BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jelonek Dorota (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Ocena internetowych kanałów komunikacji z klientem w procesie współtworzenia innowacji
The Efficiency of Internet Communication Channels with the Customer in the Process of Innovation Co-Creating
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (31), s. 318-329, tab., bibliogr. 21 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Relacje z klientami, Innowacje, Komunikowanie
Relationships with customers, Innovations, Communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wraz z rozwojem możliwości informacyjnych i komunikacyjnych Internetu wrasta rola klienta jako partnera w procesie współtworzenia innowacji z zastosowaniem szeroko rozumianego modelu innowacji otwartych. Celem artykułu jest próba oceny kanałów komunikacji stosowanych przez firmy w kontaktach z klientem. W ocenie wykorzystano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów, którzy deklarowali aktywność w zakresie: zgłaszania pomysłów innowacyjnych, testowania produktów (usług) lub podjęcia roli konsultanta. Ocena uwzględniła kryteria wygody, szybkości i skuteczności z perspektywy klienta i reakcji firmy w danym kanale komunikacji. E-mail, sms, forum, blog, portal społecznościowy są wygodne, ale ich stosowanie wykorzystanie przez firmy wymaga poprawy pod względem szybkości reakcji (odpowiedzi) oraz skuteczności. Wysoko pod względem skuteczności i wygody oceniono kanały komunikacji w trybie synchronicznym: telefon, czat, rozmowę wideo i Skype. Najlepszym, ale wciąż mało rozpowszechnionym rozwiązaniem są platformy do zgłaszania pomysłów i współpracy z użytkownikiem tworzone na portalach firmowych.(abstrakt oryginalny)

Together with the development of information and communication possibilities of the Internet there is an increase of the role of the customer as the partner in the process of co-creating innovation with the utilization of widely understood model of open innovations. The aim of the article is the assessment of the efficiency of communiaction channels used by firms in relations with the customer. In the assessment there were used findings of research carried out among students who declared activities in scope of: notifyings innovative ideas, testing of products (services) or undertaking the role of a consultant. The assessment took into account the criteria of comfort, speed and efficiency from the perspective of customer and the reaction of a company in the given channel of communication. E-mail, sms, forum, blog, community portal are comfortable but their utilization by companies requires improvement in respect of rate of reaction and efficiency. The channels of communication in the synchronous mode were highly evaluated in respect of efficiency and comfort: telephone, chat, video conversation and Skype. The best but still little widespread solutions are platforms for ideas reporting and the collaboration with the user which are created within company's portals.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biznes społecznościowy - nowa era w komunikacji biznesowej, Raport na podstawie badania \"Polskie firmy na Facebooku - portale społecznościowe w komunikacji marketingowej polskich przedsiębiorstw\", 2011, Deloitte, https://www.deloitte.com (10.04.2014).
 2. Busarovs A., 2011, Crowdsourcing As User-Driven Innovation, New Business Philosophy\'s Model, \"Journal of Business Management\", no. 4, s. 53-59.
 3. Business Week/WARC, cyt. za: MEDIA NA ŚWIECIE: Ranking innowacyjności marek, http://marketing.org.pl/.
 4. Chesbrough H., 2003, Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston.
 5. Dobni C.D., 2010, The Relationship Between and Innovation Orientation and Competitive Strategy, \"International Journal of Innovation Management\", vol. 14, no. 2 (April).
 6. Drucker P.F., 2010, Classic Drucker, MT Biznes Sp. z o. o., Warszawa.
 7. GemiusReport, 2009, Internauci - konsumenci czy prosumenci? 2008, [w:] Polski Internet 2008/2009, Warszawa.
 8. Howe J., Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business, 2008, Crown Business.
 9. http://www.ideastorm.com/ (20.04.2014).
 10. http://mystarbucksidea.force.com/ (20.04.2014).
 11. https://zineinc.com/pl/ (20.04.2014).
 12. Janasz W., Kozioł K., 2007, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Jelonek D., 2012, The Role of the Internet in Open Innovations Models Development, \"Business Informatics\", vol. 1 (23), pp. 38-47.
 14. Jelonek D., 2013, Prosumption in Creating Value for the Customer, Proceedings of International Scientific Conference \"Business Management - Practice and Theory in the 21st Century\", 6-7 June 2013, Nitra, Slovakia.
 15. Jelonek D., 2014, Personalizacja jako determinant sukcesu współpracy z klientem w przestrzeni internetowej, [w:] Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Wałbrzych, s. 267-278.
 16. Li Ch., Bernoff J., 2000, Marketing technologii społecznych, czyli jak wykorzystać Web 2.0 w twojej firmie, MT Biznes, Warszawa.
 17. Peters Th., Waterman R.H., 2000, Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Medium, Warszawa, s. 45-49.
 18. Prahalad C.K., Ramaswamy V., 2003, Future of Competition: Co-Creating Unique Value with Customers, Harvard Business School Press Books.
 19. Prahalad C.K., Ramaswamy V., 2003a, The New Frontier of Experience Innovation, MIT Sloan Management Review, s. 12-18.
 20. Reinhold O., Alt R., 2012, Social Customer Relationship Management: State of the Art and Learnings from Current Projects, 25th Bled eConference eDependability: Reliable and Trustworthy eStructures, eProcesses, eOperations and eServices for the Future, 2012, Bled, Slovenia.
 21. Rosted J., 2005, User-Driven innovation. Results and recommendations, FORA, Copenhagen.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2014.1.24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu