BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeżewska-Zychowicz Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Konsumencka percepcja innowacji a konkurencyjność przemysłu spożywczego
Consumer's Perception of Innovation in the Context of Competitiveness of Food Industry
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 83-90, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Produkty żywnościowe, Konkurencyjność, Konsumencka ocena produktu
Food industry, Food products, Competitiveness, Consumer Product Rating
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badania było określenie konsumenckiej percepcji wybranych produktów żywnościowych wzbogaconych w składniki bioaktywne z uwzględnieniem zamiaru ich spożywania oraz oceny korzyści i zagrożeń związanych z ich konsumpcją. Badanie ankietowe zrealizowano w 2011 roku w grupie ogólnopolskiej 1000 osób. Stwierdzono relatywnie małą chęć nabywania takich produktów, tylko nieco większy zamiar wyrażano w stosunku do jogurtu probiotycznego i soku owocowego wzbogaconego w błonnik. Opinie o korzyściach i zagrożeniach wynikających ze spożywania były zbliżone w przypadku wszystkich produktów. Informowano o raczej małych korzyściach, ale również raczej małych zagrożeniach ze strony konsumpcji tych produktów. Większe znaczenie w formułowaniu deklaracji o zamiarze spożywania miały opinie o korzyściach niż zagrożeniach. Wiek i miejsce zamieszkania bardziej niż pozostałe cechy socjodemograficzne różnicowały opinie o zamiarze spożywania, zagrożeniach i korzyściach. Opinie o korzyściach i zagrożeniach wykazywały relatywnie duże podobieństwo w przypadku wszystkich produktów, natomiast po uwzględnieniu cech indywidualnych konsumentów zaobserwowano zróżnicowanie opinii dotyczących poszczególnych produktów wzbogaconych w różne składniki bioaktywne. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine consumer perceptions of selected food products enriched with bioactive components. The intention of eating them, the benefits and risks associated with their consumption were taken into consideration. A survey was carried out in 2011 in a national sample of 1000 respondents. It has been found relatively little intention to purchase these products, but the slightly larger intention was expressed to the probiotic yoghurt and fruit juice enriched in fibre. Opinions about the benefits and risks were similar for all products. The respondents indicated rather small benefits , but also rather small risks from the consumption of these products. Greater importance for the declaration of the intention to eat had opinions about the benefits than risks. Age and place of residence differentiated the opinions of the intention of eating, risks and benefits more than the other socio-demographic characteristics. Opinions about the benefits and risks showed relatively high similarity for all products, while the diversity of opinions concerning specific products enriched in bioactive components were observed according to individuals' characteristics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ares G., Gámbaro A. 2007: Influence of gender, age and motives underlying food choice on perceived healthiness and willingness to try functional foods, Appetite, nr 49, 148-158.
 2. Brzozowska A. 2001: Wzbogacanie żywności i suplementacja diety składnikami odżywczymi - korzyści i zagrożenia, Żywność Nauka Technologia Jakość, nr 4, 16-28.
 3. Dewettinck K., Van Bockstaele F., Kuhne B., Van de Walle D., Courtens T.M., Gellynck X. 2008: Nutritional value of bread: Influence of processing, food interaction and consumer perception, Journal of Cereal Science, nr 48, 243-257.
 4. Frewer L., Scholderer J., Lambert N. 2003: Consumer acceptance of functional foods: issues for the future, British Food Journal, nr 105, 714-731.
 5. Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W. 2009: Konsument na rynku nowej żywności. Wybrane uwarunkowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 6. Ronteltap A., Van Trijp J.C.M,. Renes R.J., Frewer L.J. 2007: Consumer acceptance of technology-based food innovations: lessons for the future of nutrigenomics, Appetite, nr 49, 1-17.
 7. Szczepaniak I. 2006: Konkurencyjność polskich producentów żywności, Przemysł Spożywczy, nr 8, 28-32.
 8. Twardowski T., Lubiatowska-Krysiak E. 2008: Agrobiotechnologia i przemysł rolno-spożywczy: perspektywy i ograniczenia w świetle opinii publicznej, Biotechnologia Monografie, nr 4, 3-66.
 9. Urala N., Lähteenmäki L. 2007: Consumers' changing attitudes towards functional foods,. Food Quality and Preferences, nr 18, 1-12.
 10. Urala N., Lähteenmäki L. 2004: Attitudes behind consumers' willingness to use functional foods, Food Quality and Preferences, nr 15, 793-803.
 11. Vassallo M., Saba A., Arvola A., Dean M., Messina F., Winkelmann M., Claupen E., Lähteenmäki L., Shepherd R. 2009: Willingness to use functional breads. Applying the Health Belief Model across four European countries, Appetite, nr 52, 452-460.
 12. Verbeke W. 2005: Consumer acceptance of functional foods: sociodemographic, cognitive and attitudinal determinants, Food Quality and Preference, nr 16, 45-57.
 13. Verbeke W., Frewer L.J., Scholderer J., De Brabander H.F. 2006: Why consumers behave as they do with respect to food safety and risk information, Analytica Chimica Acta, nr 586, 2-7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu