BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Harasim Adam (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Potencjał agroekologiczny rolnictwa województwa lubelskiego
Agro-Ecological Potential of Agriculture in the Province of Lublin
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 64-69, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rolnictwo ekologiczne, Zróżnicowanie regionalne
Agriculture, Ecological agriculture, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Celem badań była ocena potencjału agroekologicznego rolnictwa województwa lubelskiego na poziomie powiatów. Rolnictwo z racji użytkowania około 60% ogólnej powierzchni kraju, obok pełnienia funkcji produkcyjnej, ponosi odpowiedzialność za ochronę zasobów środowiska przyrodniczego. Dlatego w ocenie jego potencjału należy uwzględniać aspekt środowiskowy. Badania wykazały, że na obszarze województwa lubelskiego dużym potencjałem agroekologicznym rolnictwa wyróżnia się powiat hrubieszowski, a zdecydowanie najmniejszym - powiat bialski. Potencjał agroekologiczny zależy głównie od jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej i stanu agrochemicznego gleb. (abstrakt oryginalny)

In the study, the agro-ecological potential of agriculture in the province of Lublin was evaluated at a district level. As it utilizes ca. 60% of the total area of the district, agriculture in Poland, along with its production function, also bears responsibility for the conservation of environmental resources. Hence the assessment of its potential should include the environment-related aspect. The study showed that within the province of Lublin the district of Hrubieszów stood out for its high agro-ecological potential whereas the lowest agro-ecological potential was found in the district of Biała. Agro-ecological potential depends mainly on the quality of the agricultural productive space and on the agro-chemical condition of the soil. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie lubelskim. 2012: Powszechny Spis Rolny 2010, US, Lublin.
 2. Dane do map zasobności gleb województwa lubelskiego według powiatów na podstawie wyników badań gleb wykonanych w OSChR Lublin w latach 2009-2012. 2013: OSChR, Lublin, dane niepublikowane.
 3. Dębicki R. 2000: Degradacja gleby i jej skutki w środowisku przyrodniczym, Rocz. AR Poznań, Rolnictwo, 317(56), 209-224.
 4. Harasim A. 2013: Potencjał agroekologiczny rolnictwa jako element konkurencyjności regionów, Studia Ekonomiczne i Regionalne, 6(3), 85-98.
 5. Harasim A. 2004: Wskaźniki glebochronnego działania roślin, Post. Nauk Rol., 4, 33-43.
 6. Kozłowski S. 2001: Rozwój zrównoważony w XXI wieku, [w:] A. Pawłowski, M.R. Dudzińska (red.), Zrównoważony rozwój w polityce i badaniach naukowych, Zesz. Nauk. PAN, Warszawa, 29, 18-26.
 7. Nowak A., Wójcik E. 2013: Potencjał produkcyjny rolnictwa województw Polski Wschodniej, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 2, 233-238.
 8. Ochrona środowiska. 2011: GUS, Warszawa.
 9. Stankiewicz J., Mioduszewski W. 2012: Przestrzenna ocena niekorzystnych uwarunkowań gospodarowania na terenach rolniczych, Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, t. 12, z. 4, 239-256.
 10. Stuczyński T., Budzyńska K., Gawrysiak L., Zaliwski A. 2000: Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, Biul. Inf. IUNG, 12, 4-17.
 11. Stuczyński T., Filipiak K., Kozyra J., Górski T., Jadczyszyn J. 2006: Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania, IUNG-PIB, Puławy.
 12. Stuczyński T., Zawadzka B., Kukuła S., Terelak H., Kuś J. 2004: Waloryzacja warunków środowiskowych dla potrzeb rozwoju rolnictwa ekologicznego, [w:] J. Gliński, S. Nawrocki (red.), Bonitacja i klasyfikacja gleb Polski, Acta Agroph., 108(5), 129-152.
 13. Województwo lubelskie. 2011: US, Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu