BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maśloch Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Kształtowanie się ubóstwa jako wynik współczesnych procesów globalizacyjnych
Poverty Forming as a Result of Contemporary Globalization Processes
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2008, nr 10, s. 67-75, ryc., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy transformacji układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia
Słowa kluczowe
Globalizacja, Społeczne skutki globalizacji, Ubóstwo
Globalization, Social results of globalisation, Poverty
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczył problemów ubóstwa we współczesnym świecie na tle procesów globalizacyjnych. Poza przedstawieniem symptomów globalizacji, autor zwrócił uwagę na przyczynowo-skutkowe relacje między globalizacją a ubóstwem. Problemy te zostały omówione szerzej, w celu wykazania różnych aspektów współczesnej biedy oraz aby wskazać te najbardziej istotne cechy tego zjawiska.

The article concerns the problems of poverty in the contemporary world and tries to present the issue against the background of globalization processes. Apart from showing the symptoms of globalization, the author draws attention to the cause-and effect relations between globalization and poverty. These problems are discussed more extensively, and an attempt is made to show various aspects of contemporary poverty as well as to indicate the most important features of this phenomenon.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dylus A., 2005, Globalizacja. Refleksje etyczne, Wrocław.
 2. Liberska B., (red.), 2002, Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, Warszawa.
 3. Koch R., 1997, Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z, Kraków.
 4. Kornacka D., 1999, Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, [w:] S. Marek (red.), Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Szczecin.
 5. Kowalik T., 2002, Kapitał globalny a tendencje egalitarne i antyegalitarne, [w:] B. Liberska (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, Warszawa.
 6. Koźmiński A.K., Piotrowski W., 1995, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa.
 7. Obłój K., 2002, Tworzywo skutecznych strategii, Warszawa.
 8. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., 2001, Globalizacja. Strategie i zarządzanie, Warszawa.
 9. Thurow L.C., 1999, Przyszłość kapitalizmu, Wrocław.
 10. Toffler A., 1999, Szok przyszłości, Warszawa.
 11. Strużycki M., (red.) 2000, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Warszawa.
 12. Zorska A., 1998, Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu