BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czwartyńska Małgorzata (Uniwersytet Śląski)
Tytuł
Obszary pogórnicze w postindustrialnej transformacji Górnego Śląska
The Mining Regions in the Post-Industrial Transformation of Upper Silesia
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2008, nr 10, s. 76-85, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy transformacji układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja górnictwa, Eksploatacja kopalin, Turystyczne atrakcje
Mining industry restructuring, Ores exploitation, Tourist attraction
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Górny Śląsk
Upper Silesia
Abstrakt
W ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci górnictwo stopniowo staje się przeszłością. Kopalnie są zamykane, a całe regiony górnicze likwidowane. Ponad dwustuletnia historia śląskiego górnictwa pozostawia wielką liczbę zabytków przemysłowych. Ta przestarzała infrastruktura postindustrialna staje się obecnie jedną z głównych atrakcji turystycznych w regionie, przyciągając wielu turystów. Efektem tego jest powstawanie wielofunkcyjnego regionu śląskiego oraz stanowi część procesu restrukturyzacji tego terenu. Na Śląsku, podobnie jak w wielu regionach Europy, społeczności lokalne i organizacje zajmują się głównie zachowaniem i ochroną zabytkowych obiektów przemysłowych. Ten artykuł pokazuje przykłady takich działań i przedstawia historyczne kopalnie, które są dostępne dla turystów w regionie śląskim. Ilustruje również kilka innych możliwości wykorzystania obiektów górniczych, oprócz turystyki.

In a few last decades the mining industry is gradually becoming a thing of the past. Mines are being closed down one by one and the whole mining regions are liquidated. More than two hundred years of history of the Silesian mining industry has left a great number of industrial monuments. The obsolete post-industrial infrastructure is nowadays becoming one of the sights of the region, attracting many visitors. It can co-create the multifunctionality of the Silesian region as a tourist attraction and take part in its restructuring. In Silesia, as in many European regions, mainly local communities and organizations deal with preservation and protection of the historic industrial structures. This article shows the examples of such activities and presents the historic mines, which are accessible to the tourists in the Silesian region. It also illustrates some other possibilities of using the mining structures, apart from tourism.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmura J., Lorenc M., Mikoś T., 2002, Opieka i ochrona zabytków podziemnych w działalności Towarzystwa Hades - Polska, [w:] Ochrona zabytków techniki pod względem organizacyjnym, prawnym i finansowym - stan obecny i perspektywy, Zabrze.
  2. Fletcher D., 1994, Ratowanie, restauracja i adaptacja opuszczonych budynków przemysłowych, [w:] M. Smoktunowicz (red.), Rewitalizacja zabytków techniki. Nowe życie w starych zakładach przemysłowych, Warszawa.
  3. "Koncepcja utworzenia Muzeum Zabytkowej Kopalni 'Ignacy' ". Zarząd Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni "Ignacy", Rybnik 2000 [niepublikowane].
  4. Konopka M., 1994, Obiekty przemysłowe też mogą być zabytkami, [w:] M. Smoktunowicz (red.), Rewitalizacja zabytków techniki. Nowe życie w starych zakładach przemysłowych, Warszawa.
  5. Lamparska-Wieland M., 2003, Charakterystyka ruchu turystycznego w kopalniach zabytkowych południowej Polski, [w:] II Konferencja. Ochrona Zabytków Górniczych. Aspekty organizacyjne, finansowe i prawne - stan obecny i perspektywy, Gliwice.
  6. Strategia rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004-2013, Sejmik Województwa Śląskiego, Katowice 2004.
  7. Wowrzeczka B., 2000: Przekształcenia zakładów przemysłowych - współczesne tendencje, [w:] Architektura przemysłowa i zabytki techniki na Śląsku w dobie restrukturyzacji, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu