BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Mleko i przetwory mleczne w diecie studentów uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu
Milk and Milk Products in the Diet of Students at the University of Economics in Wroclaw
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 111-116, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Mleko, Rynek mleka, Wielkość spożycia, Konsumpcja
Milk, Milk market, Volume of consumption, Consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena spożycia mleka i przetworów mlecznych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W badaniu wykorzystano kwestionariusz ankietowy, który wypełniło 130 studentów studiów dziennych w wieku 20-24 lat. Z zebranego materiału wynika, że przynajmniej raz dziennie mleko spożywało ponad 40% studentów, w tym prawie połowa mężczyzn i 38% kobiet. Studenci najczęściej wybierali mleko z zawartością tłuszczu do 2%. Wśród serów najchętniej konsumowano sery żółte oraz twarożki do smarowania pieczywa. Jako tłuszczy do smarowania chleba studenci chętniej używali masła niż margaryny. Większość z nich miało w swojej diecie napoje mleczne, zarówno naturalne, jak i o smaku owoców. Badani studenci byli świadomi znaczenia mleka i przetworów mlecznych w swojej diecie. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article was to evaluate the consumption of milk and milk products by the students of the University of Economics in Wroclaw. The study used a questionnaire which was filled by 130 full-time students aged 20-24.The collected data show that 40% of students consume milk at least once a day, including almost half of men and 38% women. Students were more likely to have used butter than margarine as bread spreads. Students most often choose milk with a fat content up to 2%. Among cheeses most consumed was yellow cheeses and cottage cheese spreads. Most of the students have milk drinks, both natural and fruit flavor in their diet. Students are aware of the importance of milk and dairy products in their diet. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czapska D. i in. 2005: Wybrane nawyki żywieniowe kohorty studentów Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 2000-2003, Roczniki PZH, 56, nr 2, 149-155.
  2. Czarnocińska J. i in. 2005: Ocena postaw żywieniowych Polaków w zakresie spożycia mleka i produktów mlecznych, Nowiny Lekarskie, 74(4), 384-388.
  3. Gawęcki J. 2010: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Cz. 1. PWN, Warszawa, 343.
  4. Kowalska A. 2010: Zwyczaje żywieniowe studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Roczniki PZH, 61, nr 3, 277-282.
  5. Peckenpaugh N.J. 2011: Podstawy żywienia i dietoterapia, Wyd. Urban & Partner, Wrocław, 58.
  6. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. 2012: GUS, Warszawa.
  7. Szczęsna T. i in. 2005: Wpływ wieku, miejsca zamieszkania oraz wykształcenia na preferencje i częstotliwość spożycia produktów mlecznych wśród młodzieży szkolnej z rejonu Wielkopolski i Kujaw, Żyw. Człow. Met., Supl., 32(1/2), 256-262.
  8. Waszkowiak K. i in. 2007: Wpływ czynników demograficznych na spożycie przetworów mlecznych wśród młodych kobiet studiujących i pracujących, Żyw. Człow. Met., 34(3/4), 813-818.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu