BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śmiałkowska Bożena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Dudek Tomasz (Akademia Morska w Szczecinie)
Tytuł
Zastosowanie adaptacyjnej hurtowni danych do modelowania scenariuszy biznesowych organizacji
Business Scenarios Modeling with an Adaptive Data Warehouses
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (31), s. 365-373, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Hurtownie danych, Organizacja, Analiza systemowa
Data warehouse, Organisation, Systemic analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano model hurtowni danych, która wyposażona w mechanizmy adaptacyjnego i nadążnego dopasowania do zmiennych potrzeb informacyjnych organizacji będzie zasilać procesy budowy, weryfikacji i modelowania scenariuszy biznesowych w niezbędne dane, związane z obecną i prognozowaną strategią organizacji. Ponadto udostępni analitykom w procesach tworzenia scenariuszy biznesowych dane historyczne z dotychczasowych działań organizacji oraz dane wysoce wiarygodne, umożliwiając tym samym ocenę prognozowanych skutków realizacyjnych utworzonych w tych procesach scenariuszy (poprzez symulację). We wprowadzeniu do artykułu zaprezentowano uwarunkowania budowy adaptacyjnej hurtowni danych, której model zaprezentowano w części drugiej. Zastosowanie tego modelu w procesie opracowania scenariuszy biznesowych organizacji stanowi kolejną część artykułu, który zakończono podsumowaniem wskazującym na korzyści takiego rozwiązania.(abstrakt oryginalny)

The processes of modeling, design and verification of business scenarios falls into one of the most difficult areas of analytical systems. In order to simplify the implementation of those processes and introduce brand new business scenarios, it is necessary to access credible, integrated, and historical information. The article presents a data warehouse model, which is equipped with an adaptive mechanisms and servo adjustment methods (changing information needs of the organization) that will power the processes of construction, verification and modeling of business scenarios with the necessary data associated with the current and projected strategy of the organization. In addition, the data warehouse will provide analysts (for the process of creating business scenarios) with highly credible and historical data obtained from previous organization activities. This will help them (through simulation) to assess the expected scenarios impact.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Inmon W.H., 1996, Building the Data Warehouse, Second Edition, Wiley & Sons, New York.
  2. Jarke M., Lenzerini M., Vassiliou Y., Vassiliadis P., 2003, Hurtownie danych. Podstawy organizacji i funkcjonowania, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
  3. Konieczny J., 1983, Inżynieria systemów działania, WNT, Warszawa.
  4. Śmiałkowska B., 2009, Metoda dopasowania hurtowni danych do zmiennych potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin.
  5. Śmiałkowska B., 2011, Adaptacja hurtowni danych do zmiennych potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa, "Studia Informatica Silesian University of Technology Press", Materiały VII Konferencji Naukowej BDAS', vol. 32, nr 2B (97), s. 443-454.
  6. Śmiałkowska B., Dudek T., 2009, Ocena metod wersjowania baz i hurtowni danych, "Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", t. 18, Belstudio, Bydgoszcz, s. 167-176.
  7. Wrembel R., 2007, Management of schema and data evaluation in multiversion data warehouse, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Seria: Rozprawy, nr 411, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2014.1.28
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu