BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapusta Franciszek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Zasoby i nakłady pracy w rolnictwie polskim
Capital and Labour Resources in Polish Agriculture
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 91-97, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Ludność wiejska, Zasoby pracy, Nakłady pracy, Produktywność rolnictwa
Agriculture, Rural population, Labour resources, Labour expenditures, Agriculture productivity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było scharakteryzowanie zmian liczby ludności wiejskiej, rolniczej i pracującej w rolnictwie w latach 1921-2010 oraz stanu zasobów i nakładów pracy w rolnictwie w 2010 r. Przedstawiono również produktywność pracy w polskim rolnictwie na tle rolnictwa UE-27. Zasoby i nakłady pracy były zróżnicowane w gospodarstwach indywidualnych i gospodarstwach osób prawnych. W miarę wzrostu obszaru gospodarstw malały zasoby i nakłady pracy na 100 ha UR, natomiast wzrastała produktywność pracy. Gospodarstwa obszarowo większe uzyskiwały najwyższą produktywność pracy, a angażowały najmniej zasobów pracy. Ponadto, zasoby pracy były zróżnicowane pod względem wieku pracujących, stażu pracy w rolnictwie, wykształcenia, płci oraz charakteru pracy (praca główna, dodatkowa, rodzinna, najemna). (abstrakt oryginalny)

Labour resources used express and applicable in the production size of the workforce. An indicator of the labor force is the number of people working in the natural or full-time workers per 100 ha of arable land. However, the amount of work, it is actually spent working, recently expressed in annual work units ( AWU ) per 100 ha of arable land. Resources and effort are varied in individual farms and corporate farms. As the area of farms declining resources and labor for 100 ha of arable land, while increasing productivity. It is a paradox that the holdings in area larger gain maximum productivity and minimum labor involved, and in the smallest farms vice versa. In addition, labor resources are differentiated in terms of working age, work experience in agriculture, education, gender, and the nature of work (work index, extra, family, employee). In 2010, the amount of work in the AWU per 100 ha of agricultural land in individual farms amounted to 14.5, including 13.3 on farms than 1 ha and 79.9 to 1 hectare, compared to 3.2 AWU in corporate farms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Charakterystyka gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny 2010. 2012: GUS, Warszawa, 252-253, 460-461.
 2. Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPR. Powszechny Spis Rolny 2010. 2013: GUS, Warszawa, 46.
 3. Heijman H., Krzyżanowska Z.,Gadek S., Kowalski Z. 1997: Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii, Fundacja Rozwoju SGGW, Warszawa, 363.
 4. Kapusta F. 1976: Zmiany struktury agrarnej i kierunków produkcji rolniczej w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, PWN, Warszawa, 11-12.
 5. Kapusta F. 2007: Teoria agrobiznesu. Ćwiczenia, Wyd. AE, 91-92.
 6. Kapusta F. 2012: Agrobiznes, Difin, Warszawa, 130-131.
 7. Mały rocznik statystyczny Polski (wrzesień 1939 - czerwiec 1941), 1941: MIiD, Londyn, 2-3, 12-14.
 8. Pracujący w gospodarstwach rolnych. Powszechny Spis Rolny 2010. 2012: GUS, Warszawa, 13-16, 39-45, 52-53, 90.
 9. Rocznik statystyczny. 1956, 1990, 1993: GUS, Warszawa.
 10. Rocznik statystyczny rolnictwa i gospodarki żywnościowej 1982. 1982: GUS, Warszawa, 19.
 11. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2001, 2011, 2012: GUS, Warszawa.
 12. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich. 2005: GUS, Warszawa.
 13. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2011. 2011: GUS, Warszawa.
 14. Stachak S. 1997: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa, s. 132-133.
 15. Stachak S. 2003: Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa, s. 213-216.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu