BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golinowska Maria (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Wiciak Tomasz (Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie), Kruszyński Michał (Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie), Adamska Hanna (Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie)
Tytuł
Intensywność nakładów na chemiczną ochronę roślin w gospodarstwie indywidualnym
Intensity of Expenditure on Chemical Weed Control in an Individual Farm
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 50-56, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona roślin, Środki ochrony roślin, Produkcja roślinna, Rachunek kosztów
Plant protection, Plant protection measures, Crop production, Cost accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W gospodarstwie indywidualnym położonym w województwie opolskim przeprowadzono badania, których celem była analiza intensywności nakładów na ochronę roślin w uprawie pszenicy ozimej, rzepaku, buraków cukrowych i ziemniakach. Nakłady na ochronę roślin wyrażono za pomocą zużycia pestycydów w kg substancji aktywnej na 1 ha, w wartości zł, krotności zabiegów, kosztów przeprowadzania zabiegów ochronnych. Opłacalność określono za pomocą orientacyjnych wskaźników opłacalności. Dziesięcioletnia analiza wykazała, że od 2004 r. nakłady na ochronę roślin wzrastały w każdej uprawie, a opłacalność pogarszała się pomimo wzrostu cen produktu chronionego i uzyskiwanych plonów. (abstrakt oryginalny)

The research was conducted in the individual farm located in Opolskie Province. The purpose of investigation was the analysis of intensity of expenditure on chemical plant protection in cultivation of winter wheat, seed rape, sugar beet and potatoes. The expenditure on plant protection was expressed by pesticides usage in 1kg of active substance per 1 ha, the value PLN, treatments multiplicity and the costs of chemical treatments performance. The profitability was determined using guide profitability indices. Ten year analysis proved that since 2004 year the expenditure on plant protection had been increasing in each particular cultivation and its profitability had been getting worse despite the increased prices of the protected product and the yield obtained. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Golinowska M. 2002: Efektywność ochrony roślin w indywidualnych gospodarstwach rolnych południowo-zachodniej Polski, Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, 433, ss. 199.
  2. Kopeć B. 1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych (wybrane zagadnienia), Skrypt AR we Wrocławiu, 269, 282 ss.
  3. Luszniewicz A. 1986: Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego, PWE Warszawa, ss. 148.
  4. Mierzejewska W. 1989: Rachunek koszów w ochronie roślin, Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 363, 9-21.
  5. Zając K. 1984: Zarys metod statystycznych, PWE Warszawa, 369-382.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu