Economic Information Bulletin, 2009, 44.
 4. Domański T.: Retail in Poland new challenges and new strategies. Eur. Retail Res., 2011, 25 (201), 141-180.
 5. Eriksson M., Strid I., Hansson P. A.: Food losses in six Swedish retail stores: Wastage of fruit and vegetables. In relation to quantities delivered. Resources, Conservation and Recycling, 2012, 68, 14-20.
 6. FAO. Global food losses and food waste. Extent, causes and prevention. Study conducted for the International Congress Save food at Interpack, Düsseldorf 2011.
 7. Final Report. Reducing Food Waste through Retail Supply Chain Collaboration. [online]. WRAP. Dostęp w Internecie: [15.09.2013].
 8. http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/WRAP_IGD_supply_chain_report.pdf.
 9. Griffin M., Sobal J., Lyson T.A.: An analysis of a community food waste stream. Agric. Hum., 2009, 26, 67-81.
 10. Gunders D.: Wasted: How America Is Losing Up to 40 Percent of Its Food from Farm to Fork to Landfill. [online]. Natural Resources Defense Council. Dostęp w Internecie: [14.09.2013], http://large.stanford.edu/courses/2012/ph240/briggs1/docs/wasted-food-ip.pdf.
 11. Jones T.W. : Using Contemporary Archaeology and Applied Anthropology to Understand Food Loss in the American Food System. Bureau of Applied Research in Anthropology, University of Arizona, 2006.
 12. Leszyk A.: Rzeka pełna mleka. [online] Przegląd. Dostęp w Internecie: [12.09.2013], http:// www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/rzeka-pelna-mleka.
 13. Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M.: Współczesne opakowania. Wyd. Nauk. PTTŻ, Kraków 2003.
 14. Melikoglu M., Sze Ki Lin C., Webb C.: Analysing global food waste problem: pinpointing the facts and estimating the energy content. Cent. Eur. J. Eng., 2013, 3 (2), 157-164.
 15. Nellman C., MacDevette M., Manders T., Eickhout B., Svikus B., Prins A.G., Kaltenborn B.P.: The environmental food crisis - The environment's role in averting future food crises. A UNEP Rapid Response. United Nations Environment Programme, GRID-Arendal, Norway 2009, February.
 16. Parfitt J., Barthel M., Macnaughton S.: Food waste within food supply chains: quantification and potential for change to 2050. Phil. Trans. R. Soc., 2010, 365, 3065-308.
 17. Raport: Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2012. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015. [online] Dostęp w Internecie: [12.09.2013], http://biznes.onet.pl/rynek-spozywczy-w-polsce-urosnie-w-12-o-25-proc do,48006,5325225,office365-detal.
 18. Rynek wewnętrzny w 2011 r. Informacje i opracowania statystyczne. [online]. GUS Dostęp w Internecie: [14.09.2013], http://www.stat.gov.pl.
 19. Schneider F.: Wasting Food Internecie An Insistent Behaviour. International Conference Waste. The Social Context '08. Urban Issues & Solutions, Edmonton, Alberta, Canada 2008, 11-15 may.
 20. Wrzosek M., Kołożyn-Krajewska D., Krajewski K.: Nieracjonalne wykorzystanie żywności - perspektywa globalna i odpowiedzialności społecznej, Prace Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Teoria i praktyka zarządzania przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia. 2012, Zeszyt IV, pp. 59-72.
 21. WZ_budzety_gospodarstw+domowych_w_2012 [on line] GUS. Dostęp w Internecie [14.02.2014], http://www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.15193/zntj/2014/93/225-238
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu