BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiedermann Krzysztof (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
Tytuł
Czynniki i skutki rozwoju przemysłu motoryzacyjnego na terenie województwa śląskiego
Factors and Effects of Development of Car-Manufactures in the Area of the Silesian Voivodeship
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2008, nr 10, s. 93-108, ryc., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy transformacji układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia
Słowa kluczowe
Przemysł motoryzacyjny, Specjalne strefy ekonomiczne, Rozwój regionalny
Automotive industry, Special economic zones, Regional development
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Katowice Special Economic Zone
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
W artykule na temat czynników i skutków rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w obszarze województwa śląskiego opisano rozwój tej branży od początku do końca 2005. Lata 1990-2005 to okres lokalizacji nowych inwestycji głównie przez przejęcia terenów poprzemysłowych (np Fiat). W kolejnym okresie udział greenfield był znacznie większy. Głównym powodem takich procesów było utworzenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz powstanie nowego zakładu produkcyjnego GM Opel w Gliwicach. We wnioski zawierto sprawozdanie z wpływu firm motoryzacyjnych na gospodarkę lokalną i regionalną.

The article on factors and effects of development of car-manufactures in the area of the Silesian Voivodeship consists of an introduction, three main units and conclusions. The first chapter describes the development of this branch since the beginnings to the end of 2005. The functioning of automotive firms till the transformation period in the end of 1980s is shown very briefly. The 1990-2005 processes of location of new investments is divided in two different periods. The first one is characterized mainly by acquisitions and brownfields (e.g. Fiat). In the second period the share of greenfield was much bigger. The main reason for such processes was the establishment of Katowice Special Economic Zone and the new production plant of GM Opel in Gliwice in 1996. The next unit of this paper shows contemporary distribution of car- and assembly manufacturers. The last part contains an account of the influence of automotive firms on the local and regional economy, which is counted by the number of workplaces established as a result of multiplier effects of the development of car- manufactures. The estimated amount of new workplaces in the surroundings of automotive firms is at least 13 thousand.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagdziński S., Maik W., 1994, Determinants of regional and spatial policy in the period of system transformation, [w:] R. Domański, E. Judge (red.), Changes in the regional economy in the period of system transformation, Warszawa, 55-69.
 2. Dicken P., Forsgreen M., Malmberg A., 1994, Local embeddedness and transnational corporations,[in:] A. Amin, N. Thrift (eds.), Globalisation, institutions and regional development in Europe, Oxford, 23-45.
 3. Dicken P., Malmberg A., 2001, Firms in territories: a relational perspective, "Economic Geography" 77, 345-363.
 4. Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski, Kraków.
 5. Domański B., 2004, Local and regional embededdness of foreign industrial investors in Poland, "Prace Geograficzne", IGiGP UJ, 114, Kraków, 37-54.
 6. Domański B., Gwosdz K. (red.), 2005, Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005, IGiGP UJ, ARP o. Mielec, Kraków, 89-132.
 7. Domański B., Gwosdz K., Huculak M., Wiedermann K., 2005, Oddziaływanie SSE Euro-Park Mielec na otoczenie lokalne. Powiązania firm i efekty mnożnikowe, [w:] Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej, Mielec 1995-2005, Kraków
 8. Grabher G., 1994, The disembedded regional economy: the transformation of East German industrial complexes into western enclaves, [in:] A. Amin, N. Thrift (eds.), Globalization, institutions and regional development in Europe, Oxford, 177-195.
 9. Hardy J., 1998, Cathedrals in the desert? Transnationals, corporate strategy and locality in Wrocław, "Reg. Stud.", 32, 7, 639-652.
 10. Hayter R., Watts H.D., 1983, The geography of enterprise: a reappraisal, "Progress in Human Geogr.", 7, 157-181.
 11. Hurley N.P., 1959, The automotive industry, A study in industrial location, "Land Economics", 35, 1-14.
 12. Industrial Statistic Database, 2001, UNIDO.
 13. Konieczny M., 2006, "Grupowe wdrożenia ISO/TS 16949:2002 - szansa na rozwiązanie problemu współpracy OEM z poddostawcami niższego rzędu", PIM Consulting, Referat wygłoszony na konferencji Autoevent Poznań.
 14. Kukliński A., 1991, Restrukturyzacja regionów jako problem współpracy europejskiej, [w:] A. Kukliński, B. Jałowiecki (red.), Restrukturyzacja regionów jako problem współpracy europejskiej, t. l, Stud. Regionalne i Lokalne, l (34), Warszawa, 319-329.
 15. Riley R.C., 1973, Industrial Geography, London
 16. Sadler D., 1998, Changing Inter-firm Relations in the European Automotive Industry: Increased Dependance or Enhanced Autonomy for Competents Producers?, European Urban and Regional Studies, (4)5, 317-328.
 17. Scott A.J., 1988, New industrial space: flexible production and regional economic development in the USA and Western Europe, London.
 18. Scott A.J., Storper M., 1987, High technology industry and regional development: a theoretical critique and reconstruction, "International Soc. Science Journal", 112, 215-232.
 19. Sobala-Gwosdz A., 2000, The influence of large manufacturing firmson the local development of Jarosław in the 1990s, [w:] T. Marszał (red.), Local economy and urban development of Poland, Łódź, 62-69.
 20. Stryjakiewicz T. (red.), 2004, Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny, Poznań.
 21. Ustawa z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600)
 22. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 117, poz. 1228).
 23. Watts H.D., 1987, Industrial geography, New York.
 24. Wiedermann K., 2007, Regionalne efekty mnożnikowe rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w aktywizacji gospodarczej województwa śląskiego, [w:] Z. Zioło i T. Rachwał (red.), Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Przedsiębiorczość - Edukacja t. III, Kraków (w druku)
 25. Zadorożny R., 2006, "Znaczenie specyficznych wymagań klientów dla certyfikacji wg ISO/TS 16949:2002, DERKA", Referat wygłoszony na konferencji Autoevent Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu