BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalewska Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Terytorialne zróżnicowanie poziomu kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich
Territorial Differentiation of the Level of Human Capital in Rural Areas
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 105-110, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Kapitał ludzki, Zróżnicowanie regionalne
Rural areas, Human capital, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie terytorialnego zróżnicowania poziomu kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce oraz znaczenia jego cech dla gospodarki regionu. Poziom kapitału ludzkiego został oceniony za pomocą syntetycznego wskaźnika, obliczonego na podstawie danych statystycznych z 2012 roku dla poszczególnych województw. Najwyższym poziomem kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich charakteryzowały się województwa: śląskie, małopolskie, pomorskie, wielkopolskie i podkarpackie, zaś najniższym: podlaskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to present the territorial differentiation of the level of human capital in rural areas in Poland. The level of human capital has been evaluated using synthetic index, calculated on the basis of statistical data from 2012 for individual provinces. The highest level of human capital in rural areas was in provinces: śląskie, małopolskie, pomorskie, wielkopolskie and podkarpackie, while the lowest: podlaskie, warmińsko-mazurskie and zachodniopomorskie. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bontis N. 2004: National Intellectual Capital Index. A United Nations initiative for the Arab region, Journal of Intellectual Capital, vol. 5, no. 1.
 2. Chechelski P., Grochowska R., Wigier M. 2012: Wyzwania i ograniczenia długookresowego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa.
 3. Czajkowski Z. 2012: Kapitał ludzki - pojęcie i miary, Instytut Gospodarki Światowej, Wydawnictwo SGH, Warszawa, nr 312.
 4. Dudek M., Chmieliński P. 2011: Znaczenie kapitału ludzkiego - uwagi teoretyczne, [w:] A. Sikorska (red.), Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki, Warszawa.
 5. Jaworska M. 2013: Jakość kapitału ludzkiego obszarów wiejskich województwa małopolskiego, Rocz. Nauk. SERiA, vol. XV, nr 5.
 6. Kożuch B., Kożuch A. 2008: Kapitał intelektualny i ludzki - istota i znaczenie, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 8, Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 7. Lin C., Edvinsson L. 2011: National Intellectual Capital. A comparison of 40 countries, Springer, London.
 8. Łogwiniuk K. 2011: Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie porównawczej dostępu do infrastruktury ICT przez młodzież szkolną w Polsce, Economy and Management, nr 1.
 9. Mossakowska E., Zawojska A. 2009: Rozwój gospodarczy a kapitał ludzki na terenach wiejskich w Polsce, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 79, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 10. Roszkowska M. 2013: Kapitał ludzkie a wzrost gospodarczy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Spagat M. 2006: Humancapital and the future of transition economies, Journal of Comperative Economics, nr 34.
 12. The Well-being of Nations. The Role of Human and Social Capital, 2001: OECD, http://www.oecd.org/ dataoecd/36/40/33703702.pdf, data dostępu 30.01.2014.
 13. Węziak-Białowolska D. 2010: Model kapitału intelektualnego regionu. Koncepcja pomiaru i jej zastosowanie. Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 55-57.
 14. Wosiek M. 2012: Kapitał intelektualny w rozwoju regionów Polski Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 15. Wrzochalska A., Chmieliński P., Dudek M, Karwat-Woźniak B. 2012: Mobilność przestrzenna i społeczna ludności wiejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu